ฟังก์ชันการรวมของ SQL

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้ฟังก์ชันการรวม SQL ใน Access คุณสามารถกำหนดสถิติต่าง ๆ บนชุดของค่า คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ในแบบสอบถามและรวมนิพจน์ในคุณสมบัติSQLของวัตถุQueryDefหรือเมื่อสร้างวัตถุชุดระเบียนโดยยึดตามแบบสอบถาม SQL

ฟังก์ชัน Avg

ฟังก์ชัน Count

ขั้นแรก ล่าสุดฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน min ฟังก์ชัน Max

ฟังก์ชัน StDev ฟังก์ชัน StDevP

ฟังก์ชัน sum

Var ฟังก์ชัน VarPหมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×