พิมพ์ PivotTable

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

พิมพ์ PivotTable ในแบบที่คุณต้องมักจะจำเป็นต้องใช้การรวมของฟีเจอร์การพิมพ์สำหรับแผ่นงานและ Pivottable เมื่อต้องการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ คุณต้องมีเพียงหนึ่งรายงานบนแผ่นงาน หรือคุณต้องตั้งพื้นที่การพิมพ์ ที่มีรายงานเดียวเท่านั้น

เคล็ดลับ: สำหรับผลลัพธ์ดีที่สุด ตามส่วนต่อไปนี้ตามลำดับ

ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งรายงาน PivotTable บนแผ่นงาน ตั้งพื้นที่การพิมพ์ ที่มีรายงานที่คุณต้องการพิมพ์

 1. คลิก PivotTable

 2. บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มการกระทำ คลิกเลือก แล้ว คลิ กPivotTable ทั้งหมด

 3. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกพื้นที่พิมพ์ แล้ว คลิ กกำหนดพื้นที่พิมพ์

  ตั้งค่าพื้นที่พิมพ์

มุมมองเค้าโครงหน้าจะมีประโยชน์สำหรับการรับเอาข้อมูลของคุณพร้อมสำหรับการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ไม้บรรทัดวัดความกว้างและความสูงของข้อมูล เปลี่ยนการวางแนวหน้า เพิ่ม หรือเปลี่ยนหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ตั้งค่าระยะขอบสำหรับการพิมพ์ และซ่อน หรือแสดงส่วนหัวของแถวและคอลัมน์

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก เค้าโครงหน้ากระดาษ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิมุมมองเค้าโครงหน้า รูปปุ่ม บนแถบสถานะ

 2. ทำการปรับปรุงเค้าโครงหน้า

คุณสามารถทำซ้ำป้ายชื่อแถวและป้ายชื่อคอลัมน์ของรายงานบนทุกหน้าที่พิมพ์เป็นชื่อเรื่องที่พิมพ์ เมื่อคุณเปลี่ยนเค้าโครงรายงานเพื่อให้ป้ายชื่อแสดงอยู่ในแผ่นงานอื่นแถวและคอลัมน์ ป้ายชื่อแถวและคอลัมน์ใหม่จะทำซ้ำโดยอัตโนมัติในครั้งถัดไปที่คุณพิมพ์รายงาน

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกพิมพ์ชื่อเรื่อง

  พิมพ์ชื่อเรื่อง

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่องกาเครื่องหมายแถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบนสุด และคอลัมน์ที่จะพิมพ์ซ้ำด้านซ้าย ถูกยกเลิกเลือก

 3. ปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ

 4. บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มPivotTable คลิกตัวเลือก

 5. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก PivotTable คลิกที่แท็บพิมพ์ นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายตั้งชื่อเรื่องที่พิมพ์

 6. ถ้ารายงานของคุณมีป้ายชื่อแถวมากกว่าหนึ่ง และคุณต้องการทำซ้ำป้ายชื่อรายการภายนอกแถวบนแต่ละหน้า เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำซ้ำป้ายชื่อแถวบนแต่ละหน้าที่พิมพ์

เมื่อรายงานของคุณมีป้ายชื่อแถวหลาย และตัวแบ่งหน้าอยู่ภายในกลุ่มของรายการป้ายชื่อแถว คุณสามารถตั้งค่ารายงานเพื่อทำซ้ำป้ายชื่อรายการสำหรับป้ายชื่อภายนอกที่ด้านบนของหน้าถัดไปโดยอัตโนมัติ ในรายงานที่มีป้ายชื่อแถวอย่าง น้อยสอง ทั้งหมดแต่ป้ายชื่ออยู่ขวาสุดเป็นป้ายชื่อแถวภายนอก ในตัวอย่างต่อไปนี้ รายงานถูกตั้งค่าเพื่อให้พิมพ์รายการตะวันออกและQtr2จากป้ายชื่อแถวภายนอกขอบเขตและไตรมาสบนหน้าถัดไปหลังจากตัวแบ่งหน้า

