ฟังก์ชัน CLEAN

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เอาอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ทั้งหมดออกจากข้อความ ให้ใช้ CLEAN กับข้อความที่นำเข้าจากโปรแกรมประยุกต์อื่น ซึ่งมีอักขระที่อาจไม่สามารถพิมพ์ออกได้ด้วยระบบปฏิบัติการของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ CLEAN เพื่อเอาโค้ดคอมพิวเตอร์ระดับต่ำบางโค้ดออก ซึ่งมักจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดท้ายสุดของแฟ้มข้อมูล และไม่สามารถพิมพ์ได้

ไวยากรณ์

CLEAN(text)

text     คือข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการเอาอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ออก

ตัวอย่าง

Col1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

CHAR(7)&"text"&CHAR(7)

=CLEAN([Col1])

เอาอัขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ ซึ่งคือ CHAR(7) ออกจากสตริง (ข้อความ)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×