ฟังก์ชันและคุณสมบัติใน Access ถูกบล็อก โดยโหมด sandbox

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้ให้ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับฟังก์ชันและคุณสมบัติ sandbox ที่อนุญาตให้โหมด และบล็อกในAccess โปรดสังเกตว่าAccess อนุญาตให้หลายฟังก์ชันใหม่ให้ทำงานในโหมด sandbox ตลอดจนMonthNameStrReverseและจะบล็อกหลายอย่างฟังก์ชัน รวมถึงความช่วยเหลือExportNavigationPaneและLoadCustomUI เมื่อคุณดำเนินต่อ จำไว้ว่า คุณต้องเชื่อถือ (เปิดใช้งานเนื้อหาใน) ฐานข้อมูลหรือตำแหน่งฐานข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้สำหรับข้อมูลในบทความนี้จะใช้

ในบทความนี้

ตั้งค่าโหมด sandbox เพื่อเรียกใช้นิพจน์ที่ไม่ปลอดภัย

ฟังก์ชันที่คุณสามารถใช้ในโหมด sandbox

ฟังก์ชันที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในโหมด sandbox

ฟังก์ชันที่ถูกบล็อก โดยโหมด sandbox

คุณสมบัติที่ถูกบล็อก โดยโหมด sandbox

ตั้งค่าโหมด sandbox เพื่อเรียกใช้นิพจน์ที่ไม่ปลอดภัย

เมื่อคุณเพิ่มนิพจน์ ฐานข้อมูล Access เรียกใช้นิพจน์นั้นในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่เรียกว่าโหมด sandbox Access ทำเช่นนี้สำหรับฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นในตัวใดตัวหนึ่งAccess 2007, 2010, 2013, 2016 หรือ ในรูปแบบไฟล์ Access เวอร์ชันก่อนหน้า เข้าถึงเปิดใช้งานโหมด sandbox ตามค่าเริ่มต้น และในทางกลับ sandbox โหมดเสมอปิดใช้งานนิพจน์ที่ไม่ปลอดภัย แม้ว่าคุณเชื่อถือฐานข้อมูล

ถ้าคุณเชื่อถือฐานข้อมูล และคุณต้องการเรียกใช้นิพจน์ ปิดใช้งานโหมด sandbox ที่ คุณสามารถเรียกใช้นิพจน์นั้นได้ โดยการเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ที่ปิดใช้งานโหมด sandbox โปรดจำไว้ว่า คุณต้องก่อนเชื่อถือฐานข้อมูลเพื่อทำตามขั้นตอนในส่วนนี้

รูปนี้แสดงกระบวนการที่คุณติดตามเมื่อคุณตัดสินใจว่า จะเรียกใช้นิพจน์ที่ไม่ปลอดภัย

กระบวนการตัดสินใจสำหรับโหมด Sandbox

ข้อควรระวัง การแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องอาจสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงกับระบบปฏิบัติการของคุณ จนทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นผลมาจากการแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องได้ ก่อนทำการแก้ไขรีจิสทรี ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการใช้งานและการปกป้องรีจิสทรีในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดูวิธีใช้ของ Microsoft Windows

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับรีจิสทรี หรือคุณไม่พึงพอใจกับการเปลี่ยนคีย์รีจิสทรีด้วยตัวคุณเอง ติดต่อกับบุคคลที่มี หรือพิจารณาการแปลงฐานข้อมูลจาก Access เวอร์ชันก่อนหน้าเมื่อต้องการจัดรูปแบบไฟล์Access นอกจากนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนค่ารีจิสทรี

เปลี่ยนรีจิสทรีคีย์

สิ่งสำคัญ: การทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จะอนุญาตให้นิพจน์ที่ไม่ปลอดภัยทำงานได้ในอินสแตนซ์ทั้งหมดของ Access สำหรับผู้ใช้ทุกคนบนคอมพิวเตอร์

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ใน Microsoft Windows 7 หรือ Microsoft Windows 10   

  1. บนแถบงาน คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กเรียกใช้

  2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ regedit จากนั้นกด ENTER

   ตัวแก้ไขรีจิสทรีจะเริ่มทำงาน

  3. ขยายโฟลเดอร์ HKEY_LOCAL_MACHINE และนำทางไปยังคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine\Engines

   หมายเหตุ: หมายเหตุ 12.0 บ่งชี้ Access 2007, 14.0 บ่งชี้ Access 2010, 15.0 บ่งชี้ Access 2013 และ 16.0 บ่งชี้ Access 2016

  4. ในบานหน้าต่างขวาของตัวแก้ไขรีจิสทรี ภายใต้ ชื่อ ให้คลิกสองครั้งที่ SandboxMode

