ฟอนต์ที่มาพร้อมกับ Office รุ่นต่าง ๆ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้แสดงรายการแบบอักษรที่มาพร้อมกับแต่ละเวอร์ชัน (เวอร์ชันภาษาที่ใช้สคริปต์ Roman) ของ Microsoft Office ตลอดจน Office 2000 Premium, Office 2000, Office 2002, Office 2003, Office 2007 ออก

หมายเหตุ: 

  • สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด และติดตั้งฟอนต์แบบกำหนดเองเพื่อใช้กับแอปพลิเคชัน Office ของคุณ ดูดาวน์โหลดและติดตั้งแบบอักษรใหม่ไปใช้กับ Office

  • สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการฝังฟอนต์ในเอกสาร Microsoft Office Word หรืองานนำเสนอ PowerPoint ดูEmbedding ฟอนต์บนไซต์ PPTools

  • ถ้าคุณเห็นฟอนต์ในรายการในบทความนี้ และจะไม่พร้อมใช้งานจากการติดตั้ง Office ตรวจสอบกับฝ่ายสนับสนุนระบบหรือกลุ่มผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณ หลายครั้ง พวกเขาเอาฟอนต์ที่พวกเขาดูเป็นการส่วนเกิน

ในบทความนี้

ความสำคัญของการรู้ฟอนต์ที่มาพร้อมกับแต่ละเวอร์ชันของ Office

Microsoft Office 2007 ฟอนต์

ฟอนต์ของ Microsoft Office 2003

Microsoft Office 2002 ฟอนต์

Microsoft Office 2000 Premium ฟอนต์

Microsoft Office 2000 ฟอนต์

ด้านบนของหน้า

ความสำคัญของการรู้ฟอนต์ที่มาพร้อมกับแต่ละเวอร์ชันของ Office

ถ้าคุณวางแผนที่จะแชร์ไฟล์ Microsoft Office Word, PowerPoint หรือ Excel กับบุคคลอื่น คุณจะต้องรู้ฟอนต์ที่จะเป็นแบบ Office เวอร์ชันที่ใช้ผู้รับ ถ้ายังไม่ได้ภายใน คุณอาจต้องฝัง หรือกระจายฟอนต์พร้อมกับไฟล์ Word งานนำเสนอ PowerPoint หรือสเปรดชีต Excel นี้อาจเป็นเรื่องยุ่งยากในบางครั้งเนื่องจากฟอนต์จำนวนมากจะมีการป้องกันด้วยสิทธิ์ และสิทธิ์การใช้งานของฟอนต์บางอย่างอาจอนุญาตให้คุณฝังฟอนต์ แต่จะสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นแก้ไขไฟล์

นอกจากนี้ โปรแกรมอื่น ๆ อีกมากมายติดตั้งฟอนต์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งคุณจะทราบได้อักษรใดอยู่บนคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น

หมายเหตุ: 

  • ตัวเลือกการติดตั้ง Office ที่คุณเลือกกำหนดแบบอักษรเฉพาะเจาะจงที่จะติดตั้ง ฟอนต์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมดจะไม่ได้ติดตั้งเมื่อคุณทำการติดตั้ง Office "ทั่วไป"

  • ทำเครื่องหมาย ด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ในตารางด้านล่าง แบบอักษรเป็นขั้นตอนที่จะไม่ถูกติดตั้งพร้อมกับ Office

