ฟังก์ชันต่างๆ (จัดเรียงตามประเภท)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้ประกอบด้วยลิงก์ไปยังบทความที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันทั่วไปใช้ในนิพจน์ใน Microsoft Access ผู้จัดเรียงขั้นแรกตามกลุ่ม และถูกจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรที่ส่วนท้ายของบทความนี้

เคล็ดลับ: เริ่มต้น ด้วย Access 2010 ตัวสร้างนิพจน์มี IntelliSense เพื่อให้คุณสามารถดูว่าอาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นต้องใช้นิพจน์ของคุณ

ActiveX

ฟังก์ชัน CreateObject
ฟังก์ชัน GetObject

ด้านบนของหน้า

แอปพลิเคชัน

คำสั่งฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน Shell

ด้านบนของหน้า

อาร์เรย์

อาร์เรย์ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน Filter
เข้าร่วมฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน LBound
ฟังก์ชันแยก
UBound ฟังก์ชัน

ด้านบนของหน้า

การแปลง

ฟังก์ชัน Asc
ฟังก์ชัน Chr
ฟังก์ชัน Day
ฟังก์ชัน EuroConvert
ฟังก์ชัน FormatCurrency
ฟังก์ชัน FormatDateTime
ฟังก์ชัน FormatNumber
ฟังก์ชัน FormatPercent
GUIDFromString ฟังก์ชัน
ฐานสิบหกฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน Nz
ฟังก์ชัน Oct
ฟังก์ชันสายอักขระ
ฟังก์ชัน StringFromGUID
ฟังก์ชันการแปลงชนิด
ฟังก์ชัน Val

ด้านบนของหน้า

Database

ฟังก์ชัน DDE
ฟังก์ชัน DDEInitiate
ฟังก์ชัน DDERequest
ฟังก์ชัน DDESend
ฟังก์ชัน Eval
ฟังก์ชันพาร์ติชัน

ด้านบนของหน้า

วันที่/เวลา

ฟังก์ชันวัน
ฟังก์ชัน DateAdd
ฟังก์ชัน DateDiff
ฟังก์ชัน DatePart
ฟังก์ชัน DateSerial
ฟังก์ชัน DateValue
ฟังก์ชัน Hour
นาทีฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน Month
ฟังก์ชัน MonthName
ขณะนี้ ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน Second
ฟังก์ชัน Time
ฟังก์ชัน Timer
ฟังก์ชัน TimeSerial
ฟังก์ชัน TimeValue
ฟังก์ชัน Weekday
ฟังก์ชัน WeekdayName
ฟังก์ชัน Year

ด้านบนของหน้า

รวมโดเมน

ฟังก์ชัน DAvg
ฟังก์ชัน DCount
ฟังก์ชัน DFirst ฟังก์ชัน DLast
ฟังก์ชัน DLookup
DMin ฟังก์ชัน DMax
DStDev ฟังก์ชัน DStDevP
ฟังก์ชัน DSum
DVar ฟังก์ชัน DVarP

ด้านบนของหน้า

จัดการข้อผิดพลาด

ฟังก์ชัน CVErr
ฟังก์ชันข้อผิดพลาด

ด้านบนของหน้า

ไฟล์รับเข้า/ส่งออก

ฟังก์ชัน EOF
ฟังก์ชัน FreeFile
ใส่ฟังก์ชัน
ตำแหน่งฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน LOF
ฟังก์ชันการค้นหา

ด้านบนของหน้า

จัดการไฟล์

ฟังก์ชัน CurDir
ฟังก์ชันไดเรกทอรี
ฟังก์ชัน FileAttr
ฟังก์ชัน FileDateTime
ฟังก์ชัน FileLen
ฟังก์ชัน GetAttr

ด้านบนของหน้า

การเงิน

ฟังก์ชัน DDB
ฟังก์ชัน FV
ฟังก์ชัน IPmt
ฟังก์ชัน IRR
ฟังก์ชัน MIRR
ฟังก์ชัน NPer
ฟังก์ชัน NPV
ฟังก์ชัน Pmt
ฟังก์ชัน PPmt
ฟังก์ชัน PV
ฟังก์ชัน Rate
ฟังก์ชัน SLN
ฟังก์ชัน SYD

ด้านบนของหน้า

ตรวจสอบ

Environ ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน GetAllSettings
ฟังก์ชัน GetSetting
IsArray ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน IsDate
IsEmpty ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน IsError
ฟังก์ชัน IsMissing
ฟังก์ชัน IsNull
ฟังก์ชัน IsNumeric
ฟังก์ชัน IsObject
ฟังก์ชัน TypeName
สตริง

ด้านบนของหน้า

ทางคณิตศาสตร์

ฟังก์ชัน abs
ฟังก์ชัน Atn
Cos ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน Exp
Int ฟังก์ชันแก้ไข
ฟังก์ชัน Log
ฟังก์ชัน Rnd
ฟังก์ชัน Round
ฟังก์ชัน Sgn
ฟังก์ชัน Sin
ฟังก์ชัน Sqr
ฟังก์ชัน Tan

ด้านบนของหน้า

ข้อความ

ฟังก์ชันบุ
ฟังก์ชัน MsgBox

ด้านบนของหน้า

เบ็ดเตล็ด

ฟังก์ชัน CallByName
ฟังก์ชัน IMEStatus
ฟังก์ชัน MacID
ฟังก์ชัน MacScript
ฟังก์ชัน QBColor
ฟังก์ชัน RGB
ฟังก์ชัน Spc
ฟังก์ชันแท็บ