การพิมพ์รายงาน PivotTable

1 ตัวแบ่งหน้าภายในกลุ่มรายการ

2 ป้ายชื่อรายการจากป้ายชื่อแถวภายนอกจะพิมพ์ซ้ำในหน้า 2

 1. คลิกขวาป้ายชื่อแถวภายนอกที่มีรายการที่คุณต้องการพิมพ์บนหน้าแยกต่างหาก แล้ว คลิ กการตั้งค่าเขตข้อมูล บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าเขตข้อมูล คลิกที่แท็บเค้าโครงและพิมพ์

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวแบ่งหน้าแต่ละรายการ

เป็นความคิดดีเพื่อตรวจทาน PivotTable ทั้งหมดในตัวอย่างการแบ่งหน้า ในกรณีที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมของตัวแบ่งหน้า

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

  คุณสามารถแทรกตัวแบ่งหน้าใหม่ และย้าย และลบตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่ม ลบ หรือย้ายตัวแบ่งหน้า

คุณอาจ หรือไม่ต้องการพิมพ์การขยาย และยุบปุ่ม การตัดสินใจว่า คุณต้องการพิมพ์การขยาย และยุบปุ่ม ทำต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการแสดง หรือซ่อนการขยาย และยุบปุ่มบนแผ่นงาน บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิที่+/ปุ่ม

 • เมื่อต้องการแสดง หรือซ่อนการขยาย และยุบปุ่มในรายงานที่พิมพ์ ทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มPivotTable คลิกตัวเลือก

  2. คลิกที่แท็บพิมพ์ แล้วเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายพิมพ์ปุ่มขยาย/ยุบเมื่อแสดงใน PivotTable

   หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายนี้จำเป็นต้องใช้ที่+/ปุ่ม คำสั่งในกลุ่มแสดง/ซ่อน บนแท็บตัวเลือก จะถูกเปิดใช้งาน

 1. เมื่อต้องการตรวจสอบเค้าโครงเหมือนพิมพ์ของคุณขั้นสุดท้าย คลิไฟล์ > พิมพ์ และดูการแสดงตัวอย่าง

  คีย์ลัดคุณยังสามารถกด CTRL + F2 ได้อีกด้วย

  ทำการปรับปรุงขั้นสุดท้ายตามความเหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การแสดงตัวอย่างหน้าแผ่นงานก่อนพิมพ์

 2. เมื่อตัวอย่างถูกต้อง คลิกพิมพ์

ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งรายงาน PivotTable บนแผ่นงาน ตั้งพื้นที่การพิมพ์ ที่มีรายงานที่คุณต้องการพิมพ์

 1. คลิก PivotTable

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก เลือก แล้วคลิก ทั้ง PivotTable

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก พื้นที่พิมพ์ แล้วคลิก กำหนดพื้นที่พิมพ์

  รูป Ribbon ของ Excel

มุมมองเค้าโครงหน้าจะมีประโยชน์สำหรับการรับเอาข้อมูลของคุณพร้อมสำหรับการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ไม้บรรทัดวัดความกว้างและความสูงของข้อมูล เปลี่ยนการวางแนวหน้า เพิ่ม หรือเปลี่ยนหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ตั้งค่าระยะขอบสำหรับการพิมพ์ และซ่อน หรือแสดงส่วนหัวของแถวและคอลัมน์

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก เค้าโครงหน้ากระดาษ

  รูป Ribbon

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิมุมมองเค้าโครงหน้า รูปปุ่ม บนแถบสถานะ

 2. ทำการปรับปรุงเค้าโครงหน้า

คุณสามารถทำซ้ำป้ายชื่อแถวและป้ายชื่อคอลัมน์ของรายงานบนทุกหน้าที่พิมพ์เป็นชื่อเรื่องที่พิมพ์ เมื่อคุณเปลี่ยนเค้าโครงรายงานเพื่อให้ป้ายชื่อแสดงอยู่ในแผ่นงานอื่นแถวและคอลัมน์ ป้ายชื่อแถวและคอลัมน์ใหม่จะทำซ้ำโดยอัตโนมัติในครั้งถัดไปที่คุณพิมพ์รายงาน

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก หัวเรื่องที่จะพิมพ์

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่องกาเครื่องหมายแถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบนสุด และคอลัมน์ที่จะพิมพ์ซ้ำด้านซ้าย ถูกยกเลิกเลือก