Microsoft Office 2007 ฟอนต์

สำนักงาน FB

Garamond เป็นตัวหนา

สำนักงาน FB เป็นตัวหนา

ตัวเอียง Garamond

แอลจีเรีย

Gigi

แคบ arial

Gill Sans MT

Arial แคบเป็นตัวหนา

Gill Sans MT เป็นตัวหนา

ตัวเอียงตัวหนาแคบ arial

Gill Sans MT ตัวเอียงตัวหนา

ตัวเอียงแคบ arial

Gill Sans MT บีบ

Arial มน MT เป็นตัวหนา

Gill Sans ความ MT บีบเป็นตัวหนา

Arial Unicode MS

Gill Sans MT ตัวเอียง

หน้าเก่า Baskerville

Gill Sans Ultra เป็นตัวหนา

Bauhaus 93

บีบ gill Sans Ultra เป็นตัวหนา

Bell MT

MT Gloucester บีบพิเศษ

MT Bell เป็นตัวหนา

สไตล์เก่า Goudy

Bell MT ตัวเอียง

Goudy เก่าสไตล์เป็นตัวหนา

Berlin Sans FB

Goudy สไตล์โบราณ

Berlin Sans FB เป็นตัวหนา

สตีลอาย Goudy

Berlin Sans Demi FB เป็นตัวหนา

Haettenschweiler

บีบ MT Bernard

ตัวเอียงทึบ Harlow

Blackadder ITC

Harrington

Bodoni MT

ข้อความสูง Tower

Bodoni MT สีดำ

ตัวเอียงข้อความสูง Tower

Bodoni MT สีดำตัวเอียง

พิมพ์ MT เงา

MT Bodoni เป็นตัวหนา

โรมันไม่เป็นทางการ

ตัวเอียงตัวหนา Bodoni MT

Jokerman

MT Bodoni บีบ

น้ำ ITC

Bodoni MT บีบเป็นตัวหนา

Kristen ITC

Bodoni MT บีบเป็นตัวหนาตัวเอียง

Kunstler สคริปต์

Bodoni MT บีบตัวเอียง

สีสว่าง Lucida

ตัวเอียง Bodoni MT

สีสว่าง Lucida Demibold

โปสเตอร์ Bodoni MT บีบอัด

ตัวเอียง Demibold Lucida สีสว่าง

Antiqua สมุดรายชื่อ

ตัวเอียง Lucida สีสว่าง

Antiqua สมุดรายชื่อที่เป็นตัวหนา

ตัวเอียงอักษรวิจิตร Lucida

ตัวเอียงตัวหนา Antiqua สมุดรายชื่อ

Demibold Lucida โทรสาร

ตัวเอียง Antiqua สมุดรายชื่อ

ตัวเอียง Demibold โทรสาร Lucida

Bookman ลักษณะเดิม

ตัวเอียง Lucida โทรสาร

Bookman เก่าสไตล์ตัวหนา

โทรสาร Lucida Regular

Bookman เก่าสไตล์เป็นตัวหนาตัวเอียง

ตัวเอียง Lucida ลายมือเขียน

Bookman สไตล์โบราณ

Lucida Sans Demibold ตัวเอียง

รูปมือสุทธา ITC

Lucida Sans โรมัน Demibold

Britannic เป็นตัวหนา

Lucida Sans ตัวเอียง

Broadway

Lucida Sans ทั่วไป

ตัวเอียง MT สคริปต์แปรง

Lucida Sans พิมพ์ดีดเป็นตัวหนา

Calibri

Lucida Sans พิมพ์ดีดเฉียงเป็นตัวหนา

Calibri เป็นตัวหนา

Lucida Sans เฉียงพิมพ์ดีด

Calibri ตัวเอียงตัวหนา

Lucida Sans พิมพ์ดีด Regular

ตัวเอียง Calibri

Magneto เป็นตัวหนา

Californian FB

Maiandra GD

Californian FB เป็นตัวหนา

ตัวพิมพ์ใหญ่สคริปต์ Matura MT

ตัวเอียง FB californian

Mistral

Calisto MT

หมายเลข 20 ทันสมัย

