ฟังก์ชันสตริงและวิธีใช้

ฟังก์ชันสตริงและวิธีใช้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้ฟังก์ชันสตริงที่ คุณสามารถสร้างนิพจน์ใน Access ที่จัดการข้อความในหลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแสดงเฉพาะบางส่วนของตัวเลขลำดับบนฟอร์ม หรือ คุณอาจจำเป็นต้องเข้าร่วม (concatenate) สตริงที่หลายร่วมกัน เช่นชื่อและนามสกุล ถ้าคุณยังไม่ความเชี่ยวชาญ ด้วยนิพจน์ได้ ดูสร้างนิพจน์

ต่อไปนี้คือรายการตัวอย่างของการดำเนินการกับสตริงบางใน Access และฟังก์ชันคุณจะใช้เพื่อดำเนินการนั้น:

เมื่อต้องการ…

ใช้...

ตัวอย่างเช่น...

ผลลัพธ์

ส่งกลับอักขระเริ่มจากจุดเริ่มต้นของสตริง

ฟังก์ชันไปทางซ้าย

= Left ([SerialNumber],2)

ถ้า [SerialNumber] เป็น “CD234” ผลลัพธ์จะเป็น “CD”

ส่งกลับอักขระเริ่มจากจุดสิ้นสุดของสตริง

ฟังก์ชัน Right

= RIGHT ([SerialNumber],3)

ถ้า [SerialNumber] เป็น “CD234” ผลลัพธ์จะเป็น “234”

หาตำแหน่งของอักขระในสตริง

ฟังก์ชัน InStr

=InStr(1,[FirstName],"i")

ถ้า [FirstName] เป็น “Colin” ผลลัพธ์จะเป็น 4

ส่งกลับอักขระเริ่มจากตรงกลางของสตริง

ฟังก์ชัน mid

= Mid ([SerialNumber],2,2)

ถ้า [SerialNumber] เป็น “CD234” ผลลัพธ์จะเป็น “D2”

ตัดแต่งช่องว่างที่นำหน้าหรือปิดท้ายจากสตริง

ฟังก์ชัน LTrim, RTrim และ Trim

=Trim([FirstName])

ถ้า [FirstName] เป็น “ Colin ” ผลลัพธ์จะเป็น “Colin”

เชื่อมต่อสองสตริงเข้าด้วยกัน

ตัวดำเนินการเครื่องหมายบวก (+)*

=[FirstName] + [LastName]

ถ้า [FirstName] เป็น "Colin" และ [LastName] เป็น "Wilcox" ผลลัพธ์จะเป็น "ColinWilcox "

เชื่อมต่อสองสตริงเข้าด้วยกันโดยมีช่องว่างระหว่างสตริง

ตัวดำเนินการเครื่องหมายบวก (+)*

=[FirstName] + “ “ + [LastName]

ถ้า [FirstName] เป็น "Colin" และ [LastName] เป็น "Wilcox" ผลลัพธ์จะเป็น "Colin Wilcox "

เปลี่ยนชนิดตัวพิมพ์ของสตริงหนึ่งให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก

ฟังก์ชัน UCase ฟังก์ชัน LCase

=UCase([FirstName])

ถ้า [FirstName] เป็น “Colin” ผลลัพธ์จะเป็น “COLIN”

หาความยาวของสตริง

ฟังก์ชัน Len

=Len([FirstName])

ถ้า [FirstName] เป็น “Colin” ผลลัพธ์จะเป็น 5

*ยอมรับว่า นี่ไม่ใช่ฟังก์ชัน แต่เป็นตัวดำเนินการ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเชื่อมสตริงเข้าด้วยกัน ในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป คุณยังสามารถใช้ตัวดำเนินการเครื่องหมายและ (&) เพื่อการเชื่อมต่อได้อีกด้วย แต่ในแอป Access คุณต้องใช้เครื่องหมายบวก (+)

มีหลายฟังก์ชันเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อความใน Access วิธีดีในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหล่านั้นเพื่อ เปิดตัวสร้างนิพจน์ และเรียกดูผ่านรายการฟังก์ชันอยู่ ตัวสร้างนิพจน์จะพร้อมใช้งานเกือบทุกที่คุณต้องการสร้างนิพจน์ซึ่งมักจะมีขนาดเล็กสร้าง ปุ่มที่มีลักษณะดังนี้: รูปปุ่ม

เมื่อต้องการแสดงตัวสร้างนิพจน์ มาเปิดจากคุณสมบัติแหล่ง ตัวควบคุมบนฟอร์มหรือมุมมอง ใช้ขั้นตอนด้านล่างโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปหรือแอป Access web หนึ่ง

การแสดงตัวสร้างนิพจน์ในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป

 1. เปิดฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป (.accdb)

 2. กด F11 เพื่อเปิดบานหน้าต่างนำทาง ถ้ายังไม่ได้เปิดอยู่แล้ว

 3. ถ้าคุณมีฟอร์มพร้อมใช้งานอยู่แล้ว ให้คลิกขวาที่ฟอร์มนั้นในบานหน้าต่างนำทางแล้วคลิก มุมมองเค้าโครง ถ้าคุณยังไม่มีฟอร์มที่จะทำงานด้วย ให้คลิก สร้าง > ฟอร์ม

