ฟอร์มที่ติดต่อทางธุรกิจใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บนติดต่อทางธุรกิจฟอร์ม คุณสามารถใส่ข้อมูลครอบคลุมเกี่ยวกับตัวที่ติดต่อทางธุรกิจ รวมถึงแหล่งข้อมูล สถานะ และ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเดียวกับรายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร และรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณสามารถกำหนดเอง ข้อมูลนี้ถูกเก็บไว้เป็นแบบBusiness Contact record แล้ว

ฟอร์มประกอบด้วยมุมสี่:ทั่วไปรายละเอียดการสื่อสารประวัติ และเขตข้อมูลวัน แต่ละมุมมองประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งส่วน

เมื่อต้องการใส่หลายรายการในเขตข้อมูล เช่นมากกว่าหนึ่งที่อยู่หรือที่อยู่อีเมล คลิกลงลูกศร รูปปุ่ม ถัดจากเขตข้อมูล

มุมมองทั่วไป

มุมมองทั่วไป ประกอบด้วยส่วนต่อไปนี้ซึ่งคุณสามารถใส่ หรือแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับติดต่อทางธุรกิจ

 • ติดต่อทางธุรกิจ

  พิมพ์ชื่อของติดต่อทางธุรกิจและตำแหน่งงาน หรือคลิกที่ปุ่มชื่อเต็ม เพื่อเลือกจากรายการ

 • ชื่อบริษัทหรือบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยง

  เมื่อต้องการลิงก์ระเบียนติดต่อทางธุรกิจไปยังแอระเบียนบัญชี คลิกที่ปุ่มบัญชีผู้ใช้ เลือกบัญชีผู้ใช้จากรายการ แล้ว คลิ กปุ่มลิงก์ไปยัง เมื่อต้องการลิงก์ระเบียนติดต่อทางธุรกิจไปยังชื่อบริษัท ที่ไม่ได้อยู่ในรายการ พิมพ์ชื่อในเขตข้อมูลข้อความ

 • หมายเลขโทรศัพท์

  ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของติดต่อทางธุรกิจ

 • ที่อยู่

  ใส่อยู่ธุรกิจเริ่มต้นการเชื่อมโยงกับการติดต่อทางธุรกิจนี้ ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งที่อยู่สำหรับติดต่อทางธุรกิจ เพื่อสร้างรายชื่อที่ถูกใช้ในระหว่างจดหมายเวียน *, เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เป็นอยู่ทางไปรษณีย์

  *จดหมายเวียนจำเป็นต้องใช้ Publisher หรือ Word รุ่นแบบสแตนด์อโลนMicrosoft Office Outlook 2007 with Business Contact Managerสามารถใช้ได้กับเวอร์ชัน 2007 หรือ 2003 ของ Publisher และ Word ได้

 • ข้อมูลแหล่งที่มา

  เลือกแหล่งมาของการติดต่อทางธุรกิจ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกปุ่มเริ่มด้วย ในเลือกส่งเสริมการขาย ติดต่อทางธุรกิจ โอกาส หรือโครงการทางธุรกิจ กล่องโต้ตอบ จากโฟลเดอร์ เลือกรายการที่จะแสดงรายการของ นั้นแล้ว เลือกรายการที่ดีที่สุดอธิบายถึงวิธีการโต้ตอบแรกเกิดขึ้นกับติดต่อทางธุรกิจ เมื่อต้องการลิงก์ข้อมูลไปยังระเบียน Business Contact คลิกที่ปุ่มเชื่อมโยงกับ เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ คลิกใหม่ หรือคลิกเปิด เพื่อเปิดรายการที่เลือก

 • อินเทอร์เน็ต

  ใส่ที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับที่ติดต่อทางธุรกิจนี้ เมื่อต้องการระบุวิธีแสดงชื่อของติดต่อทางธุรกิจในตัวเพื่อ: บรรทัดข้อความอีเมล พิมพ์ชื่อในกล่องแสดงเป็น พิมพ์ที่อยู่การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีของติดต่อทางธุรกิจในกล่องที่อยู่ IM

  เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพของติดต่อทางธุรกิจ คลิกกรอบรูปภาพ

  รูปภาพที่ติดต่อ

  ในกล่องโต้ตอบเพิ่มรูปภาพของที่ติดต่อ ค้นหาโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรูปภาพคุณต้องการเพิ่ม แล้ว ดับเบิลคลิกที่ไฟล์รูปภาพเมื่อต้องการเพิ่มแมโครนั้น รูปภาพถูกปรับขนาดให้พอดีโดยอัตโนมัติ

 • นามบัตร

  ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจที่คุณได้สร้างปรากฏในนามบัตร

  นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

  เมื่อต้องการเพิ่ม หรือแก้ไขนามบัตร ในกลุ่มตัวเลือก คลิกนามบัตร

 • การจำแนกประเภท

  เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อทำเครื่องหมายติดต่อทางธุรกิจลูกค้าเป้าหมาย หรือใช้งานอยู่ คลิกการลูกศร รูปปุ่ม ที่ลงในเขตข้อมูลเพื่อเลือกที่ติดต่อทางธุรกิจถูกกำหนดให้กับ การจัดอันดับ และสถานะของการชำระเงิน

หมายเหตุ: ในมุมมองทั่วไปแหล่งความสนใจ และการจัดประเภท ส่วนเขตข้อมูลจะสามารถกำหนดเองได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติมลงในรายการที่กำหนดให้กับ ถึง

