ฟอร์มหรือรายงานของฉันไม่แสดงข้อมูลทั้งหมดที่ฉันคาดว่าจะเห็น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาการ

เมื่อคุณสร้างฟอร์มหรือรายงาน และมีการใช้ตัวกรองก่อนที่จะบันทึกข้อมูลเป็นครั้งแรก จากนั้นจึงค่อยบันทึกข้อมูลในขณะที่ยังใช้ตัวกรองอยู่ ตัวกรองดังกล่าวจะไม่ถูกปิดใช้งานไปด้วย ส่งผลให้ฟอร์มหรือรายงานนั้นแสดงมุมมองของตารางหรือแบบสอบถามต้นแบบที่มีการใช้ตัวกรองดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา

สาเหตุ

นี่เป็นคุณลักษณะใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถสร้างฟอร์มและรายงานที่ถูกกรองอย่างถาวรได้อย่างง่ายดาย Microsoft Office Access 2007 ทำสิ่งนี้ด้วยการผนวกตัวกรองไว้ในการออกแบบของวัตถุ ถ้าตัวกรองนั้นถูกใช้งานอยู่เมื่อมีการบันทึกวัตถุเป็นครั้งแรก

วิธีแก้ไข

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ตัวกรองที่คุณใช้กับฟอร์มหรือรายงานที่สร้างใหม่เป็นตัวกรองถาวร ให้เอาตัวกรองนั้นออกก่อนที่คุณจะบันทึกวัตถุเป็นครั้งแรก

ถ้าคุณสร้างฟอร์มหรือรายงาน และบันทึกเป็นครั้งแรกในขณะที่อยู่ในสถานะถูกกรอง และในภายหลังตัดสินใจว่าคุณไม่ต้องการให้ตัวกรองนั้นอยู่อย่างถาวร คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติ แหล่งระเบียน ของวัตถุได้โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

เอาตัวกรองถาวรออกจากฟอร์มหรือรายงาน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ฟอร์มหรือรายงาน แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด วัตถุดังกล่าวจะเปิดในมุมมองออกแบบ

 2. ถ้าไม่เห็นแผ่นคุณสมบัติแสดงอยู่ ให้กด F4 เพื่อแสดงขึ้นมา

 3. คลิกในกล่องคุณสมบัติแหล่งระเบียน ของวัตถุ แล้ว คลิ ก ปุ่มตัวสร้าง ตัวออกแบบแบบสอบถามปรากฏ กับแบบสอบถามชุดระเบียนของวัตถุที่แสดงขึ้น

 4. ดูในตารางออกแบบแบบสอบถามสำหรับเขตข้อมูลที่ถูกกรองและเงื่อนไขการกรอง ในรูปต่อไปนี้ มีเขตข้อมูลที่ถูกกรองอยู่หนึ่งเขตข้อมูล นั่นคือชื่อบริษัท และมีเกณฑ์เดียว คือ Contoso, Ltd

  ตัวกรองฟอร์มถาวร

 5. เลือกคอลัมน์ที่มีเขตข้อมูลที่ถูกกรอง ด้วยการคลิกแถบสีเทาที่อยู่เหนือแถว เขตข้อมูล ในตารางออกแบบแบบสอบถาม

 6. กด DELETE เพื่อเอาเขตข้อมูลที่ถูกกรองออก รวมทั้งเกณฑ์ของเขตข้อมูลนั้นด้วย

 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6 สำหรับแต่ละเขตข้อมูลที่ถูกกรองที่คุณต้องการเอาออกจากการออกแบบของวัตถุ

 8. ปิดตัวออกแบบแบบสอบถาม เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่กระทำต่อคำสั่ง SQL และปรับปรุงคุณสมบัติ ให้คลิก ใช่

  คุณได้เอาตัวกรองถาวรออกจากฟอร์มหรือรายงานของคุณแล้ว

  หมายเหตุ: การเอาตัวกรองถาวรออกจากฟอร์มหรือรายงานในลักษณะนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถใช้ตัวกรองเดียวกันนี้ในแบบปกติสำหรับวัตถุนี้ในอนาคตได้ แต่เป็นเพียงแค่การเอาตัวกรองออกจากการออกแบบของวัตถุ เพื่อให้คุณสามารถดูระเบียนทั้งหมดในตารางหรือแบบสอบถามต้นแบบได้ตามค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×