พื้นฐานเรื่องแมโครใน Access 2007

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายถึงแมโครคืออะไร และวิธีที่พวกเขาสามารถประหยัด เวลา โดยการทำงานที่คุณทำได้บ่อยโดยอัตโนมัติ สำรวจพื้นฐานหลังการสร้าง และการใช้แมโคร และยัง สัมผัสกับการปรับปรุงการแมโครในMicrosoft Office Access 2007

ในบทความนี้

แมโครคืออะไร

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแมโคร

ฟีเจอร์แมโครใหม่ใน Access Office 2007

สร้างแมโคร

เรียกใช้แมโคร

แมโครคืออะไร

แมโครเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานโดยอัตโนมัติ และเพิ่มฟังก์ชันลงในฟอร์ม รายงาน และตัวควบคุม ตัวอย่าง ถ้าคุณเพิ่มปุ่มคำสั่งลงในฟอร์ม คุณกำหนดความสัมพันธ์ของปุ่มเมื่อคลิกเหตุการณ์ให้กับแมโค และแมโครที่ประกอบด้วยคำสั่งที่คุณต้องการให้ปุ่มเพื่อดำเนินการแต่ละครั้งที่มีคลิก

ใน Access จึงควรนึกถึงการแมโครเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมประยุกต์ที่คุณเขียน ด้วยการสร้างรายการของการกระทำการดำเนินการ ด้วยเช่นกัน เมื่อคุณสร้างแมโคร คุณเลือกแต่ละแอคชันจากรายการดรอปดาวน์ และจากนั้น กรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแต่ละแอคชัน แมโครเปิดใช้งานคุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันลงในฟอร์ม รายงาน และตัวควบคุมโดยไม่ต้องการเขียนโค้ดใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล แมโครให้ชุดย่อยของคำสั่งที่พร้อมใช้งานใน VBA และคนส่วนใหญ่ได้ง่ายในการสร้างแมโครกว่าเพื่อเขียนโค้ด VBA

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณต้องการเริ่มต้นรายงานจากฟอร์มการป้อนข้อมูลของคุณโดยตรง คุณสามารถเพิ่มปุ่มลงในฟอร์ม และสร้างแมโครที่เริ่มต้นรายงานนั้น แมโคอาจเป็นแบบสแตนด์อโลนแมโคร (แยกต่างหากวัตถุในฐานข้อมูล), ซึ่งถูกผูกไว้กับเหตุการณ์เมื่อคลิกของปุ่มแล้ว หรือแมโคอาจฝังตัวลงในเหตุการณ์เมื่อคลิกของปุ่มนั้นได้โดยตรงนั่นคือฟีเจอร์ใหม่ในOffice Access 2007 ด้วยวิธีใด เมื่อคุณคลิกปุ่ม แมโครที่ทำงาน และเริ่มต้นรายงาน

คุณสามารถสร้างแมโครโดยใช้ตัวสร้างแมโครได้ ซึ่งจะแสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

ตัวสร้างแมโคร

เมื่อต้องการแสดงตัวสร้างแมโคร:

 • บนแท็บสร้าง ในกลุ่มอื่น ๆ คลิกแมโคร ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน คลิกลูกศรอยู่ใต้ปุ่มคลาสมอดูลของ หรือมอดูล แล้ว คลิ กแมโคร รายการย่อ/ขยาย

  เคล็ดลับ: ตัวสร้างแมโครได้ถูกออกแบบใหม่ใน Access 2010 เพื่อทำให้ง่ายยิ่งเพื่อสร้าง แก้ไข และแชร์แมโคร Access

ด้านบนของหน้า

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแมโคร

แมโคคำมักใช้การอ้างอิงถึงวัตถุแมโครแบบสแตนด์อโลน (นั่นคือ วัตถุที่คุณเห็นแมโคร ในบานหน้าต่างนำทางภายใต้), แต่ในความเป็นจริง แมโครวัตถุหนึ่งสามารถประกอบด้วยหลายแมโคร ในกรณี จะถูกอ้างอิงเป็นกลุ่มแมโคร ในกลุ่มแมโครจะแสดงในบานหน้าต่างนำทางเป็นวัตถุเดี่ยวแมโคร แต่ในกลุ่มแมโครที่ประกอบด้วยแมโครมากกว่าหนึ่งจริง ๆ แน่นอนว่า จำเป็นต้องสร้างแมโครแต่ละรายการในวัตถุแยกต่างหากแมโคร แต่มักจะเข้าใจการจัดกลุ่มแมโครที่สัมพันธ์หลายไปเป็นวัตถุเดี่ยวแมโคร ชื่อในคอลัมน์ชื่อแมโคร ระบุแต่ละแมโคร

แมโครประกอบด้วยของแต่ละแมโครแอคชัน การกระทำส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีอย่าง น้อยหนึ่งอาร์กิวเมนต์ นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดชื่อให้กับแต่ละแมโครในกลุ่มแมโคร และคุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขเพื่อควบคุมวิธีการเรียกใช้การดำเนินการ ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงแต่ละฟีเจอร์เหล่านี้ในรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อแมโคร

