พื้นฐานเรื่องแมโครใน Access 2007

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายว่าแมโครคืออะไร และแมโครช่วยคุณประหยัดเวลาในการดำเนินงานที่คุณทำเป็นประจำโดยอัตโนมัติได้อย่างไร รวมทั้งแสดงให้เห็นพื้นฐานการสร้างและใช้งานแมโคร ตลอดจนกล่าวถึงการปรับปรุงแมโครใน Microsoft Office Access 2007 ด้วย

ในบทความนี้

แมโครคืออะไร

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแมโคร

ฟีเจอร์แมโครใหม่ใน Access Office 2007

สร้างแมโคร

เรียกใช้แมโคร

แมโครคืออะไร

แมโครเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานโดยอัตโนมัติ และเพิ่มฟังก์ชันลงในฟอร์ม รายงาน และตัวควบคุม ตัวอย่าง ถ้าคุณเพิ่มปุ่มคำสั่งลงในฟอร์ม คุณกำหนดความสัมพันธ์ของปุ่มเมื่อคลิกเหตุการณ์ให้กับแมโค และแมโครที่ประกอบด้วยคำสั่งที่คุณต้องการให้ปุ่มเพื่อดำเนินการแต่ละครั้งที่มีคลิก

ใน Access จึงควรนึกถึงการแมโครเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมประยุกต์ที่คุณเขียน ด้วยการสร้างรายการของการกระทำการดำเนินการ ด้วยเช่นกัน เมื่อคุณสร้างแมโคร คุณเลือกแต่ละแอคชันจากรายการดรอปดาวน์ และจากนั้น กรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแต่ละแอคชัน แมโครเปิดใช้งานคุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันลงในฟอร์ม รายงาน และตัวควบคุมโดยไม่ต้องการเขียนโค้ดใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล แมโครให้ชุดย่อยของคำสั่งที่พร้อมใช้งานใน VBA และคนส่วนใหญ่ได้ง่ายในการสร้างแมโครกว่าเพื่อเขียนโค้ด VBA

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณต้องการเริ่มต้นรายงานจากฟอร์มการป้อนข้อมูลของคุณโดยตรง คุณสามารถเพิ่มปุ่มลงในฟอร์ม และสร้างแมโครที่เริ่มต้นรายงานนั้น แมโคอาจเป็นแบบสแตนด์อโลนแมโคร (แยกต่างหากวัตถุในฐานข้อมูล), ซึ่งถูกผูกไว้กับเหตุการณ์เมื่อคลิกของปุ่มแล้ว หรือแมโคอาจฝังตัวลงในเหตุการณ์เมื่อคลิกของปุ่มนั้นได้โดยตรงนั่นคือฟีเจอร์ใหม่ในOffice Access 2007 ด้วยวิธีใด เมื่อคุณคลิกปุ่ม แมโครที่ทำงาน และเริ่มต้นรายงาน

คุณสร้างแมโครได้โดยใช้ตัวสร้างแมโคร ซึ่งจะแสดงให้เห็นดังรูปต่อไปนี้

ตัวสร้างแมโคร

การแสดงตัวสร้างแมโคร

 • บนแท็บสร้าง ในกลุ่มอื่น ๆ คลิกแมโคร ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน คลิกลูกศรอยู่ใต้ปุ่มคลาสมอดูลของ หรือมอดูล แล้ว คลิ กแมโคร รูปปุ่ม

  เคล็ดลับ: ตัวสร้างแมโครได้ถูกออกแบบใหม่ใน Access 2010 เพื่อทำให้ง่ายยิ่งเพื่อสร้าง แก้ไข และแชร์แมโคร Access

ด้านบนของหน้า

ทำความเข้าใจกับแมโคร

แมโคคำมักใช้การอ้างอิงถึงวัตถุแมโครแบบสแตนด์อโลน (นั่นคือ วัตถุที่คุณเห็นแมโคร ในบานหน้าต่างนำทางภายใต้), แต่ในความเป็นจริง แมโครวัตถุหนึ่งสามารถประกอบด้วยหลายแมโคร ในกรณี จะถูกอ้างอิงเป็นกลุ่มแมโคร ในกลุ่มแมโครจะแสดงในบานหน้าต่างนำทางเป็นวัตถุเดี่ยวแมโคร แต่ในกลุ่มแมโครที่ประกอบด้วยแมโครมากกว่าหนึ่งจริง ๆ แน่นอนว่า จำเป็นต้องสร้างแมโครแต่ละรายการในวัตถุแยกต่างหากแมโคร แต่มักจะเข้าใจการจัดกลุ่มแมโครที่สัมพันธ์หลายไปเป็นวัตถุเดี่ยวแมโคร ชื่อในคอลัมน์ชื่อแมโคร ระบุแต่ละแมโคร

แมโครประกอบด้วยแมโครแอคชัน โดยแอคชันส่วนใหญ่จะต้องการอาร์กิวเมนต์อย่างน้อยหนึ่งอาร์กิวเมนต์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งชื่อแมโครแต่ละตัวในกลุ่มแมโครได้ และคุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขเพื่อควบคุมวิธีการทำงานของแอคชันแต่ละตัวได้ ส่วนต่างๆ ต่อไปนี้จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะแต่ละอย่างดังกล่าว

