ฟังก์ชันข้อมูล (ข้อมูลอ้างอิง)

เมื่อต้องการรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ให้คลิกชื่อของฟังก์ชันในคอลัมน์แรก

หมายเหตุ: แนะนำฟังก์ชันตัวทำเครื่องหมายเวอร์ชันที่ระบุเวอร์ชันของ Excel ฟังก์ชันเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ตัวทำเครื่องหมายเวอร์ชันของเวอร์ชัน 2013 ที่ฟังก์ชันนี้พร้อมใช้งานใน Excel 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าทั้งหมด

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน CELL

ส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือเนื้อหาของเซลล์

หมายเหตุ: Excel Onlineฟังก์ชันการทำงานนี้ไม่มีอยู่ใน

ฟังก์ชัน ERROR.TYPE

ส่งกลับตัวเลขที่สัมพันธ์กับชนิดข้อผิดพลาด

ฟังก์ชัน INFO

ส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการดำเนินการปัจจุบัน

หมายเหตุ: ฟังก์ชันการทำงานนี้ไม่มีอยู่ใน Excel Online

ฟังก์ชัน ISBLANK

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าว่าง

ฟังก์ชัน ISERR

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาดใดๆ ยกเว้น #N/A

ฟังก์ชัน ISERROR

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาดใดๆ

ฟังก์ชัน ISEVEN

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าตัวเลขเป็นเลขคู่

ฟังก์ชัน ISFORMULA
OneNote 2013

ส่งกลับค่า TRUE ถ้ามีการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีสูตร

ฟังก์ชัน ISLOGICAL

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน ISNA

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาด #N/A

ฟังก์ชัน ISNONTEXT

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าไม่เป็นข้อความ

ฟังก์ชัน ISNUMBER

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นตัวเลข

ฟังก์ชัน ISODD

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าตัวเลขเป็นเลขคี่

ฟังก์ชัน ISREF

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นการอ้างอิง

ฟังก์ชัน ISTEXT

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นข้อความ

ฟังก์ชัน N

ส่งกลับค่าที่แปลงเป็นตัวเลข

ฟังก์ชัน NA

ส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

ฟังก์ชัน SHEET
OneNote 2013

ส่งกลับจำนวนแผ่นงานของแผ่นงานที่อ้างอิงถึง

ฟังก์ชัน SHEETS
OneNote 2013

ส่งกลับจำนวนแผ่นงานในการอ้างอิง

ฟังก์ชัน TYPE

ส่งกลับตัวเลขที่แสดงชนิดข้อมูลของค่า

สิ่งสำคัญ: ผลลัพธ์จากการคำนวณของสูตรและฟังก์ชันเวิร์กชีต Excel จำนวนหนึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างพีซีที่ใช้ Windows ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ x86 หรือ x86-64 กับพีซีที่ใช้ Windows RT ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ ARM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×