MT Calisto เป็นตัวหนา

Monotype Corsiva

Calisto MT ตัวเอียงตัวหนา

MS Mincho

Calisto MT ตัวเอียง

MS Outlook

Cambria & Cambria Math

การอ้างอิง MS Sans Serif

Cambria เป็นตัวหนา

การอ้างอิง MS พิเศษ

Candara

MT เพิ่มเติม

Candara ตัวหนา

Niagara จารึก

ตัวเอียง Candara

Niagara ทึบ

Candara ตัวเอียงตัวหนา

OCR ที่เพิ่มเติม

Centaur

MT ข้อความภาษาอังกฤษเดิม

ศตวรรษ

Onyx

Century โกธิค

MT สคริปต์พาเลซ

Century โกธิคตัวหนา

Palatino Linotype

ตัวเอียงโกธิค century

Linotype Palatino เป็นตัวหนา

Century Schoolbook

ตัวเอียงตัวหนา Palatino Linotype

Schoolbook century เป็นตัวหนา

ตัวเอียง Palatino Linotype

ตัวเอียงตัวหนา Schoolbook century

Papyrus

ตัวเอียง Schoolbook century

Parchment

Chiller

Perpetua

Colonna MT

Perpetua ตัวหนา

Consolas

Perpetua ตัวเอียงตัวหนา

Consolas เป็นตัวหนา

ตัวเอียง Perpetua

Consolas ตัวเอียงตัวหนา

Perpetua Titling MT เป็นตัวหนา

ตัวเอียง Consolas

Perpetua Titling MT Light

Constantia

Playbill

Constantia ตัวหนา

สุทธาไม่ดี

Constantia ตัวเอียงตัวหนา

Pristina

Constantia ตัวเอียง

ตัวเอียง rage

Cooper สีดำ

Ravie Rockwell

Copperplate โกธิคเป็นตัวหนา

Rockwell เป็นตัวหนา

Copperplate Light โกธิค

ตัวเอียงตัวหนา Rockwell

Corbel

บีบ Rockwell

Corbel ตัวหนา

Rockwell บีบเป็นตัวหนา

Corbel ตัวเอียงตัวหนา

Rockwell หนามาก

ตัวเอียง corbel

ตัวเอียง Rockwell

Curlz MT

สคริปต์ MT เป็นตัวหนา

สคริปต์ Edwardian ITC

Segoe UI *

ช้าง

UI Segoe เป็นตัวหนา *

ตัวเอียงช้าง

Segoe UI เป็นตัวหนาตัวเอียง *

Engraveras

Segoe UI ตัวเอียง *

ช่วง ITC เป็นตัวหนา

Showcard โกธิค

ช่วง Demi ITC

จัดชิด ITC

ช่วง ITC อ่อน

สเตนซิ

ช่วง ITC แบบปานกลาง

Tempus Sans ITC

Felix Titling

Tw Cen MT

Light Footlight MT

Tw Cen MT เป็นตัวหนา

Forte

Tw Cen MT ตัวเอียงตัวหนา

Franklin

MT Cen Tw บีบ

สมุดรายชื่อโกธิค

Tw Cen MT บีบเป็นตัวหนา

เอียงสมุด Franklin โกธิค

Tw Cen MT บีบหนามาก

Demi Franklin โกธิค

เอียง Cen MT Tw

การ Demi โกธิค Franklin

รูปมือ viner ITC

เอียง Demi โกธิค Franklin

ตัวเอียง Vivaldi

Franklin โกธิคหนา

สคริปต์ Vladimir

ตัวเอียงหนา Franklin โกธิค

ความกว้างละติน

Franklin โกธิคการแบบปานกลาง

Wingdings 2

Freestyle สคริปต์

Wingdings 3

สคริปต์ MT ฝรั่งเศส

Garamond

ด้านบนของหน้า

ฟอนต์ของ Microsoft Office 2003

