ฟังก์ชันและคุณสมบัติใน Access ถูกบล็อก โดยโหมด sandbox

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้ให้ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับฟังก์ชันและคุณสมบัติ sandbox ที่อนุญาตให้โหมด และบล็อกในAccess โปรดสังเกตว่าAccess อนุญาตให้หลายฟังก์ชันใหม่ให้ทำงานในโหมด sandbox ตลอดจนMonthNameStrReverseและจะบล็อกหลายอย่างฟังก์ชัน ตลอดจนขอความช่วยเหลือExportNavigationPane, LoadCustomUI เมื่อคุณดำเนินต่อ จำไว้ว่า คุณต้องเชื่อถือ (เปิดใช้งานเนื้อหาใน) ฐานข้อมูลหรือตำแหน่งฐานข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้สำหรับข้อมูลในบทความนี้จะใช้

ในบทความนี้

ตั้งค่าโหมด sandbox เพื่อเรียกใช้นิพจน์ที่ไม่ปลอดภัย

ฟังก์ชันที่คุณสามารถใช้ในโหมด sandbox

ฟังก์ชันที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในโหมด sandbox

ฟังก์ชันที่ถูกบล็อก โดยโหมด sandbox

คุณสมบัติที่ถูกบล็อก โดยโหมด sandbox

ตั้งค่าโหมด sandbox เพื่อเรียกใช้นิพจน์ที่ไม่ปลอดภัย

เมื่อคุณเพิ่มนิพจน์ ฐานข้อมูล Access เรียกใช้นิพจน์นั้นในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่เรียกว่าโหมด sandbox Access ทำเช่นนี้สำหรับฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นในตัวใดตัวหนึ่งAccess 2007, 2010, 2013, 2016 หรือ ในรูปแบบไฟล์ Access เวอร์ชันก่อนหน้า เข้าถึงเปิดใช้งานโหมด sandbox ตามค่าเริ่มต้น และในทางกลับ sandbox โหมดเสมอปิดใช้งานนิพจน์ที่ไม่ปลอดภัย แม้ว่าคุณเชื่อถือฐานข้อมูล

ถ้าคุณเชื่อถือฐานข้อมูล และคุณต้องการเรียกใช้นิพจน์ ปิดใช้งานโหมด sandbox ที่ คุณสามารถเรียกใช้นิพจน์นั้นได้ โดยการเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ที่ปิดใช้งานโหมด sandbox โปรดจำไว้ว่า คุณต้องก่อนเชื่อถือฐานข้อมูลเพื่อทำตามขั้นตอนในส่วนนี้

รูปนี้แสดงกระบวนการที่คุณติดตามเมื่อคุณตัดสินใจว่า จะเรียกใช้นิพจน์ที่ไม่ปลอดภัย

กระบวนการตัดสินใจสำหรับโหมด Sandbox

ข้อควรระวัง การแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องอาจสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงกับระบบปฏิบัติการของคุณ จนทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นผลมาจากการแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องได้ ก่อนทำการแก้ไขรีจิสทรี ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการใช้งานและการปกป้องรีจิสทรีในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดูวิธีใช้ของ Microsoft Windows

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับรีจิสทรี หรือคุณไม่พึงพอใจกับการเปลี่ยนคีย์รีจิสทรีด้วยตัวคุณเอง ติดต่อกับบุคคลที่มี หรือพิจารณาการแปลงฐานข้อมูลจาก Access เวอร์ชันก่อนหน้าเมื่อต้องการจัดรูปแบบไฟล์Access นอกจากนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนค่ารีจิสทรี

เปลี่ยนรีจิสทรีคีย์

สิ่งสำคัญ: การทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จะอนุญาตให้นิพจน์ที่ไม่ปลอดภัยทำงานได้ในอินสแตนซ์ทั้งหมดของ Access สำหรับผู้ใช้ทุกคนบนคอมพิวเตอร์

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ใน Microsoft Windows 7 หรือ Microsoft Windows 10   

  1. บนแถบเครื่องมือ คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กเรียกใช้

  2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ regedit จากนั้นกด ENTER

   Registry Editor จะเริ่มต้น

  3. ขยายโฟลเดอร์ HKEY_LOCAL_MACHINE และนำทางไปยังรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access connectivity Engine\Engines

   หมายเหตุ: หมายเหตุ 12.0 บ่งชี้ Access 2007, 14.0 บ่งชี้ Access 2010, 15.0 บ่งชี้ Access 2013 และ 16.0 บ่งชี้ Access 2016

