ฟังก์ชัน AVERAGEA

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คำนวณค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของค่าในรายการอาร์กิวเมนต์ ต่างกับฟังก์ชัน AVERAGE ตรงที่ข้อความและค่าตรรกะ เช่น TRUE และ FALSE รวมอยู่ในการคำนวณ

ไวยากรณ์

AVERAGEA(value1,value2,...)

value1, value2,...     คืออาร์กิวเมนต์ที่ 1 ถึง 30 ที่คุณต้องการหาค่าเฉลี่ย

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ที่มีข้อความจะประเมินเป็น 0 (ศูนย์) ข้อความเปล่า ("") จะประเมินเป็น 0 (ศูนย์) ถ้าการคำนวณต้องไม่รวมค่าข้อความในค่าเฉลี่ย ให้ใช้ฟังก์ชัน AVERAGE

  • อาร์กิวเมนต์ที่มี TRUE จะประเมินเป็น 1 ส่วนอาร์กิวเมนต์ที่มี FALSE จะประเมินเป็น 0 (ศูนย์)

ตัวอย่าง

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

Col6

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

10

7

9

2

0

=AVERAGEA([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5])

ค่าเฉลี่ยของจำนวนและอาร์กิวเมนต์ว่าง (5.6)

10

10%

9

2

1

=AVERAGEA([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col6])

ค่าเฉลี่ยของจำนวน (6.4)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×