ฟังก์ชันของฉันไม่ทำงาน

สาเหตุ: ฟังก์ชัน CUBE ไม่ทำงานใน Excel for Mac

วิธีแก้ไขปัญหา:    เปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel เวอร์ชันอื่น

Excel 2007 และ Excel 2003 สามารถดำเนินการฟังก์ชัน CUBE ต่อไปนี้: CUBEKPIMEMBER, CUBEMEMBER, CUBEMEMBERPROPERTY, CUBERANKEDMEMBER, CUBESET, CUBESETCOUNT และ CUBEVALUE

สาเหตุ: ฟังก์ชัน BAHTTEXT ไม่ทำงานใน Excel for Mac

วิธีแก้ไขปัญหา:    ป้องกันข้อผิดพลาดในการคำนวณแผ่นงานโดยแปลงเซลล์ที่มีฟังก์ชัน BAHTTEXT เป็นค่า

Excel for Windows จะดำเนินการฟังก์ชัน BAHTTEXT เพื่อแปลงตัวเลขเป็นข้อความภาษาไทยและเพิ่มคำต่อท้าย "บาท" Excel for Mac สามารถเปิดและแสดงแผ่นงานที่สร้างใน Excel for Windows ได้และแผ่นงานที่มี BAHTTEXT แต่ถ้าคุณคำนวณแผ่นงานดังกล่าวซ้ำใน Excel for Mac เซลล์ใดๆ ที่มี BAHTTEXT จะแสดงค่าข้อผิดพลาด #NAME! เมื่อต้องการป้องกัน Excel ไม่ให้คำนวณเซลล์ที่มี BAHTTEXT ซ้ำ ให้คัดลอกเซลล์แล้ววางลงในที่เดิมเป็นค่าโดยใช้คำสั่ง วางพิเศษ บนเมนู แก้ไข หลังจากทำขั้นตอนนี้แล้ว เซลล์จะไม่คำนวณส่วนที่เหลือของเวิร์กบุ๊กซ้ำ

สาเหตุ: ฟังก์ชัน CALL, REGISTER.ID, RTD และ SQL.REQUEST ไม่ทำงานใน Excel for Mac

วิธีแก้ไขปัญหา:    เปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel เวอร์ชันอื่น

Excel for Windows เวอร์ชันที่สามารถดำเนินการฟังก์ชัน CALL, REGISTER.ID, RTD และ SQL.REQUEST

วิธีแก้ไขปัญหา:    ใช้ Microsoft Query เพื่อเชื่อมต่อกับและสร้างคิวรีฐานข้อมูล SQL

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล

สาเหตุ: ฟังก์ชัน EUROCONVERT ไม่ทำงานใน Excel for Mac บางเวอร์ชัน

วิธีแก้ไขปัญหา:    เปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel เวอร์ชันอื่น

Excel 2004 for Mac สามารถดำเนินการฟังก์ชัน EUROCONVERT

วิธีแก้ไขปัญหา:    เปลี่ยนสัญลักษณ์สกุลเงินเป็นสัญลักษณ์เงินยูโร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปลี่ยนสัญลักษณ์สกุลเงิน

ดูเพิ่มเติม

แสดงรายการฟังก์ชันทั้งหมด (ตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×