ถ้าแมโครวัตถุของคุณประกอบด้วยเพียงหนึ่งแมโคร ชื่อแมโครจะไม่จำเป็น คุณสามารถอ้างถึงแมโคเพียง ด้วยชื่อของวัตถุแมโคร อย่างไรก็ตาม ในกรณีของกลุ่มแมโคร คุณต้องกำหนดชื่อที่ไม่ซ้ำกับแมโครแต่ละรายการ ถ้าคอลัมน์ชื่อแมโคร จะไม่ปรากฏในตัวสร้างแมโคร คลิกชื่อแมโคร รูปปุ่ม ในกลุ่มแสดง/ซ่อน บนแท็บออกแบบ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้แมโครในกลุ่มแมโครปรากฏขึ้นในภายหลังในบทความนี้

อาร์กิวเมนต์

อาร์กิวเมนต์เป็นค่าที่ให้ข้อมูลกับการกระทำ เช่นใดสตริงที่จะแสดงในกล่องข้อความ ซึ่งควบคุมเพื่อใช้งานบน และต่อไปเรื่อย ๆ อาร์กิวเมนต์บางอย่างจำเป็นต้องมี และมีบางคนอื่นเพิ่มเติม อาร์กิวเมนต์จะมองเห็นได้ในบานหน้าต่างอาร์กิวเมนต์แอคชัน ที่ด้านล่างของตัวสร้างแมโคร

ป้อนอาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

ฟีเจอร์ใหม่ของOffice Access 2007 ตัวสร้างแมโครเป็นอาร์กิวเมนต์ คอลัมน์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดู (แต่ไม่สามารถแก้ไข) การกระทำอาร์กิวเมนต์บนบรรทัดเดียวกันเป็นการกระทำ จะทำให้ง่ายขึ้นเล็กน้อยเพื่ออ่านแมโครของคุณได้เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องเลือกแต่ละแอคชันเพื่อแสดงอาร์กิวเมนต์ เมื่อต้องการแสดงคอลัมน์อาร์กิวเมนต์ คลิกอาร์กิวเมนต์ รูปปุ่ม ในกลุ่มแสดง/ซ่อน บนแท็บออกแบบ

เงื่อนไข

เงื่อนไขระบุเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขก่อนที่จะดำเนินการกระทำ ที่กำหนด คุณสามารถใช้ใด ๆนิพจน์ ที่ประเมินเป็นจริง/เท็จ หรือใช่/ไม่ใช่ การกระทำจะไม่สามารถดำเนินการถ้านิพจน์ที่ประเมินเป็น False ไม่ใช่ หรือ 0 (ศูนย์) ถ้านิพจน์ที่ประเมินเป็นค่าอื่น ๆ แอคชันจะถูกเรียกใช้

คุณสามารถมีตัวควบคุมที่เงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งแอคชัน โดยพิมพ์จุดไข่ปลา (...) ในคอลัมน์เงื่อนไข สำหรับแต่ละแอคชันที่ตามมาที่คุณต้องการนำไปใช้กับเงื่อนไข ถ้านิพจน์ที่ประเมินเป็น False ไม่ใช่ หรือ 0 (ศูนย์), ไม่มีการดำเนินการที่จะดำเนินการ ถ้าเงื่อนไขประเมินค่าอื่น ๆ แอคชันทั้งหมดจะดำเนินการต่อ

เมื่อต้องการแสดงคอลัมน์เงื่อนไข ในตัวสร้างแมโคร บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกเงื่อนไข รูปปุ่ม

ใช้นิพจน์นี้เพื่อใช้การดำเนินการ

ถ้า:

[เมือง]="ปารีส"

ปารีส คือค่า เมือง ในเขตข้อมูลบนแบบฟอร์มที่เรียกใช้แมโคร

DCount ("[OrderID]", "การสั่งซื้อ") > 35

มีรายการมากกว่า 35 รายการในเขตข้อมูล รหัสการสั่งซื้อ ของตาราง การสั่งซื้อ

DCount (" * ", "รายละเอียดใบสั่งซื้อ", " [OrderID] =ฟอร์ม! [ ใบสั่งซื้อ] [OrderID] ") > 3

มีรายการมากกว่า 3 ในตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อที่ OrderID เขตข้อมูลของตารางตรงกับเขตข้อมูล OrderID บนฟอร์มใบสั่งซื้อ

[วันที่จัดส่ง] Between #2 2006 กุมภาพันธ์# และ 2006 #2-มี.ค.#

ค่าของเขตข้อมูลวันที่จัดส่งบนฟอร์มที่มีการเรียกใช้แมโครเป็นไม่ใช่ค่าก่อน 2 2006 กุมภาพันธ์ และไม่เกิน 2006 2-มี.ค.

ฟอร์ม [ผลิตภัณฑ์] [UnitsInStock] < 5

ค่าของเขตข้อมูล สินค้าคงคลัง บนแบบฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ น้อยกว่า 5

IsNull([ชื่อ])

ค่า FirstName บนฟอร์มที่มีการเรียกใช้แมโครเป็นnull (ซึ่งมีค่าไม่มี) นิพจน์นี้จะเทียบเท่ากับ [FirstName] เป็น Null

[ประเทศ/ภูมิภาค] = "UK" และฟอร์ม [SalesTotals] [TotalOrds] > 100

ค่าในเขตข้อมูลประเทศ/ภูมิภาคบนฟอร์มที่มีการเรียกใช้แมโครเป็นสหราชอาณาจักร และค่าของเขตข้อมูล TotalOrds บนฟอร์ม SalesTotals มีค่ามากกว่า 100