  4. ในบานหน้าต่างด้านขวาของ registry editor ภายใต้ชื่อ ดับเบิลคลิกที่SandboxMode

   กล่องโต้ตอบ แก้ไขค่า DWORD จะปรากฏขึ้น

  5. ในเขตข้อมูล ข้อมูลค่า ให้เปลี่ยนค่าจาก 3 เป็น 2 จากนั้นคลิก ตกลง

  6. ปิด Registry Editor

 • ในWindows Vista   

  1. คลิกปุ่มเริ่มต้น ชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมด คลิกเบ็ดเตล็ด นั้นแล้ว คลิกเรียกใช้

  2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ regedit จากนั้นกด ENTER

   Registry Editor จะเริ่มต้น

  3. ขยายโฟลเดอร์ HKEY_LOCAL_MACHINE และนำทางไปยังรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access connectivity Engine\Engines

   หมายเหตุ: หมายเหตุ 12.0 บ่งชี้ Access 2007, 14.0 บ่งชี้ Access 2010, 15.0 บ่งชี้ Access 2013 และ 16.0 บ่งชี้ Access 2016

  4. ในบานหน้าต่างด้านขวาของ registry editor ภายใต้ชื่อ ดับเบิลคลิกที่SandboxMode

   กล่องโต้ตอบ แก้ไขค่า DWORD จะปรากฏขึ้น

  5. ในเขตข้อมูล ข้อมูลค่า ให้เปลี่ยนค่าจาก 3 เป็น 2 จากนั้นคลิก ตกลง

  6. ปิด Registry Editor

สิ่งสำคัญ    โปรดทราบว่า ถ้าคุณไม่เชื่อถือฐานข้อมูลก่อน Access จะปิดใช้งานนิพจน์ที่ไม่ปลอดภัยโดยไม่คำนึงว่าคุณจะเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรีนี้หรือไม่

คุณสามารถตั้งค่ารีจิสทรีเป็นค่าต่อไปนี้ โดยที่ 0 (ศูนย์) เป็นค่าที่ให้สิทธิ์มากที่สุด และ 3 เป็นค่าที่ให้สิทธิ์น้อยที่สุด

การตั้งค่า

คำอธิบาย

0

โหมด Sandbox ถูกปิดใช้งานตลอดเวลา

1

โหมด Sandbox ถูกใช้งานสำหรับ Access แต่ไม่ใช้สำหรับโปรแกรมที่ไม่ใช่ Access

2

โหมด Sandbox ถูกใช้งานสำหรับโปรแกรมที่ไม่ใช่ Access แต่ไม่ใช้สำหรับ Access

3

โหมด sandbox ถูกใช้ตลอดเวลา นี่คือค่าเริ่มต้น ไว้เมื่อคุณติดตั้งAccess

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันที่คุณสามารถใช้ในโหมด sandbox

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันที่คุณสามารถใช้ในแบบสอบถามกลไกจัดการฐานข้อมูล Access เมื่อเปิดใช้งานโหมด sandbox ฟังก์ชันใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการจะไม่พร้อมใช้งานในโหมด sandbox

Abs

Array

Asc

Ascb

Asc ทุก

Atn

CBool

CByte

CCur

CDate

CDbl

เลือก

Chr

Chr$

Chrb

Chrb$

Chrw

Chrw$

Cint

Clng

Cos

Csng

Cstr

Cvar

CVDate

CVErr

วันที่

$ วัน

DateAdd

DateDiff

DatePart

DateSerial

DateValue

วัน

DDB

ข้อผิดพลาด

$ ข้อผิดพลาด

Exp

Fix

รูปแบบ

จัดรูปแบบ

FormatCurrency

FormatDateTime

FormatNumber

FormatPercent

FV

Hex

$ ฐานสิบหก

ชั่วโมง

IIf

IMEStatus

InStr

InStrb

ฟังก์ชัน Int

ฟังก์ชัน IPmt

IRR

IsDate

IsEmpty

IsError

IsNull

IsNumeric

IsObject

LCase

LCase$

ซ้าย

$ ซ้าย

Leftb

Leftb$

Len

Lenb

Log

LTrim

ฟังก์ชัน LTrim$

Mid

Mid$

Midb

Midb$

นาที

ฟังก์ชัน MIRR

เดือน

MonthName

ตอนนี้

NPer

Npm

Oct

Oct$

พาร์ติชัน

Pmt

PPmt

PV

ฟังก์ชัน QBColor

อัตรา

แทนที่

RGB

ขวา

$ ที่เหมาะสม

RightB

Rightb$

Rnd

ปัดเศษ

RTrim

RTrim$

วินาที

Sgn

Sgr

Sin

SLN

ช่องว่าง

$ ช่องว่าง

สายอักขระ

$ สายอักขระ

StrComp

StrConv

สตริง

สตริงที่$

StrReverse

สลับ

SYD

Tan

เวลา

$ เวลา

ตัวจับเวลา

TimeSerial

TimeValue

ตัดแต่ง

ตัดแต่ง$

TypeName

UCase

UCase$

Val

VarType

วันทำงาน

ปี

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในโหมด sandbox

ต่อไปนี้ Visual Basic for Applications (VBA) ฟังก์ชันจะทำให้เกิดข้อผิดพลาด เมื่อเรียกว่าฟังก์ชันจากนิพจน์ในแบบสอบถามกลไกจัดการฐานข้อมูล Access หรือ เมื่อเรียกจากคุณสมบัติที่มีการเข้าถึง