ชื่อแมโคร

ถ้าแมโครวัตถุของคุณประกอบด้วยเพียงหนึ่งแมโคร ชื่อแมโครจะไม่จำเป็น คุณสามารถอ้างถึงแมโคเพียง ด้วยชื่อของวัตถุแมโคร อย่างไรก็ตาม ในกรณีของกลุ่มแมโคร คุณต้องกำหนดชื่อที่ไม่ซ้ำกับแมโครแต่ละรายการ ถ้าคอลัมน์ชื่อแมโคร จะไม่ปรากฏในตัวสร้างแมโคร คลิกชื่อแมโคร รูปปุ่ม ในกลุ่มแสดง/ซ่อน บนแท็บออกแบบ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้แมโครในกลุ่มแมโครปรากฏขึ้นในภายหลังในบทความนี้

อาร์กิวเมนต์

อาร์กิวเมนต์คือค่าที่ให้ข้อมูลกับแอคชัน เช่น สตริงใดจะแสดงในกล่องข้อความ และตัวควบคุมใดจะใช้ดำเนินการ เป็นต้น บางอาร์กิวเมนต์จำเป็นต้องมี ขณะที่บางอาร์กิวเมนต์จะมีหรือไม่ก็ได้ อาร์กิวเมนต์สามารถมองเห็นได้ในบานหน้าต่าง อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน ซึ่งอยู่ด้านล่างของตัวสร้างแมโคร

ป้อนอาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

ฟีเจอร์ใหม่ของOffice Access 2007 ตัวสร้างแมโครเป็นอาร์กิวเมนต์ คอลัมน์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดู (แต่ไม่สามารถแก้ไข) การกระทำอาร์กิวเมนต์บนบรรทัดเดียวกันเป็นการกระทำ จะทำให้ง่ายขึ้นเล็กน้อยเพื่ออ่านแมโครของคุณได้เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องเลือกแต่ละแอคชันเพื่อแสดงอาร์กิวเมนต์ เมื่อต้องการแสดงคอลัมน์อาร์กิวเมนต์ คลิกอาร์กิวเมนต์ รูปปุ่ม ในกลุ่มแสดง/ซ่อน บนแท็บออกแบบ

เงื่อนไข

เงื่อนไขระบุเกณฑ์บางอย่างที่ต้องทำให้ตรงก่อน จึงจะสามารถดำเนินการแอคชันได้ คุณสามารถใช้นิพจน์ใดๆ ประเมิณค่าจริง/เท็จ หรือ ใช่/ไม่ใช่ โดยแอคชันจะไม่ถูกดำเนินการถ้านิพจน์ประเมินเป็นค่าเท็จ ไม่ใช่ หรือ 0 (ศูนย์) ถ้านิพจน์ประเมินเป็นค่าอื่นนอกจากนี้ แอคชันจะถูกเรียกใช้

คุณสามารถมีตัวควบคุมเงื่อนไขหนึ่งตัวต่อแอคชันมากกว่าหนึ่งแอคชันได้ด้วยการพิมพ์จุดไข่ปลา (...) ในคอลัมน์ เงื่อนไข สำหรับแอคชันที่ตามมาแต่ละตัวที่คุณต้องการให้เงื่อนไขนำไปใช้ ถ้านิพจน์ประเมินค่าเป็นเท็จ ไม่ใช่ หรือ 0 (ศูนย์) จะไม่มีแอคชันใดถูกดำเนินการ ถ้าเงื่อนไขประเมินค่าเป็นค่าอื่นใด แอคชันทั้งหมดจะถูกดำเนินการ

เมื่อต้องการแสดงคอลัมน์เงื่อนไข ในตัวสร้างแมโคร บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกเงื่อนไข รูปปุ่ม

ใช้นิพจน์นี้เพื่อดำเนินการแอคชัน

ถ้า

[เมือง]="ปารีส"

Paris เป็นค่าของเมืองในเขตข้อมูลบนฟอร์มที่มีการเรียกใช้แมโคร

DCount("[ID ใบสั่งซื้อ]", "ใบสั่งซื้อ")>35

มีข้อมูลมากกว่า 35 รายการในเขตข้อมูล ID ใบสั่งซื้อของตารางใบสั่งซื้อ

DCount("*", "รายละเอียดใบสั่งซื้อ", "[ID ใบสั่งซื้อ]=ฟอร์ม![ใบสั่งซื้อ]![ID ใบสั่งซื้อ]")>3

มีมากกว่า 3 รายการในตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ โดยที่เขตข้อมูล ID ใบสั่งซื้อของตารางตรงกับเขตข้อมูล ID ใบสั่งซื้อบนฟอร์มใบสั่งซื้อ

[วันที่ส่งสินค้า] Between #2- ก.พ.-2549# And #2-มี.ค.-2549#

ค่าของเขตข้อมูลวันที่ส่งสินค้าบนฟอร์มที่มีการเรียกใช้แมโคร จะมีค่าหลังจากวันที่ 2 ก.พ. 2549 และไม่เกินวันที่ 2 มี.ค. 2549

ฟอร์ม![ผลิตภัณฑ์]![จำนวนหน่วยในคลังสินค้า]<5

ค่าของเขตข้อมูลจำนวนหน่วยในคลังสินค้าบนฟอร์มผลิตภัณฑ์มีค่าน้อยกว่า 5

IsNull([ชื่อ])

ค่า FirstName บนฟอร์มที่มีการเรียกใช้แมโครเป็นnull (ซึ่งมีค่าไม่มี) นิพจน์นี้จะเทียบเท่ากับ [FirstName] เป็น Null

