ฟังก์ชัน Abs

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าของชนิดเดียวกันที่ถูกส่งไปนั้นระบุค่าสัมบูรณ์ของจำนวน

ไวยากรณ์

Abs ( เลข )

จำเป็นต้องมีจำนวนอาร์กิวเมนต์ ใด ๆ ที่ถูกต้องนิพจน์ตัวเลข ก็ได้ ถ้าตัวเลขที่ประกอบด้วยค่า Null, Nullจะส่งกลับ ถ้าเป็นการเตรียมใช้งานตัวแปร ศูนย์จะถูกส่งกลับ

ข้อสังเกต

ค่าสัมบูรณ์ของตัวเลขมีขนาดไม่มีลายเซ็น ตัวอย่างเช่นABS(-1)และABS(1)ทั้งสองส่งกลับ1

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันAbsเพื่อคำนวณค่าสัมบูรณ์ของจำนวน

Dim MyNumber
MyNumber = Abs(50.3) ' Returns 50.3.
MyNumber = Abs(-50.3) ' Returns 50.3.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×