สำนักงาน FB เป็นตัวหนา

Gill Sans ความ MT บีบเป็นตัวหนา

แอลจีเรีย

Gill Sans MT ตัวเอียง

แคบ arial

Gill Sans Ultra เป็นตัวหนา

Arial แคบเป็นตัวหนา

บีบ gill Sans Ultra เป็นตัวหนา

ตัวเอียงตัวหนาแคบ arial

MT Gloucester บีบพิเศษ

ตัวเอียงแคบ arial

สไตล์เก่า Goudy

Arial มน MT เป็นตัวหนา

Goudy เก่าสไตล์เป็นตัวหนา

Arial Unicode MS

Goudy สไตล์โบราณ

หน้าเก่า Baskerville

สตีลอาย Goudy

Bauhaus 93

Haettenschweiler

Bell MT

ตัวเอียงทึบ Harlow

MT Bell เป็นตัวหนา

Harrington

Bell MT ตัวเอียง

ข้อความสูง Tower

Berlin Sans FB

ตัวเอียงข้อความสูง Tower

Berlin Sans FB เป็นตัวหนา

พิมพ์ MT เงา

Berlin Sans Demi FB เป็นตัวหนา

โรมันไม่เป็นทางการ

บีบ MT Bernard

ช้าง ITC

Blackadder ITC

Jokerman

Bodoni MT

น้ำ ITC

Bodoni MT สีดำ

Kristen ITC

Bodoni MT สีดำตัวเอียง

Kunstler สคริปต์

MT Bodoni เป็นตัวหนา

สีสว่าง Lucida

ตัวเอียงตัวหนา Bodoni MT

สีสว่าง Lucida Demibold

MT Bodoni บีบ

ตัวเอียง Demibold Lucida สีสว่าง

MT Bodoni บีบ

ตัวเอียง Lucida สีสว่าง

ตัวหนาตัวเอียงบีบ MT Bodoni เป็นตัวหนา

อักษรวิจิตร Lucida

Bodoni MT บีบตัวเอียง

Demibold แฟกซ์ Lucida ตัวเอียง

ตัวเอียง Bodoni MT

ตัวเอียง Demibold โทรสาร Lucida

โปสเตอร์ Bodoni MT บีบอัด

ตัวเอียง Lucida โทรสาร

Antiqua สมุดรายชื่อ

โทรสาร Lucida Regular

Antiqua สมุดรายชื่อ

ตัวเอียง Lucida ลายมือเขียน

ตัวหนา Antiqua สมุดรายชื่อ

Lucida Sans Demibold ตัวเอียง

ตัวหนาตัวเอียง Antiqua สมุดรายชื่อตัวเอียง

Lucida Sans โรมัน Demibold

Bookman ลักษณะเดิม

Lucida Sans ตัวเอียง

Bookman เก่าสไตล์ตัวหนา

Lucida Sans ทั่วไป

Bookman เก่าสไตล์เป็นตัวหนาตัวเอียง

Lucida Sans พิมพ์ดีดเป็นตัวหนา

Bookman สไตล์โบราณ

Lucida Sans พิมพ์ดีดเฉียงเป็นตัวหนา

รูปมือสุทธา ITC

Lucida Sans เฉียงพิมพ์ดีด

Britannic เป็นตัวหนา

Lucida Sans พิมพ์ดีด Regular

Broadway

Magneto เป็นตัวหนา

ตัวเอียง MT สคริปต์แปรง

Maiandra GD

Californian FB

ตัวพิมพ์ใหญ่สคริปต์ Matura MT

Californian FB เป็นตัวหนา

หมายเลขทันสมัย Mistral 20

ตัวเอียง FB californian

Monotype Corsiva

Calisto MT

Niagara จารึก

MT Calisto เป็นตัวหนา

Niagara ทึบ

Calisto MT ตัวเอียงตัวหนา

OCR ที่เพิ่มเติม

Calisto MT ตัวเอียง

MT ข้อความภาษาอังกฤษเดิม

Castellar

พาเลซ onyx สคริปต์ MT

Centaur

Palatino Linotype

Century โกธิค

