ฟอร์มโอกาสทางการขายใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ระเบียนโอกาสช่วยให้คุณได้ดียิ่งขึ้นจัดระเบียบ จัดการ และติดตามรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับของคุณโอกาสทางการขาย ตลอดจนระยะการขาย ค่าอาจเกิดขึ้น โต้ตอบลูกค้า, โดยประมาณTE000129512 นอกจากนี้คุณยังสามารถลิงก์ และเพิ่มรายละเอียด เองเช่นรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารและค่าของเขตข้อมูล

ถ้าBusiness Contact Manager for Outlook ถูกรวมเข้ากับระบบบัญชีของคุณ คุณยังสามารถสร้างใบเสนอราคา ใบสั่งขาย หรือใบแจ้งหนี้จากระเบียนโอกาส โดยคลิกที่ปุ่มแปลง ในกลุ่มตัวเลือก บน Ribbon

หมายเหตุ: ลักษณะการทำงานบัญชีก่อนหน้านี้อาจไม่พร้อมใช้งานกับบัญชีระบบของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีใช้ในระบบบัญชีของคุณ

ฟอร์มประกอบด้วยมุมสี่:ทั่วไปรายละเอียดประวัติ และเขตข้อมูลวัน แต่ละมุมมองประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งส่วน

มุมมองทั่วไป

มุมมองทั่วไป ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโอกาสทางการขาย ตลอดจนสถานะ แหล่ง และข้อตกลงทางการเงิน

 • ข้อมูลโอกาส

  พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับโอกาส (จำเป็น) และเลือกที่จะถูกมอบหมายให้ (optional)

 • ลิงก์ที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้

  คลิกปุ่มลิงก์ไปยัง เพื่อเลือกบัญชีผู้ใช้ หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ การเชื่อมโยงกับโอกาสนี้ (จำเป็น) ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงไปยังบัญชีผู้ใช้หรือติดต่อทางธุรกิจ ในโฟลเดอร์ เลือกรายการที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ เลือกรายการในรายการ แล้ว คลิ กปุ่มลิงก์ไปยัง เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ คลิกใหม่

 • สถานะ

  เลือกพื้นที่การขายที่โอกาสใน คุณสามารถเพิ่มขั้นตอนลงในรายการขั้นตอนการขาย หรือแก้ไขข้อมูลในรายการ ยกเว้นค่าของปิดชนะ และปิดสูญหายไป

  ใส่วันที่คุณต้องประเมินโอกาสที่จะปิด และ ถ้าคุณต้องการ พิมพ์ความน่าเป็นที่จะส่งผลในการขาย เมื่อต้องการสร้างตัวเตือนสำหรับโอกาสนี้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวเตือน จากนั้น เลือกวันและเวลา

  หมายเหตุ: 

  • เลือกพื้นที่การขายของล็อคปิดชนะ หรือปิดการสูญเสีย ระเบียนนั้นเป็นไฟล์แบบอ่านอย่างเดียว ปิดชนะ ตั้งค่าความน่าเป็นเป็น 100% เลือกพื้นที่การขายปิดขาดการ ตั้งค่าความน่าเป็น 0%

  • ความน่าเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกใช้เพื่อคำนวณรายได้ที่คาดไว้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการ

 • ผลิตภัณฑ์และบริการ

  เพิ่มรายการบริการและผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขาย นี้ การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่หรือรายการ service คลิกที่ปุ่มเพิ่ม และในกล่องโต้ตอบเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ พิมพ์ข้อมูล เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ คลิกปุ่มแก้ไข การเอารายการที่มีอยู่ เลือก แล้ว คลิกปุ่มเอาออก

  หมายเหตุ: ถ้าBusiness Contact Manager for Outlook ถูกรวมเข้ากับระบบบัญชีของคุณ รายการไม่สามารถรวมรายการจากระบบบัญชีของคุณและรายการที่แสดงในBusiness Contact Manager for Outlook เท่านั้น รายการใหม่ที่จะถูกเพิ่มโดยใช้ฟอร์มผลิตภัณฑ์และบริการ จะไม่รวมลงในรายการรายการในระบบบัญชีของคุณ เขตข้อมูลคำอธิบายต้นทุนต่อหน่วย และราคาต่อหน่วย ไม่สามารถแก้ไขได้สำหรับรายการที่มาจากระบบบัญชีของคุณ

 • ประเภท

  เมื่อต้องการจัดประเภทโอกาสนี้สี บน Ribbon ในกลุ่มตัวเลือก โดยคลิกที่ปุ่มจัดประเภท

 • ข้อมูลแหล่งที่มา

  ใส่แหล่งมาของโอกาส บุคคลที่เริ่ม โดย แข่งใด ๆ (คุณสามารถใส่เป็น 100 อักขระในเขตข้อมูลนี้), และชนิดของลำดับโอกาสจะคาดว่าจะวาง เมื่อต้องการเพิ่มรายการลงในรายการแหล่งข้อมูลหรือชนิด หรือแก้ไขรายการค่าเริ่มต้น เลือกแก้ไขรายการนี้