[ประเทศ/ภูมิภาค]="สหราชอาณาจักร" And ฟอร์ม![ยอดขายทั้งหมด]![ยอดรวมใบสั่งซื้อ]>100

ค่าในเขตข้อมูลประเทศ/ภูมิภาคบนฟอร์มที่มีการเรียกใช้แมโคร มีค่าเป็นสหราชอาณาจักร และค่าของเขตข้อมูลยอดรวมใบสั่งซื้อบนฟอร์มยอดขายทั้งหมดมีค่ามากกว่า 100

[ประเทศ/ภูมิภาค] In ("ฝรั่งเศส", "อิตาลี", "สเปน") And Len([รหัสไปรษณีย์])<>5

ค่าในเขตข้อมูลประเทศ/ภูมิภาคบนฟอร์มที่มีการเรียกใช้แมโคร มีค่าเป็นฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และรหัสไปรษณีย์มีความยาวไม่เกิน 5 อักขระ

MsgBox("ยืนยันการเปลี่ยนแปลงหรือไม่",1)=1

คุณคลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบในฟังก์ชัน MsgBox ที่แสดง "ยืนยันการเปลี่ยนแปลงหรือไม่" ถ้าคุณคลิก ยกเลิก ในกล่องโต้ตอบดังกล่าว Access จะละเว้นแอคชันนั้น

[TempVars]![MsgBoxResult]=2

ตัวแปรชั่วคราวที่ใช้เก็บผลลัพธ์ของกล่องข้อความมีค่าเท่ากับ 2 (vbCancel=2)

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการให้ Access ข้ามแอคชันชั่วคราว ให้ป้อนค่าเท็จให้กับเงื่อนไข การข้ามแอคชันชั่วคราวจะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังแก้ไขปัญหาแมโครอยู่

แมโครแอคชัน

แอคชันเป็นหน่วยการสร้างพื้นฐานของแมโคร โดย Access มีแอคชันจำนวนมากให้เลือกใช้ และสามารถเปิดใช้งานคำสั่งต่างๆ ได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น แอคชันบางแอคชันที่ใช้บ่อยสามารถเปิดรายงาน ค้นหาระเบียน แสดงกล่องข้อความ หรือจะนำตัวกรองไปใช้กับฟอร์มหรือรายงานก็ได้

ด้านบนของหน้า

คุณลักษณะใหม่ของแมโครใน Office Access 2007

ใน Access รุ่นก่อนหน้านี้ ฟังก์ชันที่ใช้บ่อยหลายฟังก์ชันไม่สามารถดำเนินการได้ถ้าไม่มีการเขียนโค้ด VBA แต่ใน Office Access 2007 คุณลักษณะใหม่และแมโครแอคชันได้ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยให้ทำงานได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดอีกต่อไป ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเพิ่มหน้าที่การใช้งานให้กับฐานข้อมูลของคุณ และช่วยทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย

 • แมโครฝังตัว    ขณะนี้คุณสามารถฝังแมโครลงในเหตุการณ์ใดๆ ของฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุมได้ แมโครฝังตัวจะไม่สามารถมองเห็นได้ในบานหน้าต่างนำทาง เนื่องจากกลายเป็นส่วนหนึ่งของฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุมที่สร้างแมโครนี้ขึ้น ถ้าคุณสร้างสำเนาของฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุมที่มีแมโครฝังตัว แมโครเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในสำเนาด้วย

 • เพิ่มขึ้น ความปลอดภัย   เมื่อปุ่ม รูปปุ่ม แสดงแอคชันทั้งหมด จะถูกเน้นในตัวสร้างแมโคร เฉพาะแมโครแอคชันและอาร์กิวเมนต์ RunCommand ที่พร้อมใช้งานสำหรับการใช้งานจะที่จำเป็นต้องมีสถานะเชื่อถือได้เพื่อเรียกใช้ แมโครที่สร้างขึ้น ด้วยการกระทำเหล่านี้จะทำงานแม้ว่าฐานข้อมูลอยู่ในโหมดปิดใช้งาน (เมื่อ VBA จะไม่สามารถเรียกใช้) ฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยแมโครแอคชันที่ไม่ได้อยู่ในรายการที่เชื่อถือได้ ซึ่ง หรือฐานข้อมูลที่มีโค้ด VBA ซึ่งจำเป็นต้องอย่างชัดเจนให้ เชื่อถือได้สถานะ

 • ข้อผิดพลาดการจัดการ และการแก้จุดบกพร่อง   Office Access 2007 มีใหม่แมโครแอคชัน รวมถึงOnError (คล้ายกับคำสั่ง "กับข้อผิดพลาด" ใน VBA) และClearMacroErrorที่ทำให้คุณสามารถดำเนินการกระทำที่เฉพาะเจาะจงเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะที่กำลังเรียกใช้แมโครของคุณ นอกจากนี้ แอคชันแมโครSingleStepใหม่ให้คุณสามารถเข้าสู่โหมดขั้นตอนเดียวที่จุดใด ๆ ในแมโครของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสังเกตเห็นแมโครของคุณทำงานอย่างไรกระทำหนึ่งครั้ง 