[ประเทศ/ภูมิภาค] ใน ("ฝรั่งเศส" "อิตาลี" "สเปน") และ Len([PostalCode]) <> 5

ค่าในเขตข้อมูลประเทศ/ภูมิภาคบนฟอร์มที่มีการเรียกใช้แมโครเป็นฝรั่งเศส อิตาลี หรือสเปน และรหัสไปรษณีย์มีความยาวไม่ 5 อักขระ

MsgBox("ยืนยันการเปลี่ยนแปลงหรือไม่",1)=1

คุณคลิกตกลง ในกล่องโต้ตอบฟังก์ชันMsgBox แสดง "ยืนยัน changes?" ถ้าคุณคลิกยกเลิก ในกล่องโต้ตอบ Access ละเว้นการกระทำ

[TempVars] [MsgBoxResult] = 2

มีการเปรียบเทียบตัวแปรชั่วคราวที่จะใช้ในการเก็บผลลัพธ์ของกล่องข้อความ เป็น 2 (vbCancel = 2)

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำให้เกิดการเข้าถึงชั่วคราวข้ามการกระทำ ใส่ False เป็นเงื่อนไข การกระทำการข้ามชั่วคราวจะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังแก้ไขแมโคร

แมโครแอคชัน

การดำเนินการได้สำเร็จพื้นฐานของแมโคร Access มีการดำเนินการที่จะเลือก จำนวนมากเปิดใช้งานคำสั่งที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น บางอย่างของการกระทำที่ใช้ทั่วไปสามารถเปิดรายงาน ค้นหาระเบียน กล่องข้อความแสดง หรือนำตัวกรองลงในฟอร์มหรือรายงาน

ด้านบนของหน้า

ฟีเจอร์แมโครใหม่ในOffice Access 2007

ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Access ฟังก์ชันที่ใช้กันทั่วไปจำนวนมากไม่สามารถดำเนินการโดยไม่ต้องการเขียนโค้ด VBA ในOffice Access 2007 ฟีเจอร์ใหม่และแมโครแอคชันมีการเพิ่มเมื่อต้องการกำจัดจำเป็นต้องมีโค้ด นี้ง่ายในการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานกับฐานข้อมูลของคุณ และช่วยทำให้ความปลอดภัยมากขึ้น

 • ฝังแมโคร    คุณมีความสามารถในการฝังแมโครให้มากับฟอร์ม รายงาน หรือควบคุมเหตุการณ์ใด ๆ ในขณะนี้ แมโครฝังตัวจะไม่ปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุมถูกสร้างขึ้น ถ้าคุณสร้างสำเนาของข้อมูลฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุมที่ประกอบด้วยแมโครฝังตัว แมโครในจะยังอยู่ในสำเนา

 • เพิ่มขึ้น ความปลอดภัย   เมื่อปุ่ม รูปปุ่ม แสดงแอคชันทั้งหมด จะถูกเน้นในตัวสร้างแมโคร เฉพาะแมโครแอคชันและอาร์กิวเมนต์ RunCommand ที่พร้อมใช้งานสำหรับการใช้งานจะที่จำเป็นต้องมีสถานะเชื่อถือได้เพื่อเรียกใช้ แมโครที่สร้างขึ้น ด้วยการกระทำเหล่านี้จะทำงานแม้ว่าฐานข้อมูลอยู่ในโหมดปิดใช้งาน (เมื่อ VBA จะไม่สามารถเรียกใช้) ฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยแมโครแอคชันที่ไม่ได้อยู่ในรายการที่เชื่อถือได้ ซึ่ง หรือฐานข้อมูลที่มีโค้ด VBA ซึ่งจำเป็นต้องอย่างชัดเจนให้ เชื่อถือได้สถานะ

 • ข้อผิดพลาดการจัดการ และการแก้จุดบกพร่อง   Office Access 2007 มีใหม่แมโครแอคชัน รวมถึงOnError (คล้ายกับคำสั่ง "กับข้อผิดพลาด" ใน VBA) และClearMacroErrorที่ทำให้คุณสามารถดำเนินการกระทำที่เฉพาะเจาะจงเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะที่กำลังเรียกใช้แมโครของคุณ นอกจากนี้ แอคชันแมโครSingleStepใหม่ให้คุณสามารถเข้าสู่โหมดขั้นตอนเดียวที่จุดใด ๆ ในแมโครของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสังเกตเห็นแมโครของคุณทำงานอย่างไรกระทำหนึ่งครั้ง 

 • ตัวแปรชั่วคราว    สามแมโครแอคชันใหม่ (SetTempVar, RemoveTempVarและRemoveAllTempVars) ช่วยให้คุณสามารถสร้าง และใช้ตัวแปรชั่วคราวในแมโครของคุณ คุณสามารถใช้ในนิพจน์ตามเงื่อนไข เพื่อควบคุมการเรียกใช้แมโคร หรือเมื่อต้อง การส่งผ่านข้อมูลเมื่อต้อง การจากฟอร์มหรือรายงานเหล่านี้ หรือสำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้เก็บชั่วคราวสำหรับค่า ตัวแปรชั่วคราวเหล่านี้จะยังสามารถเข้าถึงได้ใน VBA ดังนั้นคุณยังสามารถใช้เหล่านั้นเพื่อสื่อสารข้อมูล และโทร จากมอดูล VBA

