พื้นฐานภาพเคลื่อนไหวสำหรับงานนำเสนอของคุณ

ภาพเคลื่อนไหวสามารถช่วยให้งานนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 มีชีวิตชีวาขึ้น และช่วยทำให้ข้อมูลจดจำได้ง่ายขึ้น ลักษณะพิเศษของเคลื่อนไหวที่พบได้ทั่วไปมากที่สุดคือ เข้าและออก คุณยังสามารถเพิ่มเสียงเข้าไปเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของลักษณะพิเศษของภาพเคลื่อนไหวได้ เมื่อต้องการนำลักษณะพิเศษของภาพเคลื่อนไหวไปใช้กับ SmartArt ให้ดูที่ การทำกราฟิก SmartArt ของคุณให้เคลื่อนไหว

เคล็ดลับ:  ผู้เชี่ยวชาญงานนำเสนอหลายคนได้แนะนำให้ใช้ภาพเคลื่อนไหวและลักษณะพิเศษเสียงอย่างจำกัด ภาพเคลื่อนไหวอาจมีประโยชน์ในการทำให้งานนำเสนอของคุณมีชีวิตชีวาขึ้น และช่วยเน้นจุดสำคัญต่างๆ แต่ถ้ามีภาพเคลื่อนไหวมากเกินไปอาจเบี่ยงเบนความสนใจไปจากจุดสำคัญเหล่านั้นได้ อย่าทำให้ภาพเคลื่อนไหวและเสียงดึงความสนใจออกไปจากสิ่งที่คุณกำลังพูด

ในบทความนี้

การนำลักษณะพิเศษของภาพเคลื่อนไหว เข้าและออก ไปใช้งาน

การนำลักษณะพิเศษเสียงไปใช้กับข้อความและวัตถุที่เคลื่อนไหว

การนำเส้นทางการเคลื่อนไหวไปใช้กับข้อความหรือวัตถุ

การนำลักษณะพิเศษของภาพเคลื่อนไหว เข้าและออก ไปใช้งาน

ดูวิดีโอสาธิตสั้นๆ นี้เกี่ยวกับการเพิ่มลักษณะพิเศษของภาพเคลื่อนไหว เข้าและออก ภาพเคลื่อนไหวที่นำมาใช้นี้เป็นตัวอย่าง ซึ่งคุณสามารถใช้ขั้นตอนเดียวกันนี้เพื่อนำภาพเคลื่อนไหวใดๆ ก็ได้ไปใช้งานกับข้อความหรือกับวัตถุ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เมื่อต้องการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวให้กับข้อความหรือวัตถุ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิกลักษณะพิเศษของภาพเคลื่อนไหวจากแกลเลอรี คลิกที่ลูกศร เพิ่มเติม เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: ในแกลเลอรี ไอคอนลักษณะพิเศษเข้าจะเป็นสีเขียว ไอคอนลักษณะพิเศษเน้นจะเป็นสีเหลือง และไอคอนลักษณะพิเศษออกจะเป็นสีแดง

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการเคลื่อนไหวของข้อความที่คุณเลือก ให้คลิก ตัวเลือกลักษณะพิเศษ แล้วคลิกสิ่งที่คุณต้องการให้ภาพเคลื่อนไหวทำ

  หมายเหตุ: ลักษณะพิเศษของภาพเคลื่อนไหวบางอย่างอาจมีตัวเลือกลักษณะพิเศษแตกต่างกัน

 4. เมื่อต้องการกำหนดเวลาของลักษณะพิเศษ ให้ใช้คำสั่งในกลุ่ม การกำหนดเวลา บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าตัวเลือกการกำหนดเวลาหรือลักษณะพิเศษของภาพเคลื่อนไหว

ด้านบนของหน้า

การนำลักษณะพิเศษเสียงไปใช้กับข้อความและวัตถุที่เคลื่อนไหว

คุณสามารถเน้นข้อความหรือวัตถุที่เคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ โดยการใช้ลักษณะพิเศษเสียง

เมื่อต้องการเพิ่มเสียงให้กับข้อความหรือวัตถุที่เคลื่อนไหว ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว จะเปิดขึ้นที่ด้านข้างของบานหน้าต่างพื้นที่ทำงาน โดยจะแสดงลำดับ ชนิด และระยะเวลาของลักษณะพิเศษของภาพเคลื่อนไหวที่นำไปใช้กับข้อความหรือวัตถุบนภาพนิ่ง

 2. ค้นหาลักษณะพิเศษที่คุณต้องการเพิ่มเสียง คลิกที่ลูกศรลง แล้วคลิก ตัวเลือกลักษณะพิเศษ
  บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว การเพิ่มตัวเลือกลักษณะพิเศษให้กับลักษณะพิเศษ

  หมายเหตุ:  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกลักษณะพิเศษ จะปรากฏตัวเลือกอื่นขึ้น ตามชนิดของภาพเคลื่อนไหวที่เลือก

 3. บนแท็บ ลักษณะพิเศษ ภายใต้ สิ่งที่เพิ่มเติม ในกล่อง เสียง ให้คลิกลูกศรเพื่อเปิดรายการขึ้น แล้วทำดังต่อไปนี้

