ฟอร์มเริ่มต้นใน Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับฟอร์มเริ่มต้นที่สามารถใช้ได้ใน Microsoft Outlook ฟอร์มเหล่านี้เป็นฟอร์มมาตรฐานที่จะนำมาใช้เมื่อคุณสร้างรายการใน Outlook โดยไม่ใช้การกำหนดค่าใดๆ ด้วยตนเอง

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตฟอร์ม Outlook หรือฟอร์ม InfoPath ดูภาพรวมของฟอร์มใน Outlook

ฟอร์ม

ใช้ฟอร์มเพื่อทำสิ่งใด

ที่ติดต่อ

รักษาการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือองค์กร

รายชื่อการแจกจ่าย

สร้างรายการที่ติดต่อและที่อยู่อีเมลซึ่งสามารถใช้เป็นที่อยู่อีเมลเดียวได้

งาน

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับงานที่จำเป็นต้องทำให้เสร็จ

ข้อความ

ส่งข้อมูลให้ผู้อื่นในรูปแบบตามที่ระบุ หรือเป็นช่องทางในการป้อนข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้ร่วมกันทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

ประกาศ

ช่วยให้ดำเนินบทสนทนาต่อเนื่องที่บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ได้สะดวกชึ้น หรือเพื่อแนบแฟ้มไปกับโฟลเดอร์

การนัดหมาย

ใช้แสดงแทนการประชุมหรือเหตุการณ์ที่จัดกำหนดการไว้

รายการบันทึกประจำวัน

ทำแฟ้มบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายการหรือเหตุการณ์

การเรียกประชุม

ส่งจดหมายเรียกประชุมที่ถูกจัดรูปแบบเฉพาะ และเป็นช่องทางให้ผู้ได้รับเชิญตอบกลับ

การร้องของาน

ส่งข้อมูลเกี่ยวกับงานไปให้ผู้อื่นและเป็นช่องทางให้บุคคลเหล่านั้นตอบกลับ

บทความ RSS

แสดงประกาศบล็อกหรือรายการอื่นจากตัวดึงข้อมูล RSS


ขณะที่วางแผนหรือสร้างฟอร์มแบบกำหนดเองใน Outlook ให้เริ่มด้วยการเลือกฟอร์มเริ่มต้นแบบใดแบบหนึ่ง ในกรณีส่วนใหญ่ ชนิดของฟอร์มที่คุณเลือกว่าจะกำหนดเองนั้นได้รับการกำหนดโดยชนิดของโซลูชันที่คุณสร้างขึ้น

คำถามบางข้อที่ควรพิจารณาในขณะตัดสินใจเลือกชนิดของฟอร์มที่จะใช้ได้แก่

  • คุณต้องการสนับสนุน Outlook รุ่นใด

    หมายเหตุ: ขอบเขตฟอร์มทำงานเฉพาะใน Microsoft Office Outlook 2007 เท่านั้น

    ขอบเขตฟอร์มคืออะไร

    ขอบเขตฟอร์มที่มีฟีเจอร์ใหม่ในOffice Outlook 2007 โดยใช้ขอบเขตฟอร์ม นักพัฒนาสามารถขยายฟอร์ม Outlook กับตัวควบคุม ActiveX และใส่เว็บเพบนฟอร์ม โดยใช้ตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ ฟอร์มที่มีขอบเขตฟอร์มที่ได้รับการออกแบบเป็นแต่ละพื้นที่จัดเก็บฟอร์ม Outlook ไฟล์ (.ofs), ซึ่งประกอบด้วยฟอร์มหนึ่งหน้า สามารถแนบไฟล์.ofs หลายประเภทของข้อความเดียวกันเพื่อสร้างฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ ด้วยฟอร์มหลายหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูภาพรวมของฟอร์มใน Outlook

  • ธรรมชาติของโซลูชันที่คุณสร้างเป็นอย่างไร ถ้าจะส่งโซลูชันไปให้ผู้รับ คุณก็สามารถกำหนดฟอร์มข้อความด้วยตนเองได้ ถ้าจะใช้โซลูชันในการติดตามข้อมูลในโฟลเดอร์ การกำหนดฟอร์มประกาศ ที่ติดต่อ งาน หรือการนัดหมายเองจะเหมาะสมกว่า

  • เขตข้อมูลมาตรฐานที่สามารถใช้ได้ในฟอร์มมีอะไรบ้าง ฟอร์มเริ่มต้นแต่ละฟอร์มมีชุดเขตข้อมูลมาตรฐานของตนที่ใช้ในการติดตามข้อมูลซึ่งสามารถใช้ได้กับรายการ Outlook ที่เกี่ยวข้องกับฟอร์มนั้น

  • เพจใดในฟอร์มที่คุณสามารถกำหนดเองได้ เนื่องจากเพจบางเพจบนฟอร์มเริ่มต้นไม่สามารถกำหนดเองได้ แต่คุณสามารถซ่อนเพจเหล่านั้นหรือใช้ขอบเขตฟอร์มเพื่อให้ผ่านข้อจำกัดของเพจได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×