ฟังก์ชัน Choose

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เลือก และส่งกลับค่าจากรายการอาร์กิวเมนต์

ไวยากรณ์

เลือก ( ดัชนี ตัวเลือก 1 [ตัวเลือก 2]... [,ตัวเลือก n] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันChooseมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ดัชนี

ต้องระบุ นิพจน์หรือเขตข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์ในค่าที่อยู่ระหว่าง 1 และจำนวนตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน

ตัวเลือก

ต้องระบุ นิพจน์ที่ประกอบด้วยตัวเลือกได้หนึ่งตัวแปร


ข้อสังเกต

เลือกส่งกลับค่าจากรายการตัวเลือกที่ยึดตามค่าของดัชนี ถ้าดัชนีเป็น 1, Chooseส่งกลับตัวแรกในรายการ ถ้าดัชนีเป็น 2 จะส่งกลับค่าตัวเลือกที่สอง และอื่น ๆ

คุณสามารถใช้เลือกเพื่อค้นหาค่าในรายการที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าดัชนีประเมินเป็น 3 และตัวเลือก 1 = "หนึ่ง"ตัวเลือก 2 = "สอง" และตัวเลือก 3 = "3", Chooseส่งกลับ "3" ความสามารถนี้มีประโยชน์มากถ้าดัชนีแทนค่าในกลุ่มตัวเลือก

เลือกประเมินทุกตัวเลือกในรายการ แม้ว่าจะส่งกลับเฉพาะหนึ่ง ในกรณีนี้ ที่คุณควรดูระมัดระวังผล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันMsgBoxเป็นส่วนหนึ่งของแอนิพจน์ ในตัวเลือกทั้งหมด กล่องข้อความจะแสดงสำหรับแต่ละตัวเลือก ตามที่ถูกประเมิน แม้ว่าจะส่งกลับค่าของหนึ่งเท่านั้น

ฟังก์ชันChooseส่งกลับค่า Null ถ้าดัชนีจะน้อยกว่า 1 หรือมากกว่าจำนวนของตัวเลือกที่มีอยู่ในรายการ

ถ้าดัชนีไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษเป็นจำนวนเต็มใกล้เคียงที่สุดก่อนกำลังประเมินหรือไม่

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันChooseเพื่อแสดงชื่อในการตอบสนองดัชนีผ่านเข้าสู่ขั้นตอนในพารามิเตอร์Ind

Function GetChoice(Ind As Integer)
GetChoice = Choose(Ind, "Speedy", "United", "Federal")
End Function

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×