 4. คลิกขวาที่กล่องข้อความบนฟอร์ม แล้วคลิก คุณสมบัติ

 5. ในแผ่นคุณสมบัติ คลิกทั้งหมด >แหล่งตัวควบคุม แล้วคลิกตัวสร้าง ปุ่ม รูปปุ่ม ทางด้านขวาของกล่องคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุม

  ปุ่มตัวสร้างในแผ่นคุณสมบัติ

 6. ภายใต้ องค์ประกอบของนิพจน์ ให้ขยายโหนด ฟังก์ชัน โหนดและคลิก ฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วภายใน

 7. ภายใต้ ประเภทของนิพจน์ ให้คลิก ข้อความ

 8. ภายใต้ ค่าของนิพจน์ ให้คลิกฟังก์ชันต่างๆและอ่านคำอธิบายรายที่ด้านล่างของตัวสร้างนิพจน์

  หมายเหตุ: จะไม่ได้มีฟังก์ชันทั้งหมดพร้อมใช้งานในทุกบริบท Access จะกรองรายการฟังก์ชันโดยอัตโนมัติขึ้นฟังก์ชันใดบ้างจะทำงานได้ในแต่ละบริบท

แสดงตัวสร้างนิพจน์ในแอป web Access

 1. เปิดแอปเว็บใน Access ถ้าคุณกำลังดูในเบราว์เซอร์ คลิกการตั้งค่า >ปรับแต่งใน Access

 2. คลิกตาราง ในคอลัมน์ด้านซ้าย จาก นั้น ทางด้านขวาของรายการตาราง คลิกชื่อมุมมอง

  เลือกมุมมองใน Access

 3. คลิกแก้ไข คลิกกล่องข้อความ และคลิกปุ่มข้อมูล ที่ปรากฏอยู่ถัดจากกล่องข้อความ

  ปุ่มข้อมูลถัดจากตัวควบคุมกล่องข้อความ

 4. คลิกตัวสร้าง ปุ่ม รูปปุ่ม ทางด้านขวาของรายการดรอปดาวน์แหล่งตัวควบคุม

 5. ภายใต้ องค์ประกอบของนิพจน์ ให้ขยายโหนด ฟังก์ชัน โหนดและคลิก ฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วภายใน

 6. ภายใต้ ประเภทของนิพจน์ ให้คลิก ข้อความ

 7. ภายใต้ ค่าของนิพจน์ ให้คลิกฟังก์ชันต่างๆและอ่านคำอธิบายรายที่ด้านล่างของตัวสร้างนิพจน์

การรวมฟังก์ชันข้อความเพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

บางฟังก์ชันสตริงที่มีอาร์กิวเมนต์ตัวเลขที่ ในบางกรณี คุณต้องการคำนวณทุกครั้งฟังก์ชัน call คุณ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน Left ใช้สตริงที่และหมายเลขโทรศัพท์ ใน=ซ้าย (SerialNumber, 2) นี่คือยอดเยี่ยมถ้าคุณรู้ว่าคุณจำเป็นต้องมีอักขระสองตัวซ้าย แต่เกิดอะไรขึ้นถ้าจำนวนอักขระที่คุณต้องการแตกต่างกันจากรายการการรายการได้อย่างไร แทนที่จะเพียง "รหัสตาย" จำนวนของอักขระ คุณสามารถใส่ฟังก์ชันอื่นที่คำนวณนั้นได้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของเลขลำดับต่างๆ ที่แต่ละแต่ละหมายเลขมียัติภังค์หนึ่งตัวอยู่ใน ในที่ใดที่หนึ่งของสตริง อย่างไรก็ตามตำแหน่งของเครื่องหมายยัติภังค์จะต่างกัน ดังนี้

SerialNumber

3928-29993

23-9923

333-53234

3399940-444

ถ้าคุณต้องการให้แสดงเฉพาะตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายของเครื่องหมายยัติภังค์เท่านั้น คุณจำเป็นต้องทำการคำนวณในแต่ละครั้งเพื่อหาตำแหน่งของยัติภังค์ ทางเลือกอันหนึ่งคือทำบางอย่างเช่นที่แสดงนี้

=Left([SerialNumber],InStr(1,[SerialNumber],"-")-1)

เราได้เสียบแทนที่จะใส่ตัวเลขเป็นอาร์กิวเมนต์สองของฟังก์ชัน Left,ฟังก์ชัน InStrซึ่งส่งกลับตำแหน่งของอักขระยัติภังค์ดังในเลขลำดับ ลบ 1 จากค่านั้น และคุณได้รับอักขระสำหรับฟังก์ชัน Left เพื่อส่งกลับจำนวนถูกต้อง ดูเหมือนว่าเล็กน้อยซับซ้อนที่ก่อน แต่ มีอีกครั้งเล็ก ๆ ที่คุณสามารถรวมอย่าง น้อยสองนิพจน์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันสตริ ดูโดยใช้ฟังก์ชันสตริในแบบสอบถาม SQL ของ Access ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×