ด้านบนของหน้า


สร้างแมโคร

ในOffice Access 2007 แมโค รหรือแมโครกลุ่มสามารถมีอยู่ในวัตถุแมโคร (บางครั้งเรียกว่าแมโครแบบสแตนด์อโลน), หรืออาจฝังตัวลงในคุณสมบัติเหตุการณ์ใด ๆ ของฟอร์ม รายงาน หรือควบคุมแมโคร ฝังแมโครกลายเป็น ส่วนหนึ่งของวัตถุหรือตัวควบคุมที่ฝังตัว แมโครแบบสแตนด์อโลนคุณจะเห็นในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้แมโคร ฝังแมโครคุณไม่ได้

ฟีเจอร์ตัวสร้างแมโคร

สร้างแมโคแบบสแตนด์อโลน

สร้างกลุ่มแมโคร

สร้างแมโครฝังตัว

ตัวอย่าง: การฝังแมโครในเหตุการณ์บนไม่มีข้อมูลของรายงาน

แก้ไขแมโคร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแมโครแอคชัน

ฟีเจอร์ตัวสร้างแมโคร

คุณสามารถใช้ตัวสร้างแมโครเพื่อสร้าง และปรับเปลี่ยนแมโคร เมื่อต้องการเปิดตัวสร้างแมโคร:

 • บนแท็บสร้าง ในกลุ่มอื่น ๆ คลิกแมโคร ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน คลิกลูกศรอยู่ใต้ปุ่มคลาสมอดูลของ หรือมอดูล แล้ว คลิ กแมโคร รายการย่อ/ขยาย

  Access แสดงตัวสร้างแมโคร

คุณสามารถใช้ตัวสร้างแมโครเพื่อสร้างรายการของการกระทำที่คุณต้องการดำเนินการเมื่อเรียกใช้แมโคร เมื่อคุณเปิดตัวสร้างแมโคร คอลัมน์แอคชัน คอลัมน์อาร์กิวเมนต์ และคอลัมน์ข้อคิดเห็น จะแสดงขึ้น

ภายใต้การกระทำอาร์กิวเมนต์ คุณใส่ และอาร์กิวเมนต์สำหรับแต่ละแอคชันแมโคร แก้ไขใด ๆ จำเป็น กล่องคำอธิบายที่ช่วยให้คุณคำอธิบายสั้น ๆ ของแต่ละอาร์กิวเมนต์หรือการกระทำ จะปรากฏขึ้น คลิกการกระทำหรืออาร์กิวเมนต์การดำเนินการเพื่ออ่านคำอธิบายในกล่อง

ตารางต่อไปนี้แสดงคำสั่งที่พร้อมใช้งานบนแท็บออกแบบ ของตัวสร้างแมโคร

จัดกลุ่ม

คำสั่ง

คำอธิบาย

เครื่องมือ   

เรียกใช้   

ดำเนินการกระทำที่แสดงอยู่ในแมโคร

ขั้นตอนเดียว   

เปิดใช้งานโหมดขั้นตอนเดียวกัน เมื่อคุณเรียกใช้แมโครในโหมดนี้ แต่ละแอคชันจะดำเนินการได้ครั้งละหนึ่ง หลังจากการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ กล่องโต้ตอบแมโครขั้นตอนเดียว จะแสดงขึ้น คลิกขั้นตอน ในกล่องโต้ตอบเพื่อเลื่อนไปยังการกระทำถัดไป คลิกหยุดแมโครทั้งหมด เมื่อต้องการหยุดนี้และใด ๆ อื่น ๆ เรียกใช้แมโคร คลิกContinue เพื่อออกจากโหมดขั้นตอนเดียว และดำเนินการกระทำที่เหลือโดยไม่ต้องการหยุดทำงาน

ตัวสร้าง   

เมื่อคุณใส่อาร์กิวเมนต์แอคชันที่สามารถประกอบด้วยนิพจน์ ปุ่มนี้ถูกเปิดใช้งาน คลิกสร้าง เพื่อเปิดตัวสร้างนิพจน์ กล่องโต้ตอบ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสร้างนิพจน์

แถว   

แทรกแถว   

แทรกแถวเปล่าแอคชันเหนือแถวที่เลือกหนึ่งหรือหลายแถว

ลบแถว   

ลบการดำเนินการเลือกแถวหนึ่งหรือหลายแถว

แสดง/ซ่อน   

แสดงการดำเนินการทั้งหมด   

แสดงขึ้น หรือลดแมโครแอคชันในรายการดรอปดาวน์แอคชัน

 • เมื่อต้องการแสดงรายการของแมโครแอคชันยาว คลิกแสดงแอคชันทั้งหมด เมื่อรายการความยาวของแมโครแอคชันจะพร้อมใช้งาน ปุ่มแสดงแอคชันทั้งหมด ปรากฏขึ้นที่เลือก ถ้าคุณเลือกแมโครแอคชันจากรายการนี้ยาวของแมโครแอคชัน แล้วคุณอาจต้องการให้สิทธิ์สถานะชัดเจนความเชื่อถือฐานข้อมูลก่อนที่คุณสามารถเรียกใช้การกระทำ