 • ตัวแปรชั่วคราว    สามแมโครแอคชันใหม่ (SetTempVar, RemoveTempVarและRemoveAllTempVars) ช่วยให้คุณสามารถสร้าง และใช้ตัวแปรชั่วคราวในแมโครของคุณ คุณสามารถใช้ในนิพจน์ตามเงื่อนไข เพื่อควบคุมการเรียกใช้แมโคร หรือเมื่อต้อง การส่งผ่านข้อมูลเมื่อต้อง การจากฟอร์มหรือรายงานเหล่านี้ หรือสำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้เก็บชั่วคราวสำหรับค่า ตัวแปรชั่วคราวเหล่านี้จะยังสามารถเข้าถึงได้ใน VBA ดังนั้นคุณยังสามารถใช้เหล่านั้นเพื่อสื่อสารข้อมูล และโทร จากมอดูล VBA

ด้านบนของหน้า


สร้างแมโคร

ใน Office Access 2007 แมโครหรือกลุ่มแมโครสามารถมีอยู่ในวัตถุแมโครหนึ่งได้ (บางครั้งเรียกว่า แมโครเดี่ยว) หรือแมโครสามารถฝังตัวในคุณสมบัติเหตุการณ์ใดๆ ของฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุมได้ แมโครฝังตัวนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุหรือตัวควบคุมที่ฝังตัวอยู่ด้วย แมโครเดี่ยวสามารถเห็นได้ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ แมโคร ส่วนแมโครฝังตัวไม่สามารถมองเห็นได้

ฟีเจอร์ตัวสร้างแมโคร

สร้างแมโคแบบสแตนด์อโลน

สร้างกลุ่มแมโคร

สร้างแมโครฝังตัว

ตัวอย่าง: การฝังแมโครในเหตุการณ์บนไม่มีข้อมูลของรายงาน

แก้ไขแมโคร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแมโครแอคชัน

คุณลักษณะของตัวสร้างแมโคร

คุณใช้ตัวสร้างแมโครเพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนแมโคร เมื่อต้องการเปิดตัวสร้างแมโคร

 • บนแท็บสร้าง ในกลุ่มอื่น ๆ คลิกแมโคร ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน คลิกลูกศรอยู่ใต้ปุ่มคลาสมอดูลของ หรือมอดูล แล้ว คลิ กแมโคร รูปปุ่ม

  Access จะแสดงตัวสร้างแมโคร

คุณใช้ตัวสร้างแมโครเพื่อสร้างรายการแอคชันที่คุณต้องการดำเนินการเมื่อแมโครทำงาน เมื่อคุณเปิดตัวสร้างแมโครครั้งแรก คอลัมน์ แอคชัน คอลัมน์ อาร์กิวเมนต์ และคอลัมน์ ข้อคิดเห็น จะแสดงขึ้นมา

ภายใต้ อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน ให้คุณป้อนและแก้ไขอาร์กิวเมนต์ของแมโครแอคชันแต่ละตัว ถ้าจำเป็นต้องมี และจะมีการแสดงกล่องคำอธิบายที่ให้คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับแต่ละแอคชันหรือแต่ละอาร์กิวเมนต์ขึ้นมาด้วย ให้คลิกแอคชันหรืออาร์กิวเมนต์ของแอคชันเพื่ออ่านคำอธิบายภายในกล่องดังกล่าว

ตารางต่อไปนี้แสดงคำสั่งที่พร้อมใช้งานบนแท็บ ออกแบบ ของตัวสร้างแมโคร

กลุ่ม

คำสั่ง

คำอธิบาย

เครื่องมือ   

เรียกใช้   

ดำเนินการแอคชันต่างๆ ที่แสดงอยู่ในแมโคร

ขั้นตอนเดียว   

เปิดใช้งานโหมดทีละขั้น เมื่อคุณเรียกใช้แมโครในโหมดนี้ แต่ละแอคชันจะทำงานทีละขั้น หลังจากที่แอคชันทำงานเสร็จแล้ว กล่องโต้ตอบ แมโครทีละขั้น จะปรากฏ ให้คลิก แสดงทีละขั้น ในกล่องโต้ตอบเพื่อเลื่อนไปยังแอคชันถัดไป คลิก หยุดแมโครทั้งหมด เมื่อต้องการหยุดแมโครนี้และแมโครอื่นๆ ที่กำลังทำงานอยู่ คลิก ทำต่อไป เพื่อออกจากโหมดทีละขั้นแล้วทำแอคชันที่เหลือต่อไปโดยไม่หยุด

ตัวสร้าง   

เมื่อคุณใส่อาร์กิวเมนต์แอคชันที่สามารถมีนิพจน์ได้ ปุ่มนี้จะถูกเปิดใช้งาน คลิก ตัวสร้าง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวสร้างนิพจน์ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสร้างนิพจน์ได้

แถว   

แทรกแถว   

แทรกแถวแอคชันว่างอย่างน้อย 1 แถวเหนือแถวที่เลือก

ลบแถว   

ลบแถวแอคชันที่เลือก

แสดง/ซ่อน   

แสดงการดำเนินการทั้งหมด   

แสดงแมโครแอคชันเพิ่มเติมหรือน้อยกว่าในรายการแบบหล่นลงของ แอคชัน

 • เมื่อต้องการแสดงรายการที่ยาวขึ้นของแมโครแอคชัน ให้คลิก แสดงแอคชันทั้งหมด เมื่อมีรายการของแมโครแอคชันที่ยาวขึ้น ปุ่ม แสดงแอคชันทั้งหมด จะปรากฏเป็นปุ่มที่เลือกไว้ ถ้าคุณเลือกแมโครแอคชันจากรายการแมโครแอคชันที่ยาวขึ้น คุณอาจต้องให้สถานะความน่าเชื่อถือที่เด่นชัดกับฐานข้อมูลก่อนที่จะเรียกใช้แอคชันนั้น