Linotype Palatino เป็นตัวหนา

Century โกธิคตัวหนา

ตัวเอียงตัวหนา Palatino Linotype

ตัวเอียงตัวหนาโกธิค century

ตัวเอียง Palatino Linotype

ตัวเอียงโกธิค century

Papyrus

Century Schoolbook

Parchment

Schoolbook century เป็นตัวหนา

Perpetua

ตัวเอียงตัวหนา Schoolbook century

Perpetua ตัวหนา

ตัวเอียง Schoolbook century

Perpetua ตัวเอียงตัวหนา

Chiller

ตัวเอียง Perpetua

Colonna MT

Perpetua Titling MT เป็นตัวหนา

Cooper สีดำ

Perpetua Titling MT Light

Copperplate โกธิคเป็นตัวหนา

Playbill

Copperplate Light โกธิค

สุทธาไม่ดี

Curlz MT

Pristina

สคริปต์ Edwardian

ตัวเอียง rage

ตัวเอียงช้าง

Ravie

Engravers MT

Rockwell

ช่วง ITC เป็นตัวหนา

Rockwell เป็นตัวหนา

ช่วง Demi ITC

ตัวเอียงตัวหนา Rockwell

ช่วง ITC อ่อน

บีบ Rockwell

ช่วง ITC แบบปานกลาง

Rockwell บีบเป็นตัวหนา

Felix Titling

Rockwell หนามาก

Light Footlight MT

ตัวเอียง Rockwell

Forte

สคริปต์ MT เป็นตัวหนา

สมุดรายชื่อ Franklin โกธิค

Showcard โกธิค

เอียงสมุด Franklin โกธิค

จัดชิด ITC

Demi Franklin โกธิค

สเตนซิ

การ Demi โกธิค Franklin

Tempus Sans ITC

เอียง Demi โกธิค Franklin

Tw Cen MT

Franklin โกธิคหนา

Tw Cen MT เป็นตัวหนา

ตัวเอียงหนา Franklin โกธิค

Tw Cen MT ตัวเอียงตัวหนา

ปานกลาง Franklin โกธิค

MT Cen Tw บีบ

Franklin โกธิคการแบบปานกลาง

Tw Cen MT บีบเป็นตัวหนา

ตัวเอียงขนาดปานกลาง Franklin โกธิค

Tw Cen MT บีบหนามาก

Freestyle สคริปต์

เอียง Cen MT Tw

สคริปต์ MT ฝรั่งเศส

รูปมือ viner ITC

Garamond

ตัวเอียง Vivaldi

Garamond เป็นตัวหนา

สคริปต์ Vladimir

ตัวเอียง Garamond

ความกว้างละติน

Gigi

Wingdings 2

Gill Sans MT

Wingdings 3

Gill Sans MT เป็นตัวหนา

Gill Sans MT ตัวเอียงตัวหนา

Gill Sans MT บีบ

ด้านบนของหน้า

Microsoft Office 2002 ฟอนต์

Arial

Garamond เป็นตัวหนา

Arial Black

ตัวเอียง Garamond

ตัวเอียงสีดำ arial

Haettenschweiler

Arial เป็นตัวหนา

Impact

ตัวเอียงตัวหนา arial

Latha

ตัวเอียง arial

Mangal

แคบ arial

Monotype Corsiva

Arial แคบเป็นตัวหนา

MS Mincho

ตัวเอียงตัวหนาแคบ arial

MS Outlook

ตัวเอียงแคบ arial

MT เพิ่มเติม

Arial Unicode MS

PMingLiU

Batang

SimSun

Antiqua สมุดรายชื่อ

Sylfaen

Antiqua สมุดรายชื่อที่เป็นตัวหนา

สัญลักษณ์

ตัวเอียงตัวหนา Antiqua สมุดรายชื่อ

Tahoma

ตัวเอียง Antiqua สมุดรายชื่อ

Tahoma