 • เมื่อต้องการสลับไปยังรายการสั้นที่แสดงเฉพาะเหล่านั้นแมโครแอคชันที่สามารถใช้ในฐานข้อมูลที่ไม่ได้รับความเชื่อถือ จากรายการของแมโครแอคชันยาว ทำให้แน่ใจว่า ไม่ได้เลือกปุ่มแสดงแอคชันทั้งหมด

  เคล็ดลับ: ถ้ามีเลือกปุ่มแสดงแอคชันทั้งหมด คลิกปุ่มแสดงแอคชันทั้งหมด เพื่อยกเลิกการเลือก

  เมื่อไม่ได้เลือกปุ่มแสดงแอคชันทั้งหมด รายการช่วงเวลาสั้น ๆ ของแอคชันแมโครเชื่อถือได้จะพร้อมใช้งาน

ชื่อแมโคร   

แสดง หรือซ่อนคอลัมน์ชื่อแมโคร ชื่อแมโครจำเป็นในกลุ่มแมโครเพื่อแยกความแตกต่างของแต่ละแมโคจากกัน แต่มิฉะนั้น ชื่อแมโครจะไม่จำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วนที่สร้างในกลุ่มแมโครในภายหลังในบทความนี้

เงื่อนไข   

แสดง หรือซ่อนคอลัมน์เงื่อนไข คุณสามารถใช้คอลัมน์นี้เมื่อต้องการใส่นิพจน์ซึ่งควบคุมเมื่อมีดำเนินการกระทำ

อาร์กิวเมนต์   

แสดง หรือซ่อนคอลัมน์อาร์กิวเมนต์ คอลัมน์นี้แสดงอาร์กิวเมนต์สำหรับแต่ละแอคชันแมโคร และทำให้ง่ายต่อการอ่านเพื่อไปแต่ละแมโครของคุณ ถ้าไม่ได้แสดงคอลัมน์อาร์กิวเมนต์ คุณจะต้องคลิกแอคชันแต่ละ และอ่านอาร์กิวเมนต์ภายใต้อาร์กิวเมนต์แอคชัน คุณไม่สามารถใส่อาร์กิวเมนต์ในคอลัมน์อาร์กิวเมนต์

ส่วนบน

สร้างแมโคแบบสแตนด์อโลน

 • บนแท็บ <ui>สร้าง</ui> ในกลุ่ม <ui>อื่นๆ</ui> ให้คลิก <ui>แมโคร</ui> ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิกลูกศรข้างใต้ปุ่ม <ui>มอดูล</ui> หรือ <ui>คลาสมอดูล</ui> แล้วคลิก <ui>แมโคร</ui>

 • ตัวสร้างแมโครจะปรากฏขึ้น

 • เพิ่มแอคชันแมโค:

  1. ในตัวสร้างแมโคร คลิกเซลล์ว่างเซลล์แรกในคอลัมน์แอคชัน

  2. พิมพ์การกระทำที่คุณต้องการใช้ หรือคลิกลูกศรเพื่อแสดงรายการการกระทำ นั้นแล้ว เลือกการกระทำที่คุณต้องการใช้

  3. ภายใต้การกระทำอาร์กิวเมนต์ ระบุอาร์กิวเมนต์สำหรับแอคชัน ถ้าใด ๆ จำเป็น เมื่อต้องการดูคำอธิบายสั้น ๆ ของแต่ละอาร์กิวเมนต์ คลิกในกล่องอาร์กิวเมนต์ และคำอธิบายที่ด้านขวาของอาร์กิวเมนต์ที่อ่านแล้ว
   เคล็ดลับ

   • สำหรับอาร์กิวเมนต์ที่การตั้งค่าเป็นชื่อวัตถุฐานข้อมูล คุณสามารถตั้งค่าอาร์กิวเมนต์ โดยการลากวัตถุจากบานหน้าต่างนำทางไปยังกล่องอาร์กิวเมนต์ชื่อวัตถุ ของการดำเนินการ

   • คุณยังสามารถสร้างการดำเนินการ โดยการลากวัตถุฐานข้อมูลจากบานหน้าต่างนำทางไปแถวว่างในตัวสร้างแมโคร ถ้าคุณลากตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน หรือมอดูลไปยังตัวสร้างแมโคร Access เพิ่มการกระทำที่เปิดตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม หรือรายงาน ถ้าคุณลากแมโครเพื่อสร้างแมโคร Access เพิ่มการกระทำที่เรียกใช้แมโคร

  4. คุณอาจ พิมพ์ข้อคิดเห็นสำหรับการดำเนินการ

 • เมื่อต้องการเพิ่มแอคชันแมโคร ย้ายไปยังอีกแถวแอคชัน แล้ว ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 Access ทำการกระทำในลำดับที่คุณระบุไว้

ส่วนบน

สร้างกลุ่มแมโคร

ถ้าคุณต้องการจัดกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแมโครในแมโครวัตถุหนึ่ง คุณสามารถสร้างกลุ่มแมโคร

 • บนแท็บ <ui>สร้าง</ui> ในกลุ่ม <ui>อื่นๆ</ui> ให้คลิก <ui>แมโคร</ui> ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิกลูกศรข้างใต้ปุ่ม <ui>มอดูล</ui> หรือ <ui>คลาสมอดูล</ui> แล้วคลิก <ui>แมโคร</ui>

