พื้นฐานการซิงค์ - สิ่งที่คุณสามารถและไม่สามารถซิงค์ได้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณยังสามารถซิงค์ข้อมูล Outlook ของคุณ กับอุปกรณ์เคลื่อนที่และแอปพลิเคชันอื่น ๆ นอกจากนี้ Outlook ยังซิงค์อย่างสม่ำเสมอกับ บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ คำอธิบายด้านล่างให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีซิงค์ข้อมูลของ Outlook

บริการ

จดหมาย

ที่ติดต่อ

ปฏิทิน

งาน

หมายเหตุ

Exchange

เมื่อคุณใช้การ บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ใน Outlook ข้อความอีเมล ติดต่อ เหตุการณ์ในปฏิทิน และใด ๆ Microsoft Exchange อื่นๆ โฟลเดอร์จะถูกซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติ ข้อมูลของคุณทันสมัย ใน Outlook และ บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange Server ได้เสมอ

ใช่

ใช่

ใช่

มี

มี

Outlook.com

บัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP

มี

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ใช่

ไม่ใช่

Google

บัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP

มี

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ใช่

ไม่ใช่

Yahoo

บัญชีผู้ใช้อีเมล POP

มี

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ใช่

ไม่ใช่

บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการ Outlook ที่ซิงโครไนซ์ และซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange

รายการ outlook

Exchange server

ข้อความ

สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ Exchange ทั้งหมด รวมถึงโฟลเดอร์ย่อย โดยใช้ Outlook และซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange Outlook อย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ Outlook เสร็จสมบูรณ์ในการตรวจสอบหาข้อความใหม่บนเซิร์ฟเวอร์หนึ่งครั้งทุก ๆ นาที

กฎ

ถ้าคุณมีการ บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange จัดการ โดย Microsoft Exchange Server 2010 หรือใหม่กว่า คุณสามารถใช้ Outlook for Mac เพื่อสร้าง และแก้ไขกฎที่บันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ได้ คุณไม่สามารถดู หรือแก้ไขกฎที่ตั้งค่าให้เรียกใช้เฉพาะใน Outlook สำหรับ Windows

ด้วยการบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ที่จัดการ โดย Microsoft Exchange Server 2007 คุณไม่สามารถใช้ Outlook for Mac เพื่อแก้ไข หรือสร้างกฎที่บันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange (เช่นกฎที่คุณสร้างขึ้นใน Outlook สำหรับ Windows) กฎที่คุณสร้างไว้ใน Outlook for Mac จะถูกบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และเรียกใช้กับข้อความเท่านั้นในขณะที่พวกเขาจะถูกซิงโครไนซ์กับ Outlook for mac สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูสร้างหรือแก้ไขกฎใน Outlook for Mac 2011

ที่ติดต่อ

ติดต่อบัญชีผู้ใช้ Exchange และโฟลเดอร์ที่ติดต่อใน Outlook ทั้งหมดจะอย่างต่อเนื่องซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange โดยอัตโนมัติ

เหตุการณ์ในปฏิทิน

ปฏิทินบัญชีผู้ใช้ Exchange ทั้งหมดและเหตุการณ์ของพวกเขาใน Outlook จะอย่างต่อเนื่องซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange โดยอัตโนมัติ

บันทึกย่อ

บันทึกย่อและบันทึกย่อโฟลเดอร์จะถูกซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange

งาน

งานและโฟลเดอร์งานจะถูกซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange

ติดตามค่าสถานะ

ข้อความและที่ติดต่อที่มีการตั้งค่าสถานะเพื่อตามค่าจะซิงโครไนซ์กับ Exchange server พร้อมครบกำหนดวัน เริ่มวัน วันตัวเตือน และวันเสร็จสมบูรณ์

ประเภท

ประเภทข้อมูลที่คุณนำไปใช้กับรายการใน Outlook จะซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange อย่างไรก็ตาม สีที่เกี่ยวข้องกับประเภทอาจแตกต่างกันระหว่าง Outlook for Mac และ Outlook สำหรับ Windows

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของคุณกับโปรแกรมประยุกต์อื่นที่คุณใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ Exchange server ของคุณ เช่น Outlook สำหรับ Windows ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook for Mac และ Outlook สำหรับ Windows ทั้งในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange เดียวกัน คุณควรระวังต่างบางประการในวิธีแสดงข้อมูลของแอปพลิเคชันที่สอง:

ชนิดของข้อมูล

ความแตกต่างระหว่าง Outlook for Mac และ Outlook สำหรับ Windows

ที่อยู่อีเมลของที่ติดต่อ

ใน Outlook for Mac คุณสามารถจัดเก็บที่อยู่อีเม 13 ถึงในติดต่อเดียว ใน Outlook สำหรับ Windows คุณสามารถจัดเก็บที่อยู่อีเมถึงสาม เมื่อติดต่อจะถูกซิงโครไนซ์ Outlook for Mac ซิงโครไนซ์ที่อยู่อีเมลเริ่มต้นกับเขตข้อมูลอีเมลใน Outlook สำหรับ Windows อยู่ถัดจากสองที่แสดงรายการใน Outlook for Mac ติดต่อจะซิงโครไนซ์กับเขตข้อมูลอีเมล 2 และ 3 อีเมลใน Outlook สำหรับ Windows

ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของที่ติดต่อ

บางเขตข้อมูล เช่น ชื่อกลาง จะมีอยู่ใน Outlook for Mac แต่จะไม่อยู่ใน Outlook สำหรับ Windows ดังนั้น ถ้าคุณใส่ข้อมูลในเขตข้อมูลชื่อกลาง คุณจะไม่สามารถดูข้อมูลนั้นใน Outlook สำหรับ Windows ในทำนองเดียวกัน Outlook สำหรับ Windows มีเขตข้อมูลสำหรับที่ติดต่อที่ไม่ได้อยู่ใน Outlook for Mac

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ คุณสามารถใส่ข้อมูลในแบบ บันทึกย่อ แท็บใน Outlook for Mac และข้อมูลที่แสดงอยู่ใน บันทึกย่อ กล่องใน Outlook สำหรับ Windows ได้

อุปกรณ์เคลื่อนที่และแอปพลิเคชันอื่น ๆ

คุณไม่สามารถซิงค์ Outlook ปฏิทิน ติดต่อ งาน และบันทึกย่อ ด้วยปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น Apple สมุดรายชื่อ iCal และ Apple Mail

บัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP

ถ้าคุณต้องการซิงค์อีเมลของคุณIMAP คุณขั้นแรกต้องเพิ่มบัญชีผู้ใช้ไปยัง Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ ดูที่ตั้งค่าอีเมลใน Outlook for Mac 2011

หลังจากที่ มีสอง การซิงโครไนซ์ ตัวเลือก: ใช้ IMAP ว่าง (หรือที่เรียกว่า "Live ซิงค์") และสร้างกำหนดการสำหรับการสมัครใช้งานโฟลเดอร์ คุณสามารถใช้ IMAP ว่างเพื่อรักษาการเชื่อมโยงไปยังเซิร์ฟเวอร์ IMAP และการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสถานะอ่านแล้ว ยังไม่ได้อ่าน หรือถูกตั้งค่าสถานะของข้อความบนเซิร์ฟเวอร์ แต่คุณสามารถเก็บรักษาการเชื่อมต่อไปยังโฟลเดอร์เดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง คุณยังสามารถสร้างกำหนดการที่ซิงโครไนซ์โฟลเดอร์ของคุณสมัครใช้งานใน Outlook กับเซิร์ฟเวอร์จดหมาย IMAP

คุณสามารถใช้ IMAP ว่างและกำหนดการเพื่อดำเนินการกระทำต่อไปนี้:

ใช้สิ่งนี้

เมื่อต้องการ

ไม่ได้ใช้งาน IMAP

รักษาการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP สำหรับโฟลเดอร์หนึ่งของคุณ

ไม่ได้ใช้งาน IMAP

นำการเปลี่ยนแปลงในการอ่าน ยังไม่ได้อ่าน และสถานะถูกตั้งค่าสถานะข้อความของข้อความบนเซิร์ฟเวอร์ IMAP

กำหนดการ

ได้รับข้อความจดหมายใหม่หรือข่าวจากเซิร์ฟเวอร์ในแต่ละครั้งที่คุณตั้งค่า

กำหนดการ

ส่งข้อความทั้งหมดในแต่ละครั้งที่คุณตั้งค่า

กำหนดการ

ลบข้อความจดหมายในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณหรือโฟลเดอร์อื่นที่กำหนดเวลาเมื่อข้อความเก่ากว่าจำนวนกำหนดวัน

กำหนดการ

ลบอีเมลขยะในแต่ละครั้งที่คุณตั้งค่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IMAP ว่าง ดู ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของบัญชีผู้ใช้ IMAP

บัญชีผู้ใช้อีเมล POP

ถ้าคุณต้องการซิงค์อีเมลของคุณPOP คุณขั้นแรกต้องเพิ่มบัญชีผู้ใช้ไปยัง Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ ดูที่ตั้งค่าอีเมลใน Outlook for Mac 2011

หลังจากที่ คุณสามารถใช้กำหนดการตั้งเมื่อคุณต้องการให้ซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์จดหมาย POP โดยการส่ง หรือรับข้อความจดหมาย Outlook

คุณสามารถยังตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ POP ของตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์เพื่อเก็บสำเนาของแต่ละข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ลบข้อความหลังจากจำนวนกำหนดวัน หรือลบข้อความหลังจากที่คุณลบใน Outlook

คุณสามารถใช้กำหนดการหรือตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์เพื่อดำเนินการกระทำต่อไปนี้:

ใช้สิ่งนี้

เมื่อต้องการ

กำหนดการ

ได้รับข้อความจดหมายใหม่ในแต่ละครั้งที่คุณตั้งค่า

กำหนดการ

ส่งข้อความทั้งหมดในแต่ละครั้งที่คุณตั้งค่า

ตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์

เก็บสำเนาของแต่ละข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์

ตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์

ลบข้อความจากเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่พวกเขาจะถูกลบใน Outlook

กำหนดการ

ลบข้อความจดหมายที่เก่ากว่าจำนวนกำหนดวัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP ดู ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของบัญชีผู้ใช้ POP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการ ดู สร้าง เปลี่ยน หรือการลบกำหนดการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×