Bookman ลักษณะเดิม

Tahoma เป็นตัวหนา

Bookman เก่าสไตล์ตัวหนา

Tahoma เป็นตัวหนา

Bookman เก่าสไตล์เป็นตัวหนาตัวเอียง

Times New Roman

Bookman สไตล์โบราณ

Times New Roman Bold

ศตวรรษ

Times New Roman Bold Italic

Century โกธิค

Times New Roman Italic

Century โกธิคตัวหนา

Trebuchet MS

ตัวเอียงตัวหนาโกธิค century

MS trebuchet เป็นตัวหนา

ตัวเอียงโกธิค century

Trebuchet MS ตัวหนาตัวเอียง

Comic Sans MS

ตัวเอียง trebuchet MS

พอจะ Sans MS เป็นตัวหนา

Verdana

Courier New

Verdana เป็นตัวหนา

Courier ใหม่ตัวหนา

ตัวเอียงตัวหนา Verdana

Courier ใหม่ตัวหนาตัวเอียง

ตัวเอียง Verdana

Courier ตัวเอียงใหม่

VisualUI

Estrangelo

WingDings

Edessa

Wingdings 2

Garamond

Wingdings 3

ด้านบนของหน้า

Microsoft Office 2000 Premium ฟอนต์

Almanac MT

MT Gloucester บีบพิเศษ

Arial

สไตล์เก่า Goudy

Arial Black

Goudy เก่าสไตล์เป็นตัวหนา

ตัวเอียงสีดำ arial

Goudy สไตล์โบราณ

Arial เป็นตัวหนา

สตีลอาย Goudy

ตัวเอียงตัวหนา arial

Haettenschweiler

ตัวเอียง arial

ตัวเอียงทึบ Harlow

แคบ arial

Harrington

Arial แคบเป็นตัวหนา

วันหยุด MT

ตัวเอียงตัวหนาแคบ arial

Impact

ตัวเอียงแคบ arial

พิมพ์ MT เงา

Arial มน MT เป็นตัวหนา

โรมันไม่เป็นทางการ

Arial Unicode MS

Jokerman

หน้าเก่า Baskerville

น้ำ ITC

Batang * 3

Kristen ITC

Bauhaus 9

Kunstler สคริปต์

Beesknees ITC *

ตัวเอียงอักษรวิจิตร Lucida

MT Bell เป็นตัวหนา

ตัวเอียง Lucida ลายมือเขียน

บีบ MT Bernard

Lucida Sans เฉียงพิมพ์ดีด

Blackadder ITC

Lucida Sans พิมพ์ดีด Regular

Antiqua สมุดรายชื่อ

Maiandra GD

Antiqua สมุดรายชื่อที่เป็นตัวหนา

แมปสัญลักษณ์

ตัวเอียงตัวหนา Antiqua สมุดรายชื่อ

Matisse ITC

ตัวเอียง Antiqua สมุดรายชื่อ

ตัวพิมพ์ใหญ่สคริปต์ Matura MT

Bookman ลักษณะเดิม

หมายเลข 20 ทันสมัย

Bookman เก่าสไตล์ตัวหนา

Monotype Corsiva

Bookman เก่าสไตล์เป็นตัวหนาตัวเอียง

เรียงลำดับ Monotype

Bookman สไตล์โบราณ

Monotype เรียงลำดับ 2 MS

รูปมือสุทธา ITC

Mincho *

Britannic เป็นตัวหนา

MS Outlook

Broadway

MT เพิ่มเติม

Calisto MT

OCR ที่เพิ่มเติม

MT Calisto เป็นตัวหนา

Onyx

Calisto MT ตัวเอียง

MT สคริปต์พาเลซ

Castellar

Papyrus

ศตวรรษ

Pepita MT *

ตัวเอียงตัวหนาโกธิค century

Perpetua

Century โกธิค

Perpetua ตัวหนา

Century โกธิคตัวหนา

Perpetua ตัวเอียงตัวหนา

