ฟอร์มงานโครงการใน Business Contact Manager

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลังจากที่คุณได้สร้างแบบโครงการทางธุรกิจBusiness Contact Manager for Outlook คุณสามารถใช้งาน โครงการฟอร์ม เพื่อเพิ่ม และมอบหมายงานแต่ละโครงการ 

หมายเหตุ: ไม่สามารถเพิ่มสิ่งที่แนบมา เช่นไฟล์หรือข้อความอีเมลงานโครงการ แต่คุณสามารถเพิ่มไปยังโครงการทางธุรกิจที่เชื่อมโยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเกี่ยวกับโครงการทางธุรกิจใน Business Contact Manager

มุมมองทั่วไป

คุณสามารถใช้มุมมองนี้เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโครงการงานของคุณ รวมถึงผู้ที่มอบหมายงานโครงการ วันครบกำหนด สถานะ และ โครงการทางธุรกิจที่ได้ถูกลิงก์ไปยัง

ข้อมูลงานโครงการ

ชื่อของงาน      พิมพ์ชื่อสำหรับงานโครงการ (จำเป็น)

เมื่อต้องการกำหนด      การมอบหมายงานโครงการ เลือกชื่อจากรายการ เมื่อต้องการเพิ่มชื่อใหม่ลงในรายการ คลิกแก้ไขรายการนี้

ตั้งค่างานโครงการ

วันเริ่มต้น และวันครบกำหนด     ใส่วันเริ่มต้น และวันเสร็จสิ้นสำหรับโครงการทางธุรกิจของคุณ

สถานะ      เลือกคำอธิบายสถานะของงานโครงการในรายการ เมื่อต้องการกำหนดรายการเอง โดยการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงรายการที่มีอยู่ คลิกแก้ไขรายการนี้

%เสร็จสมบูรณ์      พิมพ์เปอร์เซ็นต์เพื่อแสดงระดับของโครงการทางธุรกิจของสมบูรณ์

จำเป็นต้องมีความสนใจ      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้างานโครงการนี้จำเป็นต้องมีความสนใจจากบุคคลมอบหมายให้เป็นเจ้าของโครงการทางธุรกิจ

ลำดับความสำคัญของงานโครงการ      เลือกระดับความสำคัญสำหรับโครงการทางธุรกิจในรายการ เมื่อต้องการกำหนดรายการเอง โดยการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงรายการที่มีอยู่ คลิกแก้ไขรายการนี้

ตัวเตือน      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อตั้งค่าตัวเตือนสำหรับงานโครงการนี้ แล้วคลิกลูกศร แล้วเลือกวันและเวลาสำหรับตัวเตือน

โครงการที่เชื่อมโยง

ลิงก์ไปยัง      คลิกที่ปุ่มเชื่อมโยงกับ เพื่อเลือกโครงการทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับงานโครงการนี้

หมายเหตุ: ถ้าคุณเข้าถึงฟอร์มงานโครงการนี้จากฟอร์มโครงการทางธุรกิจ ลิงก์นี้สร้างแล้ว

ข้อคิดเห็น

คุณสามารถใช้เขตข้อมูลนี้เพื่อวางข้อคิดเห็น จากไฟล์อื่นหรือพิมพ์ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานโครงการโดยตรง

เพิ่มการประทับเวลา      คลิกที่ปุ่มเพิ่มการประทับเวลา เมื่อต้องการเพิ่มวันและเวลาลงในข้อคิดเห็นของคุณ

มุมมองรายละเอียด

คุณสามารถใช้มุมมองนี้เมื่อต้องการบันทึกวันเสร็จสมบูรณ์ ชั่วโมงทำงานเสร็จสมบูรณ์ และระยะไมล์ใด ๆ

รายละเอียดของงาน

วันเสร็จสมบูรณ์      ใส่วันที่งานโครงการเสร็จสมบูรณ์

ระยะไมล์      พิมพ์ระยะไมล์เรียกเก็บเงินสำหรับงานโครงการนี้

ทำงานทั้งหมด      พิมพ์หมายเลขของชั่วโมงของค่าที่คาดหมายงานนี้สำหรับงานทั้งหมด

การทำงานตามจริง      พิมพ์หมายเลขของชั่วโมงทำงานที่เสร็จสมบูรณ์

นำทาง ribbon

ฟอร์มประกอบด้วยปุ่มต่อไปนี้ซึ่งอยู่บน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ Microsoft Office Fluent — ที่เกี่ยวข้องกับBusiness Contact Manager for Outlook เฉพาะ

ในกลุ่ม

คลิก

เมื่อต้องการ

การนำเสนอ

ทั่วไป

แสดงมุมมองทั่วไปบนฟอร์ม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใส่ข้อมูลพื้นฐานนั้น

การนำเสนอ

รายละเอียด

แสดงมุมมองรายละเอียดบนฟอร์ม ซึ่งช่วยให้คุณใส่ข้อมูลที่เป็นแบบส่วนตัวเพิ่มเติม

Options

ตรวจสอบชื่อ

แก้ไขอยู่อีเมลหรือระเบียนที่มีการเชื่อมโยง และให้แน่ใจว่า จะมีผลบังคับใช้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเข้าถึงฟอร์มนี้ บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกงานโครงการ แล้ว บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกใหม่ หรือดับเบิลคลิกเพื่อเปิดระเบียนงานโครงการที่มีอยู่ในรายการงานโครงการ นอกจากนี้คุณสามารถเข้าถึงฟอร์มนี้จากระเบียนโครงการทางธุรกิจ ในส่วนงานโครงการ โดยคลิกที่ใหม่ หรือเปิดงานโครงการการที่มีอยู่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×