 • ตัวสร้างแมโครจะปรากฏขึ้น

 • บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกชื่อแมโคร รูปปุ่ม ถ้ายังไม่ได้เลือก คอลัมน์ชื่อแมโคร จะแสดงในตัวสร้างแมโคร

  หมายเหตุ: ในกลุ่มแมโคร ชื่อแมโครจะจำเป็นต้องระบุแมโครในแต่ละรายการ ชื่อแมโครปรากฏบนบรรทัดเดียวกันเป็นของแมโครแอคชันแรก คอลัมน์ชื่อแมโครเป็นว่างสำหรับการดำเนินการใด ๆ ต่อมาในแมโคร แมโคสิ้นสุดจากรายการถัดไปในคอลัมน์ชื่อแมโคร

 • ในคอลัมน์ชื่อแมโคร พิมพ์ชื่อสำหรับแมโคแรกในกลุ่มแมโคร

 • เพิ่มการกระทำที่คุณต้องการให้แมโครแรกเพื่อดำเนินการ:

  1. ในคอลัมน์จากการกระทำ คลิกลูกศรเพื่อแสดงรายการของแอคชัน

  2. คลิกการกระทำที่คุณต้องการเพิ่ม

  3. ภายใต้การกระทำอาร์กิวเมนต์ ระบุอาร์กิวเมนต์สำหรับแอคชัน ถ้าใด ๆ จำเป็น เมื่อต้องการดูคำอธิบายสั้น ๆ ของแต่ละอาร์กิวเมนต์ คลิกในกล่องอาร์กิวเมนต์ และคำอธิบายที่ด้านขวาของอาร์กิวเมนต์ที่อ่านแล้ว
   เคล็ดลับ

   • สำหรับอาร์กิวเมนต์ที่การตั้งค่าเป็นชื่อวัตถุฐานข้อมูล คุณสามารถตั้งค่าอาร์กิวเมนต์ โดยการลากวัตถุจากบานหน้าต่างนำทางไปยังกล่องอาร์กิวเมนต์ชื่อวัตถุ ของการดำเนินการ

   • คุณยังสามารถสร้างการดำเนินการ โดยการลากวัตถุฐานข้อมูลจากบานหน้าต่างนำทางไปแถวว่างในตัวสร้างแมโคร ถ้าคุณลากตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน หรือมอดูลไปยังตัวสร้างแมโคร Access เพิ่มการกระทำที่เปิดตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม หรือรายงาน ถ้าคุณลากแมโครเพื่อสร้างแมโคร Access เพิ่มการกระทำที่เรียกใช้แมโคร

  4. คุณอาจ พิมพ์ข้อคิดเห็นสำหรับการดำเนินการ

 • ย้ายไปยังคอลัมน์ชื่อแมโคร ของแถวว่างถัดไป แล้ว พิมพ์ชื่อสำหรับแมโคถัดไปในกลุ่มแมโคร

 • เพิ่มการกระทำที่คุณต้องการให้แมโครดำเนินการ

 • ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6 สำหรับแต่ละแมโครในกลุ่ม

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณเรียกใช้แมโครกลุ่ม โดยดับเบิลคลิกที่ในบานหน้าต่างนำทาง หรือ โดยการคลิกเรียกใช้ รูปปุ่ม ในกลุ่มเครื่องมือ ของแท็บการออกแบบ Access ทำงานแรกแมโคเท่านั้น หยุดเมื่อถึงชื่อแมโครที่สอง

 • เมื่อคุณบันทึกกลุ่มแมโคร ชื่อที่คุณระบุคือ ชื่อของกลุ่มทั้งหมดของแมโคร ชื่อนี้จะแสดงภายใต้แมโคร ในบานหน้าต่างนำทาง เมื่อต้องการอ้างอิงถึงแมโครแต่ละรายการภายในกลุ่มแมโคร ใช้ไวยากรณ์นี้:

  โปรด

  ตัวอย่าง Buttons.Products อ้างถึงแมโครผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแมโครปุ่ม ในรายการของแมโคร เช่นรายชื่อแมโครอาร์กิวเมนต์สำหรับคชันAccess แสดงผลิตภัณฑ์แมโครเป็น Buttons.Products

ส่วนบน

สร้างแมโครฝังตัว

แมโครฝังตัวแตกต่างจากแมโครแบบสแตนด์อโลนที่แมโครฝังตัวจะถูกเก็บไว้ในกรณีคุณสมบัติของฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุม ที่ไม่ได้แสดงอยู่เป็นวัตถุภายใต้แมโคร ในบานหน้าต่างนำทาง นี้สามารถทำให้ฐานข้อมูลของคุณง่ายต่อการจัดการ ไว้เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องติดตามของแมโครแยกต่างหากวัตถุที่ประกอบด้วยแมโครสำหรับฟอร์มหรือรายงาน ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อสร้างแมโครฝังตัว

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานที่จะประกอบด้วยแมโครในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครง เมื่อต้องการเปิดฟอร์มหรือรายงาน คลิกขวาในบานหน้าต่างนำทาง ทางแล้ว คลิกมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม หรือมุมมองเค้าโครง รูปปุ่ม

 2. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่แล้ว ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. คลิกตัวควบคุมหรือส่วนที่ประกอบด้วยคุณสมบัติเหตุการณ์คุณต้องการฝังแมโคร

