ฟังก์ชันทางวิศวกรรม (ข้อมูลอ้างอิง)

เมื่อต้องการรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ให้คลิกชื่อของฟังก์ชันในคอลัมน์แรก

หมายเหตุ: ตัวทำเครื่องหมายเวอร์ชันจะระบุว่าฟังก์ชันนั้นเริ่มมีให้ใช้งานใน Excel เวอร์ชันใด ฟังก์ชันเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ตัวทำเครื่องหมายเวอร์ชัน 2013 จะระบุว่าฟังก์ชันนี้พร้อมใช้งานใน Excel 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าทั้งหมด

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน BESSELI

ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) In(x)

ฟังก์ชัน BESSELJ

ส่งกลับฟังก์ชันเบสเซล (Bessel Function) Jn(x)

ฟังก์ชัน BESSELK

ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) Kn(x)

ฟังก์ชัน BESSELY

ส่งกลับฟังก์ชันเบสเซล (Bessel Function) Yn(x)

ฟังก์ชัน BIN2DEC

แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน BIN2HEX

แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก

ฟังก์ชัน BIN2OCT

แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด

ฟังก์ชัน BITAND
OneNote 2013

ส่งกลับ 'AND' ของจำนวนทั้งสองในระดับบิต

ฟังก์ชัน BITLSHIFT
OneNote 2013

ส่งกลับจำนวนที่เลื่อนไปทางซ้าย shift_amount บิต

ฟังก์ชัน BITOR
OneNote 2013

ส่งกลับ 'OR' ของจำนวนทั้งสองในระดับบิต

ฟังก์ชัน BITRSHIFT
OneNote 2013

ส่งกลับจำนวนที่เลื่อนไปทางขวา shift_amount บิต

ฟังก์ชัน BITXOR
OneNote 2013

ส่งกลับ 'Exclusive Or' แบบ bitwise ของสองตัวเลข

ฟังก์ชัน COMPLEX

แปลงสัมประสิทธิ์ของส่วนจริงและส่วนจินตภาพเป็นจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน CONVERT

แปลงจำนวนจากระบบการวัดหนึ่งเป็นอีกระบบหนึ่ง

ฟังก์ชัน DEC2BIN

แปลงเลขฐานสิบไปเป็นเลขฐานสอง

ฟังก์ชัน DEC2HEX

แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก

ฟังก์ชัน DEC2OCT

แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด

ฟังก์ชัน DELTA

ทดสอบว่าค่าทั้งสองเท่ากันหรือไม่

ฟังก์ชัน ERF

ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาด

ฟังก์ชัน ERF.PRECISE
Microsoft Office Home and Business 2010

ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาด

ฟังก์ชัน ERFC

ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาดเติมเต็ม

ฟังก์ชัน ERFC.PRECISE
Microsoft Office Home and Business 2010

ส่งกลับค่าฟังก์ชัน complementary ERF ที่หาปริพันธ์ระหว่างค่า x และค่าอนันต์

ฟังก์ชัน GESTEP

ทดสอบว่าจำนวนมากกว่าค่าเกณฑ์หรือไม่

ฟังก์ชัน HEX2BIN

แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง

ฟังก์ชัน HEX2DEC

แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน HEX2OCT

แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานแปด

ฟังก์ชัน IMABS

ส่งกลับค่าสัมบูรณ์ (มอดูลัส) ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMAGINARY

ส่งกลับสัมประสิทธิ์ส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMARGUMENT

ส่งกลับ Theta อาร์กิวเมนต์ ซึ่งก็คือค่ามุมในเรเดียน

ฟังก์ชัน IMCONJUGATE

ส่งกลับสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCOS

ส่งกลับค่าโคไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCOSH
OneNote 2013

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCOT
OneNote 2013

ส่งกลับโคแทนเจนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCSC
OneNote 2013

ส่งกลับค่าไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCSCH
OneNote 2013

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMDIV

ส่งกลับผลหารระหว่างจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน

ฟังก์ชัน IMEXP

ส่งกลับค่าเอ็กซ์โพเนนเชียลของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMLN

ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMLOG10

ส่งกลับค่าลอการิทึมฐาน 10 ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMLOG2

ส่งกลับลอการิทึมฐานสองของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMPOWER

ส่งกลับจำนวนเชิงซ้อนยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

ฟังก์ชัน IMPRODUCT

ส่งกลับผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนตั้งแต่ 2 ถึง 255

ฟังก์ชัน IMREAL

ส่งกลับสัมประสิทธิ์ของส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSEC
OneNote 2013

ส่งกลับค่าซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSECH
OneNote 2013

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSIN

ส่งกลับค่าไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSINH
OneNote 2013

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSQRT

ส่งกลับค่ารากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSUB

ส่งกลับผลต่างระหว่างจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน

ฟังก์ชัน IMSUM

ส่งกลับผลรวมของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMTAN
OneNote 2013

ส่งกลับค่าแทนเจนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน OCT2BIN

แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง

ฟังก์ชัน OCT2DEC

แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน OCT2HEX

แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบหก

สิ่งสำคัญ: ผลลัพธ์จากการคำนวณของสูตรและฟังก์ชันเวิร์กชีต Excel จำนวนหนึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างพีซีที่ใช้ Windows ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ x86 หรือ x86-64 กับพีซีที่ใช้ Windows RT ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ ARM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×