มุมมองรายละเอียด

มุมมองรายละเอียด ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับงาน และส่วนบุคคล การกำหนดลักษณะการติดต่อสื่อสาร และข้อคิดเห็น คุณสามารถวางข้อคิดเห็นจากไฟล์อื่น ๆ หรือเพิ่มข้อคิดเห็นได้โดยตรงลงในระเบียนติดต่อทางธุรกิจ

 • ข้อมูลงาน

  ตามความเหมาะ ใส่แผนกงาน office อาชีพ และชื่อของผู้จัดการและของผู้ช่วยสำหรับการติดต่อทางธุรกิจนี้

 • การติดต่อสื่อสาร

  คลิกการลูกศร รูปปุ่ม ที่ลงในเขตข้อมูลที่ต้องการวิธี การเลือกวิธีที่คุณต้องการติดต่อสื่อสารสำหรับที่ติดต่อทางธุรกิจนี้ หรือคลิกแก้ไขรายการนี้ เพื่อเพิ่ม แก้ไข หรือเอารายการในรายการ เลือกกล่องกาเครื่องหมายโทรอีเมลโทรสาร หรือจดหมาย เพื่อระบุว่า ฟอร์มการสื่อสารที่ไม่ควรใช้สำหรับการติดต่อทางธุรกิจนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคล

  เป็นที่เกี่ยวข้อง ป้อนชื่อเล่น ชื่อเรื่อง คำต่อท้าย วันเกิด งานอดิเรก สมรส หรือคู่ค้า เด็ก และวันครบรอบข้อมูลสำหรับที่ติดต่อทางธุรกิจนี้

 • ข้อคิดเห็น

  คุณสามารถวางข้อคิดเห็นจากไฟล์อื่น ๆ หรือเพิ่มข้อคิดเห็นได้โดยตรงลงในระเบียนติดต่อทางธุรกิจ คลิกที่ปุ่มเพิ่มการประทับเวลาที่ วันที่สิ้นสุดข้อคิดเห็นของคุณ

ดูประวัติการติดต่อสื่อสาร

ดูประวัติการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วยรายการทั้งหมดติดต่อสื่อสารประวัติลิงก์กับระเบียนนี้ คลิกการลูกศร รูปปุ่ม ที่ลงในเขตข้อมูลในมุมมอง เพื่อเลือกชนิดมุมมองสำหรับรายการ คลิกสองครั้งที่รายการประวัติการติดต่อสื่อสารเพื่อเปิด คุณสามารถสร้างประวัติโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับติดต่อทางธุรกิจ โดยการคลิกปุ่มสร้าง และลิงก์รายการแล้ว นั่นคือเช่นบันทึกย่อธุรกิจ, บันทึกการโทร นัดหมาย หรืองาน — กับระเบียนได้

มุมมองเขตข้อมูลวัน

มุมมองเขตข้อมูลวัน ประกอบด้วยเขตข้อมูลแบบกำหนดเองที่คุณสร้าง และจัดระเบียบ เขตข้อมูลจะจัดระเบียบตามกลุ่ม และแสดงในคอลัมน์ที่สอง

บน Ribbon ในกลุ่มตัวเลือก คลิกปุ่มฟอร์มที่กำหนดเอง เพื่อสร้าง หรือจัดการกลุ่มและเขตข้อมูล

การนำทางของ Ribbon

ฟอร์มประกอบด้วยปุ่มต่อไปนี้ซึ่งอยู่บน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ Microsoft Office Fluent — ที่เกี่ยวข้องกับBusiness Contact Manager for Outlook เฉพาะ

ในกลุ่ม

คลิก

ถึง

การแสดง

ทั่วไป

แสดงมุมมองทั่วไปบนฟอร์ม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใส่ข้อมูลพื้นฐานนั้น

การแสดง

รายละเอียด

แสดงมุมมองรายละเอียดบนฟอร์ม ซึ่งช่วยให้คุณใส่ข้อมูลที่เป็นแบบส่วนตัวเพิ่มเติม

การแสดง

ประวัติ

แสดงรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารทั้งหมดสำหรับระเบียนนี้ที่เฉพาะเจาะจง

การแสดง

เขตข้อมูลที่กำหนดโดยผู้ใช้

แสดงกำหนดผู้ใช้เขตข้อมูลทั้งหมดที่มีการกำหนดเองสำหรับฟอร์มนี้

การติดต่อสื่อสาร

รายการประวัติใหม่

เพิ่มบันทึกย่อธุรกิจใหม่ บันทึกการโทร โอกาส โครงการทางธุรกิจ งาน ข้อความอีเมล นัดหมาย หรือไฟล์เพื่อบันทึกการติดต่อสื่อสารของระเบียน

Options

กำหนดฟอร์มเอง

เพิ่มเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเองลงในฟอร์มนี้

Options

เชื่อมโยงอัตโนมัติอีเมล

เชื่อมโยงข้อความอีเมลโดยอัตโนมัติ และโทร จากอยู่อีเมลในระเบียนนี้

หมายเหตุ: ถ้ามีที่อยู่อีเมลที่มีอยู่ไม่ ปุ่มนี้ปรากฏเป็นสีจาง

Options

นามบัตร

เพิ่มนามบัตร รวมถึงรูปภาพถ้าคุณต้องการ

Options

ตรวจสอบชื่อ

แก้ไขอยู่อีเมลหรือระเบียนที่มีการเชื่อมโยง และให้แน่ใจว่า จะมีผลบังคับใช้

หมายเหตุ: การเข้าถึงที่ติดต่อทางธุรกิจแบบ บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกที่ติดต่อทางธุรกิจ แล้ว ดับเบิลคลิกที่ติดต่อทางธุรกิจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×