 • เมื่อต้องการสลับจากรายการของแมโครแอคชันเพิ่มเติมไปเป็นรายการที่น้อยลงซึ่งจะแสดงเฉพาะแมโครแอคชันที่สามารถใช้ได้ในฐานข้อมูลที่ยังไม่ได้รับความเชื่อถือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกปุ่ม แสดงแอคชันทั้งหมด ไว้

  เคล็ดลับ: ถ้าปุ่ม แสดงแอคชันทั้งหมด ถูกเลือก ให้คลิกปุ่ม แสดงแอคชันทั้งหมด เพื่อล้างการเลือกนั้น

  เมื่อปุ่ม แสดงแอคชันทั้งหมด ไม่ได้ถูกเลือก รายการที่น้อยลงของแมโครแอคชันที่เชื่อถือได้จะพร้อมใช้งาน

ชื่อแมโคร   

แสดง หรือซ่อนคอลัมน์ชื่อแมโคร ชื่อแมโครจำเป็นในกลุ่มแมโครเพื่อแยกความแตกต่างของแต่ละแมโคจากกัน แต่มิฉะนั้น ชื่อแมโครจะไม่จำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วนที่สร้างในกลุ่มแมโครในภายหลังในบทความนี้

เงื่อนไข   

แสดงหรือซ่อนคอลัมน์ เงื่อนไข คุณใช้คอลัมน์นี้เพื่อป้อนนิพจน์ที่ควบคุมเวลาที่แอคชันจะทำงาน

อาร์กิวเมนต์   

แสดงหรือซ่อนคอลัมน์ อาร์กิวเมนต์ คอลัมน์นี้แสดงอาร์กิวเมนต์ของแต่ละแมโครแอคชันซึ่งทำให้การอ่านแมโครง่ายขึ้น ถ้าคอลัมน์ อาร์กิวเมนต์ ไม่แสดง คุณต้องคลิกแต่ละแอคชันและอ่านอาร์กิวเมนต์ภายใต้ อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน คุณไม่สามารถใส่อาร์กิวเมนต์ในคอลัมน์ อาร์กิวเมนต์ ได้

ส่วนบน

สร้างแมโครเดี่ยว

 • บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก แมโคร ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิกลูกศรข้างใต้ปุ่ม มอดูล หรือ คลาสมอดูล แล้วคลิก แมโคร

 • ตัวสร้างแมโครจะปรากฏ

 • เพิ่มแอคชันให้กับแมโคร

  1. ในตัวสร้างแมโคร ให้คลิกเซลล์ว่างเซลล์แรกในคอลัมน์ แอคชัน

  2. พิมพ์แอคชันที่คุณต้องการใช้ หรือคลิกที่ลูกศรเพื่อแสดงรายการการกระทำ จากนั้นเลือกแอคชันที่คุณต้องการใช้

  3. ภายใต้การกระทำอาร์กิวเมนต์ ระบุอาร์กิวเมนต์สำหรับแอคชัน ถ้าใด ๆ จำเป็น เมื่อต้องการดูคำอธิบายสั้น ๆ ของแต่ละอาร์กิวเมนต์ คลิกในกล่องอาร์กิวเมนต์ และคำอธิบายที่ด้านขวาของอาร์กิวเมนต์ที่อ่านแล้ว
   เคล็ดลับ

   • สำหรับอาร์กิวเมนต์ที่การตั้งค่าเป็นชื่อวัตถุฐานข้อมูล คุณสามารถตั้งค่าอาร์กิวเมนต์ โดยการลากวัตถุจากบานหน้าต่างนำทางไปยังกล่องอาร์กิวเมนต์ชื่อวัตถุ ของการดำเนินการ

   • นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแอคชันด้วยการลากวัตถุฐานข้อมูลจากบานหน้าต่างนำทางไปยังแถวว่างในตัวสร้างแมโคร ถ้าคุณลากตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน หรือโมดูลไปยังตัวสร้างแมโคร Access จะเพิ่มแอคชันที่จะเปิดตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม หรือรายงาน ถ้าคุณลากแมโครไปยังตัวสร้างแมโคร Access จะเพิ่มแอคชันที่เรียกใช้แมโครนั้น

  4. จะพิมพ์ข้อคิดเห็นสำหรับแอคชันหรือไม่ก็ได้

 • เมื่อต้องการเพิ่มแอคชันเพิ่มเติมในแมโคร ให้ย้ายไปยังแถวแอคชันอื่น แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 โดย Access จะดำเนินการแอคชันในลำดับรายการที่คุณแสดงไว้

ส่วนบน

สร้างกลุ่มแมโคร

ถ้าคุณต้องการจัดกลุ่มแมโครที่สัมพันธ์กันไว้ในวัตถุแมโครเดียว คุณสามารถสร้างเป็นกลุ่มแมโครได้

 • บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก แมโคร ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิกลูกศรข้างใต้ปุ่ม มอดูล หรือ คลาสมอดูล แล้วคลิก แมโคร