ตัวเอียงโกธิค century

Perpetua Titling MT เป็นตัวหนา

Century Schoolbook

Perpetua Titling MT Light

Schoolbook century เป็นตัวหนา

Playbill

ตัวเอียงตัวหนา Schoolbook century

PMingLiU *

ตัวเอียง Schoolbook century

Pristina

Chiller

ตัวเอียง rage

Colonna MT

Rockwell

Comic Sans MS

Rockwell เป็นตัวหนา

พอจะ Sans MS เป็นตัวหนา

ตัวเอียงตัวหนา Rockwell

Cooper สีดำ

บีบ Rockwell

Copperplate โกธิคเป็นตัวหนา

Rockwell บีบเป็นตัวหนา

Copperplate Light โกธิค

สเตนซิหนามาก Rockwell

Courier New

ตัวเอียง Rockwell

Courier ใหม่ตัวหนา

SimSun *

Courier ใหม่ตัวหนาตัวเอียง

จัดชิด ITC

Courier ตัวเอียงใหม่

สคริปต์ MT เป็นตัวหนา

Curlz MT C

สัญลักษณ์

สคริปต์ Edwardian IT

Tahoma

Engravers MT

Tahoma เป็นตัวหนา

ช่วง ITC เป็นตัวหนา

Tempus Sans ITC

ช่วง Demi ITC

Times New Roman

ช่วง ITC แบบปานกลาง

Times New Roman Bold

Felix Titling

Times New Roman Bold Italic

Light Footlight MT

Times New Roman Italic

Forte

Trebuchet MS

Demi Franklin โกธิค

MS trebuchet เป็นตัวหนา

การ Demi โกธิค Franklin

Trebuchet MS ตัวหนาตัวเอียง

Franklin โกธิคหนา

ตัวเอียง trebuchet MS

ตัวเอียงหนา Franklin โกธิค

Tw Cen MT เป็นตัวหนา

ปานกลาง Franklin โกธิค

Tw Cen MT ตัวเอียงตัวหนา

Franklin โกธิคการแบบปานกลาง

Tw Cen MT บีบเป็นตัวหนา

ตัวเอียงขนาดปานกลาง Franklin โกธิค

Tw Cen MT บีบหนามาก

Mt สคริปต์ฝรั่งเศส

Tw Cen MT บีบปานกลาง

Garamond

Tw Cen MT ปานกลาง

Garamond เป็นตัวหนา

Tw Cen MT ตัวเอียงขนาดปานกลาง

ตัวเอียง Garamond

วันหยุดพักผ่อน MT *

Georgia

Verdana

Georgia เป็นตัวหนา

Verdana เป็นตัวหนา

ตัวเอียงตัวหนาจอร์เจีย

ตัวเอียงตัวหนา Verdana

ตัวเอียงจอร์เจีย

ตัวเอียง Verdana

Gill Gigi Sans MT

การอ้างอิง Verdana

Gill Sans MT เป็นตัวหนา

รูปมือ viner ITC

Gill Sans MT ตัวเอียงตัวหนา

ตัวเอียง Vivaldi

Gill Sans MT บีบ

สคริปต์ Vladimir

Gill Sans ความ MT บีบเป็นตัวหนา

Webdings

Gill Sans MT ตัวเอียง

ความกว้างละติน

Gill Sans Ultra เป็นตัวหนา

Wingdings

บีบ gill Sans Ultra เป็นตัวหนา

Wingdings 2

Wingdings 3

ด้านบนของหน้า

Microsoft Office 2000 ฟอนต์

Aharoni ตัวหนา *

IrisUPC เป็นตัวหนาตัวเอียง *

Andalus *

ตัวเอียง IrisUPC *

อาหรับโปร่งใส *

JasmineUPC *

อาหรับโปร่งใสเป็นตัวหนา *

JasmineUPC เป็นตัวหนา *

Arial

JasmineUPC เป็นตัวหนาตัวเอียง *