 3. ปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ

 4. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิก ตัวเลือก

  รูป Ribbon ของ Outlook

 5. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก PivotTable คลิกที่แท็บพิมพ์ นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายตั้งชื่อเรื่องที่พิมพ์

 6. ถ้ารายงานของคุณมีป้ายชื่อแถวมากกว่าหนึ่ง และคุณต้องการทำซ้ำป้ายชื่อรายการภายนอกแถวบนแต่ละหน้า เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำซ้ำป้ายชื่อแถวบนแต่ละหน้าที่พิมพ์

เมื่อรายงานของคุณมีป้ายชื่อแถวหลาย และตัวแบ่งหน้าอยู่ภายในกลุ่มของรายการป้ายชื่อแถว คุณสามารถตั้งค่ารายงานเพื่อทำซ้ำป้ายชื่อรายการสำหรับป้ายชื่อภายนอกที่ด้านบนของหน้าถัดไปโดยอัตโนมัติ ในรายงานที่มีป้ายชื่อแถวอย่าง น้อยสอง ทั้งหมดแต่ป้ายชื่ออยู่ขวาสุดเป็นป้ายชื่อแถวภายนอก ในตัวอย่างต่อไปนี้ รายงานถูกตั้งค่าเพื่อให้พิมพ์รายการตะวันออกและQtr2จากป้ายชื่อแถวภายนอกขอบเขตและไตรมาสบนหน้าถัดไปหลังจากตัวแบ่งหน้า

การพิมพ์รายงาน PivotTable

1 ตัวแบ่งหน้าภายในกลุ่มรายการ

2 ป้ายชื่อรายการจากป้ายชื่อแถวภายนอกจะพิมพ์ซ้ำในหน้า 2

 1. คลิกขวาป้ายชื่อแถวภายนอกที่มีรายการที่คุณต้องการพิมพ์บนหน้าแยกต่างหาก แล้ว คลิ กการตั้งค่าเขตข้อมูล บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าเขตข้อมูล คลิกที่แท็บเค้าโครงและพิมพ์

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวแบ่งหน้าแต่ละรายการ

เป็นความคิดดีเพื่อตรวจทาน PivotTable ทั้งหมดในตัวอย่างการแบ่งหน้า ในกรณีที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมของตัวแบ่งหน้า

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

  รูป Ribbon

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิ ปุ่มรูปภาพ การแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า บนแถบสถานะ

  คุณสามารถแทรกตัวแบ่งหน้าใหม่ และย้าย และลบตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่ม ลบ หรือย้ายตัวแบ่งหน้า

คุณอาจ หรือไม่ต้องการพิมพ์การขยาย และยุบปุ่ม การตัดสินใจว่า คุณต้องการพิมพ์การขยาย และยุบปุ่ม ทำต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการแสดง หรือซ่อนการขยาย และยุบปุ่มบนแผ่นงาน บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิที่+/ปุ่ม

  กลุ่มขนาดบน Ribbon ของ Excel

 • เมื่อต้องการแสดง หรือซ่อนการขยาย และยุบปุ่มในรายงานที่พิมพ์ ทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิก ตัวเลือก

   รูป Ribbon ของ Outlook

  2. คลิกที่แท็บพิมพ์ แล้วเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายพิมพ์ปุ่มขยาย/ยุบเมื่อแสดงใน PivotTable

   หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายนี้จำเป็นต้องใช้ที่+/ปุ่ม คำสั่งในกลุ่มแสดง/ซ่อน บนแท็บตัวเลือก จะถูกเปิดใช้งาน

 1. เมื่อต้องการตรวจสอบเค้าโครงเหมือนพิมพ์ของคุณขั้นสุดท้าย ทำต่อไปนี้:

  • Excel 2010: คลิกไฟล์ >พิมพ์

  • Excel 2007: คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกลูกศรอยู่ถัดจากพิมพ์ แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์

  คีย์ลัดคุณยังสามารถกด CTRL + F2 ได้อีกด้วย

  ทำการปรับปรุงขั้นสุดท้ายตามความเหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การแสดงตัวอย่างหน้าแผ่นงานก่อนพิมพ์

 2. เมื่อตัวอย่างถูกต้อง คลิกพิมพ์

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×