  เมื่อต้องการเลือกทั้งฟอร์มหรือรายงาน คลิกรายงาน ในรายการดรอปดาวน์ที่ด้านบนของแผ่นคุณสมบัติ

 4. ในแผ่นคุณสมบัติ คลิกแท็บเหตุการณ์

 5. คลิกคุณสมบัติเหตุการณ์คุณต้องการฝังแมโคร แล้ว คลิ ก ปุ่มตัวสร้าง ถัดจากกล่อง

 6. ในกล่องโต้ตอบเลือกตัวสร้าง คลิกตัวสร้างแมโคร นั้นแล้ว คลิกตกลง

 7. ในตัวสร้างแมโคร คลิกในแถวแรกของคอลัมน์จากการกระทำ

 8. ในรายการดรอปดาวน์กระทำ คลิกการกระทำที่คุณต้องการ

 9. ใส่อาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นใด ๆ ในบานหน้าต่างอาร์กิวเมนต์ แล้ว ย้ายไปยังแถวถัดไปของแอคชัน

 10. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 8 และ 9 จนกว่าแมโครของคุณจะทำให้เสร็จสมบูรณ์

 11. คลิกบันทึก รูปปุ่ม จาก นั้นคลิกปิด รูปปุ่ม

แมโครที่จะทำงานทุกครั้งที่ทริกเกอร์เหตุการณ์

หมายเหตุ: Access ช่วยให้คุณสามารถสร้างกลุ่มแมโครเป็นแมโครฝังตัว อย่างไรก็ตาม เท่านั้นแมโคแรกในกลุ่มทำงานเมื่อถูกทริกเกอร์เหตุการณ์ แมโครต่อมาจะถูกละเว้นเว้นแต่ว่าพวกเขาจะเรียกว่าจากภายในแมโครฝังตัวเอง (ตัวอย่าง การกระทำOnError )

ส่วนบน

ตัวอย่าง: การฝังแมโครในเหตุการณ์บนไม่มีข้อมูลของรายงาน

เมื่อคุณเรียกใช้รายงาน และแหล่งข้อมูลไม่ประกอบด้วยระเบียน รายงานแสดงหน้าที่ว่างซึ่งนั่นคือ หน้าที่ไม่มีข้อมูล คุณอาจต้องการให้กล่องข้อความแสดงแทน และ ที่รายงานไม่สามารถแสดงทั้งหมด ใช้แมโครฝังตัวเป็นโซลูชันเหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์นี้

 1. เปิดรายงานในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครง

 2. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่แล้ว ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. บนแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ เหตุการณ์

 4. คลิกที่ไม่มีข้อมูล

 5. คลิก ปุ่มตัวสร้าง

 6. ในกล่องโต้ตอบเลือกตัวสร้าง คลิกตัวสร้างแมโคร นั้นแล้ว คลิกตกลง

 7. ใส่ตัวดำเนินการและอาร์กิวเมนต์จากตารางต่อไปนี้

การดำเนินการ

อาร์กิวเมนต์

MsgBox

ไม่พบระเบียน ใช่ ข้อมูล ไม่มีข้อมูล

CancelEvent

[ไม่มีอาร์กิวเมนต์]

 1. โปรดสังเกตว่า ตารางก่อนหน้าแสดงอาร์กิวเมนต์ที่ ตามที่แสดงอยู่ในคอลัมน์อาร์กิวเมนต์ พวกเขาจะใส่ภายใต้การกระทำอาร์กิวเมนต์ เป็นรายละเอียดในตารางต่อไปนี้

อาร์กิวเมนต์แอคชัน

Value

ข้อความ

ไม่พบระเบียน

เตือน

ใช่

ประเภท

ข้อมูล

ชื่อเรื่อง

ไม่มีข้อมูล

 1. คลิก ปิด

  ปิดตัวสร้างแมโคร และเหตุการณ์บนข้อมูลไม่ แสดง[แมโครฝัง]

 2. บันทึกและปิดรายงานดังกล่าว

ในครั้งถัดไปที่คุณเรียกใช้รายงานและระเบียนไม่พบ กล่องข้อความจะปรากฏขึ้น เมื่อคุณคลิกตกลง ในกล่องข้อความ รายงานการยกเลิกโดยไม่ต้องแสดงหน้าว่างไว้

ส่วนบน

แก้ไขแมโคร

 • เมื่อต้องการแทรกแถวแอคชัน     คลิกแมโครแถวด้านบนซึ่งคุณต้องการแทรกการกระทำใหม่ แล้ว บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มแถว คลิ กแทรกแถว รูปปุ่ม

 • เมื่อต้องการลบแถวแอคชัน     คลิกแถวแอคชันที่คุณต้องการลบ แล้ว บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มแถว คลิ กลบแถว รูปปุ่ม

 • เมื่อต้องการย้ายแถวแอคชัน    เลือกแอคชัน โดยการคลิกตัวเลือกแถวทางด้านซ้ายของชื่อแอคชัน ลากตัวเลือกแถวเมื่อต้องการย้ายการดำเนินการไปยังตำแหน่งใหม่

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแมโครแอคชัน

ในขณะที่คุณกำลังทำงานในตัวสร้างแมโคร คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำหรืออาร์กิวเมนต์ โดยคลิกที่ และอ่านคำอธิบายในกล่องที่มุมล่างขวาของหน้าต่างตัวสร้างแมโครแล้ว ยัง แต่ละแมโครแอคชันมีบทความวิธีใช้ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำ คลิกการกระทำในรายการของแอคชัน นั้นแล้ว กด F1