 • ตัวสร้างแมโครจะปรากฏ

 • บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกชื่อแมโคร รูปปุ่ม ถ้ายังไม่ได้เลือก คอลัมน์ชื่อแมโคร จะแสดงในตัวสร้างแมโคร

  หมายเหตุ: ในกลุ่มแมโคร ชื่อแมโครจำเป็นสำหรับการแยกแยะความแตกต่างของแมโครแต่ละตัว ชื่อแมโครจะปรากฏอยู่ในบรรทัดเดียวกันกับแอคชันแรกของแมโคร คอลัมน์ชื่อแมโครจะถูกปล่อยให้ว่างไว้สำหรับแอคชันต่างๆ ที่จะตามมาในแมโครนั้น และแมโครจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการพบชื่อแมโครตัวถัดไป

 • ในคอลัมน์ ชื่อแมโคร ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแมโครตัวแรกในกลุ่มแมโคร

 • เพิ่มแอคชันที่คุณต้องการให้แมโครตัวแรกดำเนินการ

  1. ในคอลัมน์ แอคชัน ให้คลิกลูกศรเพื่อแสดงรายการแอคชัน

  2. คลิกแอคชันที่คุณต้องการเพิ่ม

  3. ภายใต้การกระทำอาร์กิวเมนต์ ระบุอาร์กิวเมนต์สำหรับแอคชัน ถ้าใด ๆ จำเป็น เมื่อต้องการดูคำอธิบายสั้น ๆ ของแต่ละอาร์กิวเมนต์ คลิกในกล่องอาร์กิวเมนต์ และคำอธิบายที่ด้านขวาของอาร์กิวเมนต์ที่อ่านแล้ว
   เคล็ดลับ

   • สำหรับอาร์กิวเมนต์ของแอคชันที่มีการตั้งค่าเป็นชื่อวัตถุฐานข้อมูล คุณสามารถตั้งค่าอาร์กิวเมนต์ได้ด้วยการลากวัตถุจากบานหน้าต่างนำทางไปยังกล่องอาร์กิวเมนต์ ชื่อวัตถุ ของแอคชันนั้น

   • นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแอคชันด้วยการลากวัตถุฐานข้อมูลจากบานหน้าต่างนำทางไปยังแถวว่างในตัวสร้างแมโคร ถ้าคุณลากตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน หรือโมดูลไปยังตัวสร้างแมโคร Access จะเพิ่มแอคชันที่จะเปิดตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม หรือรายงาน ถ้าคุณลากแมโครไปยังตัวสร้างแมโคร Access จะเพิ่มแอคชันที่เรียกใช้แมโครนั้น

  4. จะพิมพ์ข้อคิดเห็นสำหรับแอคชันหรือไม่ก็ได้

 • ย้ายไปยังคอลัมน์ ชื่อแมโคร ของแถวว่างถัดไป จากนั้นพิมพ์ชื่อสำหรับแมโครถัดไปในกลุ่มแมโคร

 • เพิ่มแอคชันต่างๆ ที่คุณต้องการให้แมโครดำเนินการ

 • ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6 สำหรับแต่ละแมโครในกลุ่ม

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณเรียกใช้แมโครกลุ่ม โดยดับเบิลคลิกที่ในบานหน้าต่างนำทาง หรือ โดยการคลิกเรียกใช้ รูปปุ่ม ในกลุ่มเครื่องมือ ของแท็บการออกแบบ Access ทำงานแรกแมโคเท่านั้น หยุดเมื่อถึงชื่อแมโครที่สอง

 • เมื่อคุณบันทึกกลุ่มแมโคร ชื่อที่คุณระบุจะเป็นชื่อของกลุ่มแมโครทั้งหมด ชื่อนี้จะแสดงภายใต้ แมโคร ในบานหน้าต่างนำทาง เมื่อต้องการอ้างถึงแต่ละแมโครภายในกลุ่มแมโคร ให้ใช้ไวยากรณ์ดังนี้

  โปรด

  ตัวอย่าง Buttons.Products อ้างถึงแมโครผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแมโครปุ่ม ในรายการของแมโคร เช่นรายชื่อแมโครอาร์กิวเมนต์สำหรับคชันAccess แสดงผลิตภัณฑ์แมโครเป็น Buttons.Products

ส่วนบน

สร้างแมโครฝังตัว

แมโครฝังตัวต่างจากแมโครเดี่ยวตรงที่แมโครฝังตัวจะถูกเก็บในคุณสมบัติเหตุการณ์ของฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุม จะไม่มีการแสดงแมโครฝังตัวเป็นวัตถุภายใต้ แมโคร ในบานหน้าต่างนำทาง สิ่งนี้ทำให้การจัดการฐานข้อมูลของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น เนื่องจากคุณไม่ต้องติดตามวัตถุแมโครต่างๆ ที่แยกต่างหาก ซึ่งมีแมโครสำหรับฟอร์มหรือรายงานอยู่ ให้ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อสร้างแมโครฝังตัว

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานที่จะประกอบด้วยแมโครในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครง เมื่อต้องการเปิดฟอร์มหรือรายงาน คลิกขวาในบานหน้าต่างนำทาง ทางแล้ว คลิกมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม หรือมุมมองเค้าโครง รูปปุ่ม

