ฟอนต์เปลี่ยนแปลงเมื่อฉันเปิดเอกสารที่สร้างขึ้นในแอปพลิเคชันอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สาเหตุ: เอกสารที่สร้างขึ้นในแอปพลิเคชันประมวลผลคำอื่นๆ สามารถประกอบด้วยฟอนต์ที่ไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณเปิดเอกสารที่ประกอบด้วยฟอนต์ที่ไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ Word จะทดแทนด้วยฟอนต์ที่พร้อมใช้งาน

วิธีแก้ไข:    ใช้ฟอนต์ที่ใช้กันทั่วไปบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่

ฟอนต์เช่น Times New Roman และ Arial จะพร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ ถ้าคุณใช้ฟอนต์เหล่านี้ในเอกสารของคุณ จะช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นที่ฟอนต์จะมีลักษณะเหมือนกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

วิธีแก้ไข:    เปิดสมุดรายชื่อฟอนต์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฟอนต์ไม่ได้ถูกปิดใช้งาน

แอปพลิเคชันสมุดฟอนต์จะติดตั้งมาพร้อมกับ Mac OS X และอยู่ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุดฟอนต์ ดูวิธีใช้สมุดฟอนต์

วิธีแก้ไข:    ติดตั้งฟอนต์ที่ขาดหายไป

  1. ลากฟอนต์ไปยัง /Library/Fonts บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  2. ปิดและเปิด Word ใหม่ แล้วเปิดเอกสารอีกครั้ง

วิธีแก้ไข:    ระบุว่าฟอนต์ใดที่ Word จะใช้สำหรับทดแทน

  1. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกการแทนฟอนต์

  2. ภายใต้ ทดแทนฟอนต์ เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการแทน

  3. บนเมนูป็อปอัพ ฟอนต์แทน คลิกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้สำหรับการทดแทน

  1. ในเมนู Word คลิก การกำหนดลักษณะ

  2. ภายใต้ผลลัพธ์และแชร์ คลิกความเข้ากันได้ ปุ่ม กำหนดความเข้ากันได้ ของ Word  

  3. คลิก การทดแทนฟอนต์

  4. ภายใต้ การทดแทนฟอนต์ เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการแทนที่

  5. บนเมนูป็อปอัพ ฟอนต์ที่ใช้แทน คลิกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้สำหรับการทดแทน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×