ด้านบนของหน้า

เรียกใช้แมโคร

สามารถเรียกใช้แมโครแบบสแตนด์อโลนในอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: โดยตรง (เช่น จากบานหน้าต่างนำทาง), ใน กลุ่มแมโคร จากแมโครใหม่ จากมอ VBA หรือ ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุม ได้ แมโครฝังอยู่ในฟอร์ม รายงาน หรือเรียกใช้ในการควบคุม ด้วยการคลิกเรียกใช้ รูปปุ่ม บนแท็บออกแบบ ในขณะแมโครอยู่ในมุมมองออกแบบ มิฉะนั้น แมโครจะทำงานเฉพาะเมื่อใดก็ ตามที่การทริกเกอร์ของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง

เรียกใช้แมโครโดยตรง

เมื่อต้องการเรียกใช้แมโครโดยตรง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • นำทางไปยังแมโครในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว ดับเบิลคลิกที่ชื่อแมโคร

 • บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มแมโคร คลิกเรียกใช้แมโคร รายการย่อ/ขยาย คลิกแมโครในรายการชื่อแมโคร นั้นแล้ว คลิกตกลง

 • ถ้าแมโครเปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ คลิกเรียกใช้ รูปปุ่ม บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มเครื่องมือ เมื่อต้องการเปิดแมโครในมุมมองออกแบบ คลิกขวาในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม

เรียกใช้แมโครที่มีอยู่ในกลุ่มแมโคร

เมื่อต้องการเรียกใช้แมโครที่มีอยู่ในกลุ่มแมโคร ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มแมโคร คลิกเรียกใช้แมโคร รายการย่อ/ขยาย แล้ว คลิ กแมโครในรายการชื่อแมโคร

  Access รวมรายการข้อความสำหรับแต่ละแมโครในแต่ละกลุ่มแมโคร ในรูปแบบโปรด

 • คลิก ตกลง.

 • ระบุแมโคร เป็นการตั้งค่าคุณสมบัติเหตุการณ์ บนฟอร์มหรือรายงาน หรือ เป็นอาร์กิวเมนต์ของคชันที่ชื่อแมโคร อ้างอิงถึงแมโค โดยใช้ไวยากรณ์นี้:

  โปรด

  ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าคุณสมบัติเหตุการณ์ต่อไปนี้ทำงานแมโครที่มีชื่อประเภทในกลุ่มแมโครที่มีชื่อว่าปุ่มสวิตช์บอร์ดฟอร์ม:

  ฟอร์ม Buttons.Categories สวิตช์บอร์ด

 • เรียกใช้แมโครที่มีอยู่ในกลุ่มแมโครจากภายในกระบวนงาน VBA โดยใช้เมธอดRunMacroของวัตถุDoCmdและ โดยใช้ไวยากรณ์แสดงไว้ก่อนหน้านี้เพื่ออ้างถึงแมโคร

เรียกใช้แมโคร จากแมโครใหม่ หรือ จากกระบวนงาน VBA

เพิ่มคชันในแมโครหรือกระบวนงานของคุณ

 • เมื่อต้องการเพิ่มคชันในแมโคร คลิRunMacro ในรายการของแอคชันในแถวเปล่าแอคชัน และการตั้งค่าอาร์กิวเมนต์ชื่อแมโคร แล้ว ไปชื่อของแมโครที่คุณต้องการเรียกใช้

 • เมื่อต้องการเพิ่มตัวคชันเพื่อกระบวนงาน VBA เพิ่มเมธอดRunMacroของวัตถุDoCmdกระบวนงานของคุณ และระบุชื่อของแมโครที่คุณต้องการเรียกใช้แล้ว ตัวอย่างเช่น เมธอดRunMacroอันต่อไปนี้ทำงานแมโครที่มีชื่อแมโครของฉัน:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

เรียกใช้แมโครในการตอบสนองต่อเหตุการณ์บนฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุม

แม้ว่าขณะนี้คุณสามารถฝังแมโครโดยตรงลงในเหตุการณ์คุณสมบัติของฟอร์ม รายงาน และตัวควบคุม คุณสามารถสร้างแมโครแบบสแตนด์อโลนยังคงสามารถ แล้ว ผูกเหล่านั้นกับเหตุการณ์ ซึ่งเป็นวิธีใช้แมโครใน Access เวอร์ชันก่อนหน้านี้

 1. หลังจากที่คุณสร้างแมโครของคุณแบบสแตนด์อโลน เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครง

 2. เปิดแผ่นคุณสมบัติ สำหรับฟอร์มหรือรายงาน หรือส่วนหรือตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน

 3. คลิกแท็บเหตุการณ์

 4. คลิกคุณสมบัติเหตุการณ์สำหรับเหตุการณ์ที่คุณต้องการทริกเกอร์แมโคร ตัวอย่าง เพื่อเริ่มแมโคเหตุการณ์เปลี่ยนคลิกคุณสมบัติบนการเปลี่ยนแปลง

 5. ในรายการดรอปดาวน์ คลิกชื่อของแมโครแบบสแตนด์อโลน

 6. บันทึกฟอร์มหรือรายงาน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×