Arial Black

ตัวเอียง JasmineUPC *

Arial เป็นตัวหนา

KaiTi_GB2312 *

ตัวเอียงตัวหนา arial

KodchiangUPC *

ตัวเอียง arial

KodchiangUPC เป็นตัวหนา *

Batang *

KodchiangUPC ตัวหนาตัวเอียง *

ใหม่ browallia *

ตัวเอียง KodchiangUPC *

Browallia ใหม่ตัวหนา *

Levenim MT *

Browallia ใหม่เป็นตัวหนาตัวเอียง *

MT Levenim เป็นตัวหนา *

Browallia ใหม่ตัวเอียง *

LilyUPC *

BrowalliaUPC *

LilyUPC เป็นตัวหนา *

BrowalliaUPC ตัวหนา *

LilyUPC เป็นตัวหนาตัวเอียง *

BrowalliaUPC เป็นตัวหนาตัวเอียง *

ตัวเอียง LilyUPC *

ตัวเอียง BrowalliaUPC *

คอนโซล Lucida

Comic Sans MS

Lucida Sans พิมพ์ดีด Regular

พอจะ Sans MS เป็นตัวหนา

Lucida Sans Unicode

Cordia ใหม่ *

Marlett

Cordia ใหม่ตัวหนา *

Microsoft Sans Serif

Cordia ใหม่เป็นตัวหนาตัวเอียง *

MingLiU *

Cordia ใหม่ตัวเอียง *

Miriam *

CordiaUPC *

คง Miriam *

CordiaUPC เป็นตัวหนา *

Miriam โปร่งใส *

CordiaUPC เป็นตัวหนาตัวเอียง *

Mincho MS โกธิค MS *

CordiaUPC ตัวเอียง *

Narkisim *

Courier New

Palatino Linotype

Courier ใหม่ตัวหนา

Linotype Palatino เป็นตัวหนา

Courier ใหม่ตัวหนาตัวเอียง

ตัวเอียงตัวหนา Palatino Linotype

Courier ตัวเอียงใหม่

Palatino Linotype ตัวเอียงเหล็ก *

ธิติ *

เหล็กโปร่งใส *

ธิติเป็นตัวหนา *

SimHei *

ธิติโปร่งใส *

อาหรับแชร์ *

DFKai-SB *

ประยุกต์อาหรับเป็นตัวหนา *

DilleniaUPC *

ประยุกต์อาหรับถาวร *

DilleniaUPC เป็นตัวหนา *

SimSun *

DilleniaUPC เป็นตัวหนาตัวเอียง *

Tahoma สัญลักษณ์

ตัวเอียง DilleniaUPC *

Tahoma เป็นตัวหนา

EucrosiaUPC *

Times New Roman

EucrosiaUPC เป็นตัวหนา *

Times New Roman Bold

EucrosiaUPC เป็นตัวหนาตัวเอียง *

Times New Roman Bold Italic

EucrosiaUPC ตัวเอียง *

Times New Roman Italic

FangSong_GB2312 *

อาหรับดั้งเดิม *

คง Miriam โปร่งใส *

ดั้งเดิมอาหรับเป็นตัวหนา *

FrankRuehl *

Trebuchet MS

FreesiaUPC *

MS trebuchet เป็นตัวหนา

FreesiaUPC เป็นตัวหนา *

Trebuchet MS ตัวหนาตัวเอียง

FreesiaUPC เป็นตัวหนาตัวเอียง *

ตัวเอียง trebuchet MS

ตัวเอียง FreesiaUPC *

Verdana

Georgia

Verdana เป็นตัวหนา

Georgia เป็นตัวหนา

Verdana ตัวเอียงตัวหนา

Georgia ตัวเอียงตัวหนา

Verdana ตัวเอียง

ตัวเอียงจอร์เจีย

Webdings

Gulim *

WingDings

Impact

IrisUPC *

IrisUPC เป็นตัวหนา *

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×