ฟังก์ชันสเกลาของ ODBC

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Microsoft SQL ของ Access สนับสนุนการใช้ไวยากรณ์ ODBC ที่กำหนดเองสำหรับฟังก์ชันสเกลา ตัวอย่างเช่น คิวรี:

เลือก DAILYCLOSE, DAILYCHANGE จาก DAILYQUOTE
ที่ {fn ABS(DAILYCHANGE) } > 5

จะส่งกลับแถวทั้งหมดค่าสัมบูรณ์ของการเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นมากกว่าห้า

ชุดย่อยของฟังก์ชันสเกลา ODBC ที่กำหนดเองที่ได้รับการสนับสนุน ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันที่ได้รับการสนับสนุน

สำหรับคำอธิบายของอาร์กิวเมนต์และคำอธิบายเสร็จสมบูรณ์ของไวยากรณ์หลีกสำหรับรวมถึงฟังก์ชันในคำสั่ง SQL ดูเอกสาร ODBC

ฟังก์ชันสตริ

ASCII

ความยาว

RTRIM

CHAR

ค้นหา

SPACE

CONCAT

ฟังก์ชัน LTRIM

SUBSTRING

LCASE

RIGHT

UCASE

LEFT


ฟังก์ชันตัวเลข

ABS

FLOOR

SIN

ATAN

LOG

SQRT

CEILING

POWER

TAN

COS

RAND

MOD

EXP

เครื่องหมาย


ฟังก์ชันวันและเวลา

CURDATE

DAYOFYEAR

MONTH

CURTIME

YEAR

สัปดาห์

NOW

HOUR

ไตรมาส

DAYOFMONTH

MINUTE

MONTHNAME

DAYOFWEEK

SECOND

DAYNAME


การแปลงชนิดข้อมูล

CONVERT

ตัวอักษรสตริงที่สามารถถูกแปลงเป็นชนิดข้อมูลต่อไปนี้: SQL_FLOAT, SQL_DOUBLE, SQL_NUMERIC, SQL_INTEGER, SQL_REAL, SQL_SMALLINT, SQL_VARCHAR และ SQL_DATETIME ได้ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×