ฟังก์ชัน CurDir

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน วิธี วัตถุ หรือคุณสมบัติตามที่อธิบายในหัวข้อนี้ถูกปิดใช้งานถ้าบริการ Microsoft Jet นิพจน์กำลังทำงานในโหมด sandbox ซึ่งทำให้การประเมินนิพจน์ที่อาจไม่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด sandbox ค้นหา "โหมด sandbox" ในวิธีใช้

ส่งกลับค่าตัวแปร(สตริง) แทนเส้นทางปัจจุบัน

ไวยากรณ์

CurDir [(drive)]

ตัวเลือกไดรฟ์อาร์กิวเมนต์ คือนิพจน์สตริง ที่ระบุไดรฟ์ที่มีอยู่ ถ้าระบุไว้ไม่มีไดรฟ์ หรือไดรฟ์เป็นสตริงข้อความยาวเป็นศูนย์ (""), CurDirส่งกลับเส้นทางของไดรฟ์ปัจจุบัน บน Macintosh, CurDirละเว้นค่าใด ๆไดรฟ์ที่ระบุ และเพียงแค่ส่งกลับเส้นทางของไดรฟ์ปัจจุบัน

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันCurDirเพื่อส่งกลับเส้นทางปัจจุบัน ข้อกำหนดไดรฟ์ที่กำหนดให้CurDirจะถูกละเว้นบน Macintosh ชื่อไดรฟ์เริ่มต้นคือ "HD" และบางส่วนของชื่อเส้นทางจะถูกคั่น ด้วยเครื่องหมายจุดคู่แทนเครื่องหมาย ในทำนองเดียวกัน คุณจะต้องระบุโฟลเดอร์ Macintosh แทน \Windows

' Assume current path on C drive is "C:\WINDOWS\SYSTEM" (on Microsoft Windows).
' Assume current path on D drive is "D:\EXCEL".
' Assume C is the current drive.
Dim MyPath
MyPath = CurDir ' Returns "C:\WINDOWS\SYSTEM".
MyPath = CurDir("C") ' Returns "C:\WINDOWS\SYSTEM".
MyPath = CurDir("D") ' Returns "D:\EXCEL".

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×