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนโปรแกรม

ฟังก์ชัน choose
ฟังก์ชัน DoEvents
ฟังก์ชัน IIf
ฟังก์ชัน Switch

ด้านบนของหน้า

ข้อความ

ฟังก์ชันการจัดรูปแบบ
ฟังก์ชัน InStr
ฟังก์ชัน InStrRev
ฟังก์ชัน LCase
เหลืออยู่เลยฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน Len
ฟังก์ชัน LTrim, RTrim และฟังก์ชัน Trim
ฟังก์ชัน Mid
ฟังก์ชัน Replace
ฟังก์ชัน Right
ฟังก์ชันช่องว่าง
ฟังก์ชัน StrComp
ฟังก์ชัน StrConv
ฟังก์ชันสตริ
ฟังก์ชัน StrReverse
ฟังก์ชัน UCase

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชัน (ตามลำดับตัวอักษร)

ฟังก์ชัน abs
อาร์เรย์ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน Asc
ฟังก์ชัน Atn
ฟังก์ชัน CallByName
ฟังก์ชัน Choose
ฟังก์ชัน Chr
ฟังก์ชันสั่ง
Cos ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน CreateObject
ฟังก์ชัน CurDir
ฟังก์ชัน CVErr
ฟังก์ชัน Date
ฟังก์ชัน DateAdd
ฟังก์ชัน DateDiff
ฟังก์ชัน DatePart
ฟังก์ชัน DateSerial
ฟังก์ชัน DateValue
ฟังก์ชัน DAvg
ฟังก์ชัน Day
ฟังก์ชัน DCount
ฟังก์ชัน DDB
ฟังก์ชัน DDE
ฟังก์ชัน DDEInitiate
DDERequest ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน DDESend
ฟังก์ชัน DFirst ฟังก์ชัน DLast
ฟังก์ชันไดเรกทอรี
ฟังก์ชัน DLookup
DMin ฟังก์ชัน DMax
DoEvents ฟังก์ชัน
DStDev ฟังก์ชัน DStDevP
ฟังก์ชัน DSum
DVar ฟังก์ชัน DVarP
Environ ฟังก์ชัน
EOF ฟังก์ชัน
ฟังก์ชันข้อผิดพลาด
ฟังก์ชัน EuroConvert
ฟังก์ชัน Eval
ฟังก์ชัน Exp
FileAttr ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน FileDateTime
FileLen ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน Filter
ฟังก์ชัน Format
FormatCurrency ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน FormatDateTime
FormatNumber ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน FormatPercent
FreeFile ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน FV
GetAllSettings ฟังก์ชัน
GetAttr ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน GetObject
ฟังก์ชัน GetSetting
GUIDFromString ฟังก์ชัน
ฐานสิบหกฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน Hour
ฟังก์ชัน IIf
IMEStatus ฟังก์ชัน
ใส่ฟังก์ชัน
ฟังก์ชันบุ
ฟังก์ชัน InStr
InStrRev ฟังก์ชัน
Int ฟังก์ชันแก้ไข
ฟังก์ชัน IPmt
ฟังก์ชัน IRR
ฟังก์ชัน IsArray
ฟังก์ชัน IsDate
IsEmpty ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน IsError
IsMissing ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน IsNull
ฟังก์ชัน IsNumeric
IsObject ฟังก์ชัน
เข้าร่วมฟังก์ชัน
LBound ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน LCase
เหลืออยู่เลยฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน Len
ตำแหน่งฟังก์ชัน
LOF ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน Log
ฟังก์ชัน LTrim, RTrim และฟังก์ชัน Trim
ฟังก์ชัน MacID
ฟังก์ชัน MacScript
ฟังก์ชัน Mid
นาทีฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน MIRR
ฟังก์ชัน Month
ฟังก์ชัน MonthName
MsgBox ฟังก์ชัน
ขณะนี้ ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน NPer
ฟังก์ชัน NPV
ฟังก์ชัน Nz
ฟังก์ชันต.ค.
ฟังก์ชันพาร์ติชัน
ฟังก์ชัน Pmt
ฟังก์ชัน PPmt
ฟังก์ชัน PV
ฟังก์ชัน QBColor
ฟังก์ชัน Rate
ฟังก์ชัน Replace
ฟังก์ชัน RGB
ขวา ฟังก์ชัน
Rnd ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน Round
ฟังก์ชัน Second
ฟังก์ชันการค้นหาค่า
ฟังก์ชัน Sgn
ฟังก์ชัน Shell
ฟังก์ชัน Sin
ฟังก์ชัน SLN
ฟังก์ชันช่องว่าง
ฟังก์ชัน Spc
ฟังก์ชันแยก
Sqr ฟังก์ชัน
ฟังก์ชันสายอักขระ
StrComp ฟังก์ชัน
StrConv ฟังก์ชัน
ฟังก์ชันสตริงที่
ฟังก์ชัน StringFromGUID
StrReverse ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน Switch
ฟังก์ชัน SYD
ฟังก์ชันแท็บ
ฟังก์ชัน Tan
ฟังก์ชัน Time
ฟังก์ชัน Timer
ฟังก์ชัน TimeSerial
ฟังก์ชัน TimeValue
ฟังก์ชันการแปลงชนิด
ฟังก์ชัน TypeName
ฟังก์ชัน UBound
ฟังก์ชัน UCase
ฟังก์ชัน Val
สตริง
ฟังก์ชัน Weekday
ฟังก์ชัน WeekdayName
ฟังก์ชัน Year

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×