ฟังก์ชัน CVErr

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าตัวแปรของชนิดย่อยของแอหมายเลขข้อผิดพลาด ที่ระบุ โดยผู้ใช้ที่ประกอบด้วยข้อผิดพลาด

ไวยากรณ์

CVErr (ลบerrornumber)

จำเป็นต้องมีerrornumberอาร์กิวเมนต์ เป็นเลขใด ๆ ข้อผิดพลาดที่ถูกต้อง

ข้อสังเกต

ใช้ฟังก์ชันCVErrเพื่อสร้างข้อผิดพลาดของผู้ใช้กำหนดเองในขั้นตอนสร้างผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างฟังก์ชันที่ยอมรับอาร์กิวเมนต์ต่าง ๆ และโดยปกติส่งกลับสตริงที่ คุณสามารถมีฟังก์ชันของอาร์กิวเมนต์สำหรับการป้อนค่าเพื่อให้แน่ใจว่า จะอยู่ภายในช่วงที่ยอมรับการประเมิน ถ้าไม่ได้อยู่ เป็นไปได้ของฟังก์ชันจะส่งกลับสิ่งที่คุณคาดไว้ เหตุการณ์นี้CVErrช่วยให้คุณสามารถส่งกลับค่าที่บอกคุณว่าการดำเนินการดำเนินการ

โปรดสังเกตว่า ไม่สามารถแปลงโดยนัยมีข้อผิดพลาด ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถได้โดยตรงกำหนดค่าส่งกลับของCVErrตัวแปร ที่ไม่ใช่ตัวแปร อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดำเนินการแปลงตัวแบบตายตัว (ใช้CInt, CDblและอื่น ๆ) ของค่าส่งกลับโดยCVErrและกำหนดที่เหมาะสมชนิดข้อมูล ตัวแปร

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันCVErrเพื่อส่งกลับตัวแปรVarTypeคือvbError (10) ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองCalculateDoubleส่งกลับข้อผิดพลาดถ้าตัวเลขที่ไม่ได้อาร์กิวเมนต์ส่งไปถึง คุณสามารถใช้CVErrเพื่อส่งกลับข้อผิดพลาดของผู้ใช้กำหนดเองจากขั้นตอนที่ผู้ใช้กำหนดเอง หรือเมื่อต้อง การเลื่อนการจัดการความผิดพลาดขณะทำงาน ใช้ฟังก์ชันIsErrorเพื่อทดสอบว่าค่าแสดงข้อผิดพลาด

' Call CalculateDouble with an error-producing argument.
Sub Test()
Debug.Print CalculateDouble("345.45robert")
End Sub
' Define CalculateDouble Function procedure.
Function CalculateDouble(Number)
If IsNumeric(Number) Then
CalculateDouble = Number * 2 ' Return result.
Else
CalculateDouble = CVErr(2001) ' Return a user-defined error
End If ' number.
End Function

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×