 2. ถ้ายังไม่มีการแสดงแผ่นคุณสมบัติ ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. คลิกตัวควบคุมหรือส่วนที่มีคุณสมบัติเหตุการณ์ที่คุณต้องการฝังแมโครนั้น

  เมื่อต้องการเลือกฟอร์มหรือรายงานทั้งหมด ให้คลิก Report ในรายการแบบหล่นลงที่ด้านบนของแผ่นคุณสมบัติ

 4. บนแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ เหตุการณ์

 5. คลิกคุณสมบัติเหตุการณ์คุณต้องการฝังแมโคร แล้ว คลิ ก ปุ่มตัวสร้าง ถัดจากกล่อง

 6. ในกล่องโต้ตอบ เลือกตัวสร้าง ให้คลิก ตัวสร้างแมโคร แล้วคลิก ตกลง

 7. ในตัวสร้างแมโคร ให้คลิกแถวแรกของคอลัมน์ แอคชัน

 8. ในรายการแบบหล่นลงของ แอคชัน ให้คลิกแอคชันที่คุณต้องการ

 9. ใส่อาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นต้องมีในบานหน้าต่าง อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน แล้วย้ายไปยังแถวแอคชันถัดไป

 10. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 8 และ 9 จนกว่าแมโครของคุณจะเสร็จสมบูรณ์

 11. คลิกบันทึก รูปปุ่ม จาก นั้นคลิกปิด รูปปุ่ม

แมโครจะทำงานทุกครั้งที่เหตุการณ์ถูกทริกเกอร์

หมายเหตุ: Access ช่วยให้คุณสามารถสร้างกลุ่มแมโครเป็นแมโครฝังตัว อย่างไรก็ตาม เท่านั้นแมโคแรกในกลุ่มทำงานเมื่อถูกทริกเกอร์เหตุการณ์ แมโครต่อมาจะถูกละเว้นเว้นแต่ว่าพวกเขาจะเรียกว่าจากภายในแมโครฝังตัวเอง (ตัวอย่าง การกระทำOnError )

ส่วนบน

ตัวอย่างการฝังแมโครในเหตุการณ์ 'เมื่อไม่มีข้อมูล' ของรายงาน

เมื่อคุณเรียกใช้รายงานและแหล่งข้อมูลของรายงานไม่มีระเบียนใดๆ เลย รายงานจะแสดงหน้าว่าง นั่นคือ หน้าที่ไม่มีข้อมูล คุณอาจต้องการให้มีกล่องข้อความแสดงแทน และไม่ต้องมีรายงานแสดงเลย การใช้แมโครฝังตัวเป็นทางออกที่ดีสำหรับสถานการณ์นี้

 1. เปิดรายงานในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครง

 2. ถ้ายังไม่มีการแสดงแผ่นคุณสมบัติ ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. บนแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ เหตุการณ์

 4. คลิก เมื่อไม่มีข้อมูล

 5. คลิก ปุ่มตัวสร้าง

 6. ในกล่องโต้ตอบ เลือกตัวสร้าง ให้คลิก ตัวสร้างแมโคร แล้วคลิก ตกลง

 7. ใส่แอคชันและอาร์กิวเมนต์จากตารางต่อไปนี้

แอคชัน

อาร์กิวเมนต์

MsgBox

ไม่พบระเบียน, ใช่, Infomation, ไม่มีข้อมูล

CancelEvent

[ไม่มีอาร์กิวเมนต์]

 1. โปรดสังเกตว่า ตารางก่อนหน้านี้แสดงอาร์กิวเมนต์ที่ได้แสดงไว้ในคอลัมน์ อาร์กิวเมนต์ อาร์กิวเมนต์จะถูกใส่จริงภายใต้ อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

ค่า

Message

ไม่พบระเบียน

เสียงเตือน

ใช่

ชนิด

Information

ชื่อเรื่อง

ไม่มีข้อมูล

 1. คลิก ปิด

  ตัวสร้างแมโครปิด และเหตุการณ์ เมื่อไม่มีข้อมูล แสดง [แมโครฝังตัว]

 2. บันทึกและปิดรายงาน

ครั้งต่อไปที่คุณเรียกใช้รายงานและไม่พบระเบียนใดๆ เลย กล่องข้อความจะปรากฏขึ้น เมื่อคุณคลิก ตกลง ในกล่องข้อความ รายงานจะยกเลิกโดยไม่แสดงหน้าว่างขึ้นมา

ส่วนบน

การแก้ไขแมโคร

 • เมื่อต้องการแทรกแถวแอคชัน     คลิกแมโครแถวด้านบนซึ่งคุณต้องการแทรกการกระทำใหม่ แล้ว บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มแถว คลิ กแทรกแถว รูปปุ่ม

 • เมื่อต้องการลบแถวแอคชัน     คลิกแถวแอคชันที่คุณต้องการลบ แล้ว บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มแถว คลิ กลบแถว รูปปุ่ม

 • เมื่อต้องการย้ายแถวแอคชัน    เลือกแอคชันด้วยการคลิกตัวเลือกแถวที่อยู่ทางด้านซ้ายของชื่อแอคชัน ลากตัวเลือกแถวดังกล่าวเพื่อย้ายแอคชันไปยังตำแหน่งใหม่

