ฟังก์ชัน DCount นับค่าที่ไม่ซ้ำกันในชุดระเบียน

ฟังก์ชัน DCount นับค่าที่ไม่ซ้ำกันในชุดระเบียน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีคุณเคยมีรายการความยาวของระเบียนที่มีค่าที่ซ้ำกันได้ และต้องการนับจำนวนที่มีค่าเพียง หนึ่งครั้งหรือไม่ ฟังก์ชันDCountคือสิ่งที่คุณต้องการนับค่าที่ไม่ซ้ำกันในชุดระเบียนที่ระบุ ฟังก์ชันDCount()จะใช้ ในแมโค ร นิพจน์ในคิวรี หรือในแบบตัวควบคุมที่มีการคำนวณ นี่คือฟังก์ชัน DCount ตัวอย่างเพื่อดูจำนวนรวมของใบสั่งซื้อที่ใส่วันที่เฉพาะเจาะจง:

DCount( expr, domain [, criteria] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DCount ด้านบนจะมีบางอย่างที่ขาดไม่ได้และส่วนที่จะมีหรือไม่มีก็ได้ ดังนี้

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

expr

ส่วนที่จำเป็นต้องมีซึ่งระบุเขตข้อมูลเพื่อใช้ในการนับระเบียน ซึ่งอาจเป็น นิพจน์สตริง ที่ระบุเขตข้อมูลในตารางหรือคิวรี หรือนิพจน์ที่ทำการคำนวณในเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น อาจรวมถึงชื่อของเขตข้อมูลตาราง ตัวควบคุมฟอร์ม หรือฟังก์ชัน ฟังก์ชันนี้อาจเป็นได้ทั้งแบบที่มีอยู่แล้วภายในหรือที่ผู้ใช้กำหนดเอง แต่ไม่ใช่การรวมโดเมนอื่นหรือฟังก์ชันการรวม SQL

โดเมน

ส่วนที่จำเป็นต้องมีที่กำหนดชุดระเบียน ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งชื่อตารางหรือชื่อคิวรี

เกณฑ์

ซึ่งเป็นตัวเลือก และคือ นิพจน์ที่จำกัดช่วงของข้อมูลสำหรับฟังก์ชันDCount จะคล้ายกับคำสั่ง where ในนิพจน์ SQL โปรดจำไว้ว่าโดเมนต้องยังใช้เขตข้อมูลใด ๆ ที่ใช้เป็นเกณฑ์ส่งกลับส่วนหนึ่งของไวยากรณ์หรือฟังก์ชันDCountแบบNull

หมายเหตุ: แม้ว่าอาร์กิวเมนต์ expr สามารถทำการคำนวณได้ ผลลัพธ์จะไม่มีให้เนื่องจากฟังก์ชัน DCount ให้การนับจำนวนของระเบียนแก่คุณเท่านั้น

อินสแตนซ์อื่นที่คุณอาจต้องการใช้ฟังก์ชัน DCount ก็คือ ในตัวควบคุมที่ใช้คำนวณเมื่อคุณรวมเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อจำกัดช่วงของข้อมูล ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการแสดงจำนวนใบสั่งซื้อที่จะจัดส่งสินค้าไปยังแคลิฟอร์เนีย ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ ControlSource ของกล่องข้อความเป็นนิพจน์ต่อไปนี้

=DCount("[OrderID]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

เมื่อต้องการรวมระเบียนที่มีเขตข้อมูล Null ลงไปด้วย ให้ใช้เครื่องหมายดอกจัน เมื่อต้องการคำนวณจำนวนระเบียนในตารางใบสั่งซื้อคุณควรใช้

intX = DCount("*", "Orders")

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคิวรีหรือการใช้นิพจน์ ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×