   กล่องโต้ตอบ แก้ไขค่า DWORD จะปรากฏขึ้น

  5. ในเขตข้อมูล ข้อมูลค่า ให้เปลี่ยนค่าจาก 3 เป็น 2 แล้วคลิก ตกลง

  6. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี

 • ในWindows Vista   

  1. คลิกปุ่มเริ่มต้น ชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมด คลิกเบ็ดเตล็ด นั้นแล้ว คลิกเรียกใช้

  2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ regedit จากนั้นกด ENTER

   ตัวแก้ไขรีจิสทรีจะเริ่มทำงาน

  3. ขยายโฟลเดอร์ HKEY_LOCAL_MACHINE และนำทางไปยังคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine\Engines

   หมายเหตุ: บันทึกย่อ 12.0 บ่งชี้ Access 2007, 14.0 บ่งชี้ Access 2010, 15.0 บ่งชี้ Access 2013 และ 16.0 บ่งชี้ Access 2016

  4. ในบานหน้าต่างขวาของตัวแก้ไขรีจิสทรี ภายใต้ ชื่อ ให้คลิกสองครั้งที่ SandboxMode

   กล่องโต้ตอบ แก้ไขค่า DWORD จะปรากฏขึ้น

  5. ในเขตข้อมูล ข้อมูลค่า ให้เปลี่ยนค่าจาก 3 เป็น 2 แล้วคลิก ตกลง

  6. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี

สิ่งสำคัญ    โปรดจำไว้ว่า ถ้าคุณไม่ได้เชื่อถือฐานข้อมูลแต่แรกแล้ว Access จะปิดใช้งานนิพจน์ที่ไม่ปลอดภัยโดยไม่คำถึงว่าคุณจะเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรีนี้หรือไม่

คุณสามารถตั้งค่ารีจิสทรีเป็นค่าต่อไปนี้ โดยที่ 0 (ศูนย์) เป็นค่าที่ให้สิทธิ์มากที่สุด และ 3 เป็นค่าที่ให้สิทธิ์น้อยที่สุด

การตั้งค่า

คำอธิบาย

0

โหมด Sandbox ถูกปิดใช้งานตลอดเวลา

1

โหมด Sandbox ถูกใช้งานสำหรับ Access แต่ไม่ใช้สำหรับโปรแกรมที่ไม่ใช่ Access

2

โหมด Sandbox ถูกใช้งานสำหรับโปรแกรมที่ไม่ใช่ Access แต่ไม่ใช้สำหรับ Access

3

โหมด sandbox ถูกใช้ตลอดเวลา นี่คือค่าเริ่มต้น ไว้เมื่อคุณติดตั้งAccess

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันที่คุณสามารถใช้ในโหมด sandbox

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันที่คุณสามารถใช้ในแบบสอบถามกลไกจัดการฐานข้อมูล Access เมื่อเปิดใช้งานโหมด sandbox ฟังก์ชันใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการจะไม่พร้อมใช้งานในโหมด sandbox

Abs

Array

Asc

Ascb

Asc ทุก

Atn

CBool

CByte

CCur

CDate

CDbl

Choose

Chr

Chr$

Chrb

Chrb$

Chrw

Chrw$

Cint

Clng

Cos

Csng

Cstr

Cvar

CVDate

CVErr

Date

Date$

DateAdd

DateDiff

DatePart

DateSerial

DateValue

Day

DDB

ข้อผิดพลาด

$ ข้อผิดพลาด

Exp

Fix

รูปแบบ

จัดรูปแบบ

FormatCurrency

FormatDateTime

FormatNumber

FormatPercent

FV

Hex

Hex$

ชั่วโมง

IIf

IMEStatus

InStr

InStrb

Int

ฟังก์ชัน IPmt

IRR

IsDate

IsEmpty

IsError

IsNull

IsNumeric

IsObject

LCase

LCase$

Left

Left$

Leftb

Leftb$

Len

Lenb

Log

ฟังก์ชัน LTrim

ฟังก์ชัน LTrim$

Mid

Mid$

Midb

Midb$

นาที

ฟังก์ชัน MIRR

Month

MonthName

Now

NPer

Npm

Oct

Oct$

พาร์ติชัน

Pmt

PPmt

PV

ฟังก์ชัน QBColor

Rate

การแทนที่

RGB

Right

Right$

RightB

Rightb$

Rnd

Round

RTrim

RTrim$

วินาที

Sgn

Sgr

Sin

SLN

Space

Space$

Str

Str$

StrComp

StrConv

String

String$

StrReverse

สลับ

SYD

Tan

Time

Time$

Timer

TimeSerial

TimeValue

Trim

Trim$

TypeName

UCase

UCase$

Val

VarType

Weekday

Year

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในโหมด sandbox

ต่อไปนี้ Visual Basic for Applications (VBA) ฟังก์ชันจะทำให้เกิดข้อผิดพลาด เมื่อเรียกว่าฟังก์ชันจากนิพจน์ในแบบสอบถามกลไกจัดการฐานข้อมูล Access หรือ เมื่อเรียกจากคุณสมบัติที่มีการเข้าถึง