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแมโครแอคชัน

ขณะที่คุณกำลังทำงานในตัวสร้างแมโคร คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอคชันหรืออาร์กิวเมนต์ได้ด้วยการคลิกที่แอคชันหรืออาร์กิวเมนต์นั้น จากนั้นอ่านคำอธิบายในกล่องในมุมขวาล่างของหน้าต่างตัวสร้างแมโคร ทั้งนี้แมโครแอคชันแต่ละตัวจะมีบทความวิธีใช้ที่เกี่ยวข้องไว้ให้ เมื่อต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอคชัน ให้คลิกแอคชันในรายการแอคชัน แล้วกด F1

ด้านบนของหน้า

เรียกใช้แมโคร

สามารถเรียกใช้แมโครแบบสแตนด์อโลนในอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: โดยตรง (เช่น จากบานหน้าต่างนำทาง), ใน กลุ่มแมโคร จากแมโครใหม่ จากมอ VBA หรือ ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุม ได้ แมโครฝังอยู่ในฟอร์ม รายงาน หรือเรียกใช้ในการควบคุม ด้วยการคลิกเรียกใช้ รูปปุ่ม บนแท็บออกแบบ ในขณะแมโครอยู่ในมุมมองออกแบบ มิฉะนั้น แมโครจะทำงานเฉพาะเมื่อใดก็ ตามที่การทริกเกอร์ของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง

เรียกใช้แมโครโดยตรง

เมื่อต้องการเรียกใช้แมโครโดยตรง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • นำทางไปยังแมโครในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิกสองครั้งที่ชื่อแมโคร

 • บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มแมโคร คลิกเรียกใช้แมโคร รูปปุ่ม คลิกแมโครในรายการชื่อแมโคร นั้นแล้ว คลิกตกลง

 • ถ้าแมโครเปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ คลิกเรียกใช้ รูปปุ่ม บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มเครื่องมือ เมื่อต้องการเปิดแมโครในมุมมองออกแบบ คลิกขวาในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม

เรียกใช้แมโครที่อยู่ในกลุ่มแมโคร

เมื่อต้องการเรียกใช้แมโครที่อยู่ในกลุ่มแมโคร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มแมโคร คลิกเรียกใช้แมโคร รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแมโครในรายการชื่อแมโคร

  Access รวมรายการข้อความสำหรับแต่ละแมโครในแต่ละกลุ่มแมโคร ในรูปแบบโปรด

 • คลิก ตกลง

 • ระบุแมโคร เป็นการตั้งค่าคุณสมบัติเหตุการณ์ บนฟอร์มหรือรายงาน หรือ เป็นอาร์กิวเมนต์ของคชันที่ชื่อแมโคร อ้างอิงถึงแมโค โดยใช้ไวยากรณ์นี้:

  ชื่อกลุ่มแมโคร.ชื่อแมโคร

  ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าคุณสมบัติเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเรียกใช้แมโครที่ชื่อว่า Categories ในกลุ่มแมโครที่ชื่อว่า Form Switchboard Buttons

  Form Switchboard Buttons.Categories

 • เรียกใช้แมโครที่มีอยู่ในกลุ่มแมโครจากภายในกระบวนงาน VBA โดยใช้เมธอดRunMacroของวัตถุDoCmdและ โดยใช้ไวยากรณ์แสดงไว้ก่อนหน้านี้เพื่ออ้างถึงแมโคร

เรียกใช้แมโครจากแมโครอื่นหรือจากกระบวนงาน VBA

เพิ่มคชันในแมโครหรือกระบวนงานของคุณ

 • เมื่อต้องการเพิ่มคชันในแมโคร คลิRunMacro ในรายการของแอคชันในแถวเปล่าแอคชัน และการตั้งค่าอาร์กิวเมนต์ชื่อแมโคร แล้ว ไปชื่อของแมโครที่คุณต้องการเรียกใช้

 • เมื่อต้องการเพิ่มตัวคชันเพื่อกระบวนงาน VBA เพิ่มเมธอดRunMacroของวัตถุDoCmdกระบวนงานของคุณ และระบุชื่อของแมโครที่คุณต้องการเรียกใช้แล้ว ตัวอย่างเช่น เมธอดRunMacroอันต่อไปนี้ทำงานแมโครที่มีชื่อแมโครของฉัน:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

เรียกใช้แมโครที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์บนฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุม

แม้ว่าขณะนี้คุณจะสามารถฝังแมโครได้โดยตรงในคุณสมบัติเหตุการณ์ของฟอร์ม รายงาน และตัวควบคุมก็ตาม แต่คุณยังคงสามารถสร้างแมโครเดี่ยวได้ แล้วผูกแมโครนั้นเข้ากับเหตุการณ์ ซึ่งเป็นวิธีการใช้แมโครใน Access รุ่นก่อนหน้านี้

 1. หลังจากที่คุณสร้างแมโครเดี่ยวแล้ว ให้เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครง

 2. เปิดแผ่นคุณสมบัติของฟอร์มหรือรายงาน หรือของส่วนหรือตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน

 3. คลิกแท็บ เหตุการณ์

 4. คลิกคุณสมบัติเหตุการณ์สำหรับเหตุการณ์ที่คุณต้องการทริกเกอร์แมโคร ตัวอย่าง เพื่อเริ่มแมโคเหตุการณ์เปลี่ยนคลิกคุณสมบัติบนการเปลี่ยนแปลง

 5. ในรายการแบบหล่นลง ให้คลิกชื่อของแมโครเดี่ยว

 6. บันทึกฟอร์มหรือรายงาน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×