ฟังก์ชัน Count

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คำนวณจำนวนของระเบียนที่ส่งกลับ โดยแบบสอบถาม

ไวยากรณ์

Count ( expr )

พื้นที่สำรองไว้exprแทนนิพจน์สตริง ระบุเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลคุณต้องการนับหรือนิพจน์ที่ทำการคำนวณโดยใช้ข้อมูลในเขตข้อมูล ตัวถูกดำเนินการในexprสามารถใส่ชื่อของเขตข้อมูลตารางหรือฟังก์ชัน (ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งทริน หรือผู้ใช้กำหนดเองแต่ไม่ SQL อื่น ๆ รวมฟังก์ชันไป) คุณสามารถนับทุกชนิดข้อมูล รวมถึงข้อความ

ข้อสังเกต

เคล็ดลับ: ใน Access 2010 ตัวสร้างนิพจน์มี IntelliSense เพื่อให้คุณสามารถดูว่าอาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นต้องใช้นิพจน์ของคุณ

คุณสามารถใช้Countเพื่อนับจำนวนของระเบียนในคิวรีแบบเบื้องหลัง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้Countจะนับจำนวนของใบสั่งซื้อที่จัดส่งไปยังประเทศเฉพาะเจาะจง

แม้ว่าexprสามารถทำการคำนวณในเขตข้อมูลCountรวมจำนวนของระเบียน โดยไม่สนใจว่าค่าใดจะถูกเก็บไว้ในระเบียน

ฟังก์ชันCountจะนับระเบียนที่มีNull เขตข้อมูลยกเว้นexprเป็นอักขระตัวแทนเครื่องหมายดอกจัน (*) ถ้าคุณใช้เครื่องหมายดอกจันCountคำนวณจำนวนรวมของระเบียน รวมถึงผู้ที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลค่า NullCount (*)เป็นอย่างมากเร็วกว่าCount ([ชื่อคอลัมน์]) ใส่เครื่องหมายดอกจันในเครื่องหมายอัญประกาศ (' ') ตัวอย่างต่อไปนี้คำนวณจำนวนของระเบียนในตารางใบสั่งซื้อ:

SELECT Count(*) AS TotalOrders FROM Orders;

ถ้าexprระบุหลายเขตข้อมูล ฟังก์ชันCountนับจำนวนระเบียนก็ต่อเมื่ออย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลไม่ใช่Null ถ้าทั้งหมดของเขตข้อมูลที่ระบุเป็นNullระเบียนจะไม่ถูกนับ คั่นระหว่างชื่อเขตข้อมูล ด้วยเครื่องหมายและ (&) ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีคุณสามารถจำกัดจำนวนระเบียนที่กำหนดหรือค่าขนส่งเป็นไม่ว่าง:

SELECT Count('ShippedDate & Freight') AS [Not Null] FROM Orders;

คุณสามารถใช้Countในนิพจน์แบบสอบถาม คุณยังสามารถใช้นิพจน์นี้ในSQL คุณสมบัติของตัวQueryDef วัตถุหรือ เมื่อสร้างแบบวัตถุชุดระเบียนโดยยึดตามแบบสอบถาม SQL ได้


หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×