  • คลิกที่เสียงจากรายการ แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงจากแฟ้ม ให้คลิก เสียงอื่นๆ จากรายการ ค้นหาแฟ้มเสียงที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เปิด

   คลิกที่เสียงจากรายการบนแท็บ ลักษณะพิเศษ
   เมื่อคุณคลิก ตกลง หรือ เปิด ภาพนิ่งจะแสดงตัวอย่างภาพเคลื่อนไหวพร้อมกับเสียงที่เพิ่มเข้าไป เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับเสียงที่แสดงตัวอย่าง ให้คลิก เสียง เสียงในกล่อง ตัวเลือกลักษณะพิเศษของภาพเคลื่อนไหว แล้วเคลื่อนแถบเลื่อนขึ้นหรือลง เมื่อต้องการปิดเสียงที่แสดงตัวอย่าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปิดเสียง

 4. ทำซ้ำอีกครั้งสำหรับสัญลักษณ์หัวข้อย่อยของข้อความแต่ละสัญลักษณ์ที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษเสียง

 5. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างภาพเคลื่อนไหวและเสียงทั้งหมดที่ใช้กับภาพนิ่ง ใน บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก เล่น

ด้านบนของหน้า

การนำเส้นทางการเคลื่อนไหวไปใช้กับข้อความหรือวัตถุ

คุณสามารถเพิ่มการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือที่กำหนดเองให้กับภาพเคลื่อนไหวข้อความหรือวัตถุได้ ดูบางตัวอย่างในการสาธิตสั้นๆ นี้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9
 1. คลิกวัตถุหรือข้อความที่คุณต้องการเพิ่มเส้นทางการเคลื่อนไหว ศูนย์กลางของวัตถุหรือสัญลักษณ์หัวข้อย่อยของข้อความจะตามเส้นทางที่คุณนำไปใช้

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ เส้นทางการเคลื่อนไหว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 3. คลิกที่ เส้นส่วนโค้งเลี้ยวรูปร่าง หรือ วน เส้นทางที่เลือกจะปรากฏเป็นเส้นจุดไข่ปลาบนวัตถุหรือข้อความที่เลือก
  ลูกศรสีเขียวจะระบุจุดเริ่มต้นของเส้นทาง และลูกศรสีแดงระบุจุดสิ้นสุด

 4. คลิกที่ เส้นทางแบบกำหนดเอง เมื่อคุณคลิกที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มเส้นทางการเคลื่อนไหว ตัวชี้จะกลายเป็นปากกา ดินสอที่ใช้วาดตาราง
  เมื่อต้องการวาดเส้นทางของเส้นตรงที่เชื่อมต่อกัน    ให้คลิกที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มเส้นทางการเคลื่อนไหว เคลื่อนตัวชี้ แล้วคลิกที่ตำแหน่งที่คุณต้องการให้เส้นสิ้นสุด วาดเส้นเชื่อมถัดไปโดยการคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้เส้นนั้นสิ้นสุด คลิกสองครั้งที่จุดสิ้นสุดสุดท้ายของการเคลื่อนไหว
  เมื่อต้องการวาดเส้นทางที่ไม่ใช่ประกอบด้วยเส้นตรง    ให้คลิกที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มเส้นทางการเคลื่อนไหว กดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างเอาไว้ และเคลื่อนตัวชี้ไปตามเส้นทางที่คุณต้องการให้เป็นเส้นทางการเคลื่อนไหว คลิกสองครั้งที่จุดสิ้นสุดสุดท้ายของการเคลื่อนไหว

 5. เมื่อต้องการดูการเคลื่อนไหวและเสียงที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับภาพนิ่ง บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม แสดงตัวอย่าง ให้คลิก แสดงตัวอย่าง

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการย้ายเส้นทางการเคลื่อนไหวทั้งเส้นทาง ให้คลิกที่เส้นทางนั้นเพื่อเปลี่ยนตัวชี้เป็นลูกศรสี่ทิศทาง ตัวชี้สำหรับย้ายตำแหน่งใน Excel แล้วลากเส้นทางการเคลื่อนไหวไปตำแหน่งที่คุณต้องการ

  • เส้นทางของ รูปร่าง และ วน จะถูกปิด ซึ่งหมายถึงวัตถุจะกลับมายังจุดเริ่มต้น เมื่อต้องการกลับมาที่จุดเริ่มต้นด้วยเส้นทางเปิด เช่น เส้น ส่วนโค้ง เลี้ยว หรือ เส้นทางแบบกำหนดเอง ให้คลิกขวาที่เส้นทางแล้วคลิกที่ ปิดเส้นทาง เส้นทางที่เป็นเชิงเส้นจะถูกเพิ่มจากจุดสิ้นสุดก่อนหน้าไปยังจุดเริ่มต้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปร่างของเส้นทางการเคลื่อนไหว ให้คลิกขวาที่เส้นทางนั้น แล้วคลิก แก้ไขจุด จุดจับสีดำรูปสี่เหลี่ยมจะปรากฏขึ้นบนเส้นทาง ให้ลากจุดจับสีดำรูปสี่เหลี่ยมอันใดอันหนึ่งเพื่อเคลื่อนส่วนของเส้นทางนั้น

  • ส่วนใดๆ ของเส้นทางรวมถึงจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดสามารถทำงานอยู่นอกภาพนิ่งได้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×