 • คำ

  เลือกเงื่อนไขการชำระเงิน วันหมดอายุ และวันจัดส่ง

หมายเหตุ: ในมุมมองทั่วระยะขายแหล่ง และชนิด เขตข้อมูลจะสามารถกำหนดเอง

มุมมองรายละเอียด

มุมมองรายละเอียด ประกอบด้วยข้อคิดเห็น เกี่ยวกับโอกาส คุณสามารถวางข้อคิดเห็นจากไฟล์อื่น ๆ หรือเพิ่มข้อคิดเห็นได้โดยตรงไปยังระเบียน คลิกที่ปุ่มเพิ่มการประทับเวลาที่ วันที่สิ้นสุดข้อคิดเห็นของคุณ

ดูประวัติ

มุมมองประวัติ ประกอบด้วยรายการทั้งหมดติดต่อสื่อสารประวัติเชื่อมโยงกับระเบียน นี้ คลิกลูกศร รูปปุ่ม ในมุมมอง เขตข้อมูลเพื่อเลือกชนิดมุมมองสำหรับรายการ ดับเบิลคลิกที่รายการประวัติติดต่อสื่อสารเพื่อเปิดไฟล์นั้น คุณสามารถสร้างประวัติโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาส โดยคลิกที่ปุ่มใหม่ และเชื่อมโยงรายการแล้ว — เช่นบันทึกย่อธุรกิจ, บันทึกการโทร นัดหมาย หรืองาน — กับระเบียนได้

ดูประวัติทางการเงิน

ถ้าBusiness Contact Manager for Outlook ถูกรวมเข้ากับระบบบัญชี ของคุณและนี้ระเบียน มีธุรกรรมทางการเงิน คุณสามารถดูธุรกรรมของในมุมมองนี้ คลิกสองครั้งที่ธุรกรรมใด ๆ เพื่อดูเท่านั้น

 • รายการการทำธุรกรรม

  วัน     คลิกส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับรายการตามวันธุรกรรม

  เอกสาร#     คลิกส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับรายการตามหมายเลขเอกสาร

  ติดต่อทางธุรกิจ     คลิกส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับรายการตามชื่อของที่ติดต่อทางธุรกิจ

  ชนิด     คลิกส่วนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับรายการตามชนิดของธุรกรรม

  ยอดรวม     คลิกส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับรายการตามยอดรวมของธุรกรรม

หมายเหตุ: ลักษณะการทำงานบัญชีก่อนหน้านี้อาจไม่พร้อมใช้งานกับบัญชีระบบของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีใช้ในระบบบัญชีของคุณ

มุมมองเขตข้อมูลวัน (เขตข้อมูลแบบกำหนดเอง)

มุมมองเขตข้อมูลวัน ประกอบด้วยเขตข้อมูลแบบกำหนดเองที่คุณสร้าง และจัดระเบียบ เขตข้อมูลจะจัดระเบียบตามกลุ่ม และแสดงในคอลัมน์ที่สอง

บน Ribbon ในกลุ่มตัวเลือก คลิกที่ปุ่มฟอร์มที่กำหนดเอง เพื่อสร้าง หรือจัดการเขตข้อมูลและกลุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดฟอร์มเอง ดูหัวข้อต่อไปนี้:

การนำทางของ Ribbon

ฟอร์มประกอบด้วยปุ่มต่อไปนี้ซึ่งอยู่บน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ Microsoft Office Fluent — ที่เกี่ยวข้องกับBusiness Contact Manager for Outlook เฉพาะ

ในกลุ่ม

คลิก

เมื่อต้องการ

การแสดง

ทั่วไป

แสดงมุมมองทั่วไปบนฟอร์ม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใส่ข้อมูลพื้นฐานนั้น

การแสดง

รายละเอียด

แสดงมุมมองรายละเอียดบนฟอร์ม ซึ่งช่วยให้คุณใส่ข้อมูลที่เป็นแบบส่วนตัวเพิ่มเติม

การแสดง

ประวัติ

แสดงรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารทั้งหมดสำหรับระเบียนนี้ที่ระบุ

การแสดง

เขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเอง

แสดงผู้ใช้กำหนดเขตข้อมูลทั้งหมดที่มีการกำหนดเองสำหรับฟอร์มนี้

การติดต่อสื่อสาร

รายการประวัติใหม่

เพิ่มบันทึกย่อธุรกิจใหม่ บันทึกการโทร โอกาส โครงการทางธุรกิจ งาน ข้อความอีเมล นัดหมาย หรือไฟล์เพื่อบันทึกการติดต่อสื่อสารของระเบียน

Options

กำหนดฟอร์มเอง

เพิ่มเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเองลงในฟอร์มนี้

Options

เชื่อมโยงอัตโนมัติอีเมล

เชื่อมโยงข้อความอีเมลโดยอัตโนมัติ และโทร จากอยู่อีเมลในระเบียนนี้

หมายเหตุ: ถ้ามีที่อยู่อีเมลที่มีอยู่ไม่ ปุ่มนี้ปรากฏเป็นสีจางออก

Options

ตรวจสอบชื่อ

แก้ไขที่อยู่อีเมลหรือเชื่อมโยงระเบียน และให้แน่ใจว่า จะมีผลบังคับใช้

หมายเหตุ: การเข้าถึงฟอร์มโอกาส บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกโอกาส แล้ว ดับเบิลคลิกที่โอกาส

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×