ฟังก์ชัน Avg

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คำนวณค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเลขคณิตของชุดของค่าที่อยู่ในเขตข้อมูลที่ระบุในแบบสอบถาม

ไวยากรณ์

ค่าเฉลี่ย ( expr )

พื้นที่สำรองไว้exprแทนนิพจน์สตริง ระบุเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลตัวเลขที่คุณต้องการหาค่าเฉลี่ยหรือนิพจน์ที่ทำการคำนวณโดยใช้ข้อมูลในเขตข้อมูลนั้น ตัวถูกดำเนินการในexprสามารถใส่ชื่อของเขตข้อมูลตาราง ค่าคง หรือฟังก์ชัน (ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งทริน หรือผู้ใช้กำหนดเองแต่ไม่ใช่ฟังก์ชันการรวม SQL ฟังก์ชันอื่น ๆ)

ข้อสังเกต

ค่าเฉลี่ยจากคำนวณโดยเฉลี่ยคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (ผลรวมของค่าที่หาร โดยจำนวนของค่า) คุณสามารถใช้Avgตัวอย่างเช่น เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยขน

ฟังก์ชันAvgรวมเขตข้อมูลใด ๆ ที่ค่า Null ในการคำนวณ

คุณสามารถใช้Avgในนิพจน์แบบสอบถาม และ ในคุณสมบัติ SQL ของวัตถุQueryDef หรือเมื่อสร้างวัตถุชุดระเบียน โดยยึดตามแบบสอบถาม SQLหมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×