ฟังก์ชันฐานข้อมูล (การอ้างอิง)

สิ่งสำคัญ: ผลลัพธ์จากการคำนวณของสูตรและฟังก์ชันเวิร์กชีต Excel จำนวนหนึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างพีซีที่ใช้ Windows ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ x86 หรือ x86-64 กับพีซีที่ใช้ Windows RT ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ ARM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง

คลิกลิงก์อย่างน้อยหนึ่งลิงก์ในรายการต่อไปนี้เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช้ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน DAVERAGE

ส่งกลับค่าเฉลี่ยของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DCOUNT

นับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลขในฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน DCOUNTA

นับจำนวนเซลล์ที่ไม่ว่างในฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน DGET

แยกระเบียนเดี่ยวที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุออกจากฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน DMAX

ส่งกลับค่ามากที่สุดจากรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DMIN

ส่งกลับค่าน้อยที่สุดจากรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DPRODUCT

คูณค่าในเขตข้อมูลของระเบียนที่เฉพาะเจาะจงที่ตรงกับเกณฑ์ในฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน DSTDEV

ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่างของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DSTDEVP

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมดของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DSUM

เพิ่มตัวเลขในคอลัมน์เขตข้อมูลของระเบียนในฐานข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์

ฟังก์ชัน DVAR

ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่างของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DVARP

คำนวณค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×