AppActivate

เตือน

ปฏิทิน

CallByName

ChDir

ChDrive

คำสั่ง

คำสั่ง$

CreateObject

CurDir

CurDir$

DeleteSetting

DoEvents

Environ

Environ$

EOF

ข้อผิดพลาด

FileAttr

FileCopy

FileDateTime

FileLen

FreeFile

GetAllSettings

GetAttr

GetObject

GetSetting

สำหรับการป้อนค่า

$ ป้อนข้อมูล

InputB

InputB$

หยุด

โหลด

ตำแหน่ง

LOF

สุ่ม

ตั้งค่าใหม่

SaveSetting

ค้นหา

SendKeys

SetAttr

Shell

Spc

Tab

ยกเลิก

ฟอร์มผู้ใช้

ความกว้าง

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันที่ถูกบล็อก โดยโหมด sandbox

โหมด sandbox บล็อกฟังก์ชัน Access ต่อไปนี้เมื่อฟังก์ชันจะเรียกว่า จากนิพจน์ในคิวรี หรือ จากคุณสมบัติที่มีการเข้าถึง เครื่องหมายดอกจัน (*) หลังจากที่ชื่อฟังก์ชันระบุฟังก์ชันที่จะเริ่มต้นในOffice Access 2007 ใหม่

AddAutoCorrect

AddToFavorites

ADOConnectString

AnswerWizard

แอปพลิเคชัน

Assistant

ความช่วยเหลือ *

การแก้ไขอัตโนมัติ

AutomationSecurity *

BeginUndoable

CloseCurrentDatabase

CodeContextObject

CodeDb

COMAddIns

CommandBars

CompactRepair

ConvertAccessProject

CreateAccessProject

CreateAdditionalData

CreateControl

CreateControlEx

CreateDataAccessPage

อด CreateForm

CreateGroupLevel

CreateNewWorkgroupFile

อด CreateReport

DataAccessPages

DBEngine

DDEExecute

DDEInitiate

DDEPoke

DDERequest

DDESend

DDETerminate DDETerminateAll

DefaultWebOptions

DefaultWorkspaceClone

DelAutoCorrect

DeleteControl

DeleteReportControl

DoCmd

Echo

ExportCustomFixedFormat *

ExportNavigationPane *

ExportXML

FeatureInstall

FileDialog

FileSearch

FollowHyperlink

GetHiddenAttribute

ImportNavigationPane *

ImportXML

InsertText

LanguageSettings

LoadCustomUI *

LoadFromText

LoadPicture

มอดูล

NewAccessProject

NewCurrentDatabase

NewFileTaskPane

OpenAccessProject

OpenCurrentDatabase

แม่

รหัสผลิตภัณฑ์

Quit

การอ้างอิง

RefreshDatabaseWindow

RefreshTitleBar

ReloadAddIns

ReplaceModule

เรียกใช้

RunCommand

SaveAsText

SetDefaultWorkGroupFile

SetHiddenAttribute

SetOption

SetUndoRecording

SysCmd

TransformXML

VBE

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติที่ถูกบล็อก โดยโหมด sandbox

นอกเหนือจากฟังก์ชันแสดงอยู่ในส่วนก่อนหน้า โหมด sandbox ยังบล็อกตัวเลขของคุณสมบัติของวัตถุ ตารางต่อไปนี้แสดงวัตถุ และคุณสมบัติที่ถูกบล็อก หรือคุณสมบัติสำหรับแต่ละวัตถุ

วัตถุ

คุณสมบัติที่ถูกบล็อกหรือคุณสมบัติ

BoundObjectFrame

Object

Combobox

Recordset

ตัวควบคุม

Object

CurrentProject

AccessConnection, BaseConnectionString, CloseConnection เชื่อมต่อ OpenConnection

CustomControl

Object

ฟอร์ม

ไดนาเซต

ไฮเปอร์ลิงก์

สกรีนช็อตของการเลือก เพิ่มในรายการโปรด

กล่องรายการ

Recordset

ObjectFrame

Object

รายงาน

Recordset

SmartTagAction

ดำเนินการ

หน้าจอ

ActiveDataAccessPage

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×