AppActivate

เสียงเตือน

ปฏิทิน

CallByName

ChDir

ChDrive

คำสั่ง

$ คำสั่ง

CreateObject

CurDir

CurDir$

DeleteSetting

DoEvents

Environ

Environ$

EOF

ข้อผิดพลาด

FileAttr

FileCopy

FileDateTime

FileLen

FreeFile

GetAllSettings

GetAttr

GetObject

GetSetting

การป้อนข้อมูล

$ ป้อนข้อมูล

InputB

InputB$

หยุด

โหลด

ตำแหน่ง

LOF

สุ่ม

ตั้งค่าใหม่

SaveSetting

ค้นหา

SendKeys

SetAttr

Shell

Spc

Tab

ยกเลิก

ฟอร์มผู้ใช้

ความกว้าง

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันที่ถูกบล็อก โดยโหมด sandbox

โหมด sandbox บล็อกฟังก์ชัน Access ต่อไปนี้เมื่อฟังก์ชันจะเรียกว่า จากนิพจน์ในคิวรี หรือ จากคุณสมบัติที่มีการเข้าถึง เครื่องหมายดอกจัน (*) หลังจากที่ชื่อฟังก์ชันระบุฟังก์ชันที่จะเริ่มในOffice Access 2007 ใหม่

AddAutoCorrect

AddToFavorites

ADOConnectString

AnswerWizard

Application

ผู้ช่วย

ความช่วยเหลือ *

การแก้ไขอัตโนมัติ

AutomationSecurity *

BeginUndoable

CloseCurrentDatabase

CodeContextObject

CodeDb

COMAddIns

CommandBars

CompactRepair

ConvertAccessProject

CreateAccessProject

CreateAdditionalData

CreateControl

CreateControlEx

CreateDataAccessPage

อด CreateForm

CreateGroupLevel

CreateNewWorkgroupFile

อด CreateReport

DataAccessPages

DBEngine

DDEExecute

DDEInitiate

DDEPoke

DDERequest

DDESend

DDETerminate DDETerminateAll

DefaultWebOptions

DefaultWorkspaceClone

DelAutoCorrect

DeleteControl

DeleteReportControl

DoCmd

เสียงก้อง

ExportCustomFixedFormat *

ExportNavigationPane *

ExportXML

FeatureInstall

FileDialog

FileSearch

FollowHyperlink

GetHiddenAttribute

ImportNavigationPane *

ImportXML

InsertText

LanguageSettings

LoadCustomUI *

LoadFromText

LoadPicture

โมดูล

NewAccessProject

NewCurrentDatabase

NewFileTaskPane

OpenAccessProject

OpenCurrentDatabase

แม่

รหัสผลิตภัณฑ์

จบการทำงาน

การอ้างอิง

RefreshDatabaseWindow

RefreshTitleBar

ReloadAddIns

ReplaceModule

เรียกใช้

RunCommand

SaveAsText

SetDefaultWorkGroupFile

SetHiddenAttribute

SetOption

SetUndoRecording

SysCmd

TransformXML

VBE

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติที่ถูกบล็อก โดยโหมด sandbox

นอกเหนือจากฟังก์ชันแสดงอยู่ในส่วนก่อนหน้า โหมด sandbox ยังบล็อกตัวเลขของคุณสมบัติของวัตถุ ตารางต่อไปนี้แสดงวัตถุ และคุณสมบัติที่ถูกบล็อก หรือคุณสมบัติสำหรับแต่ละวัตถุ

วัตถุ

คุณสมบัติที่ถูกบล็อกหรือคุณสมบัติ

BoundObjectFrame

วัตถุ

Combobox

ชุดระเบียน

ตัวควบคุม

วัตถุ

CurrentProject

AccessConnection, BaseConnectionString, CloseConnection เชื่อมต่อ OpenConnection

CustomControl

วัตถุ

form

Dynaset

การเชื่อมโยงหลายมิติ

สกรีนช็อตของการเลือก เพิ่มในรายการโปรด

กล่องรายการ

ชุดระเบียน

ObjectFrame

วัตถุ

รายงาน

ชุดระเบียน

SmartTagAction

Execute

หน้าจอ

ActiveDataAccessPage

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×