พิมพ์ไปรษณียบัตรแบบสองด้านใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การพิมพ์ไปรษณียบัตรบนเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์แบบสองด้าน(พิมพ์สองด้าน)ได้

เมื่อต้องการพิมพ์ทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ ให้ทำดังนี้

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ในเครื่องพิมพ์รายการ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้

 3. ใน การตั้งค่าให้เลือก พิมพ์ทั้งสองด้าน - พลิกแผ่นงานตามแนวยาว

  การตั้งค่าเป็นการพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษใน Publisher

 4. ในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ใช้แถบเลื่อน โปร่งใสหน้า/หลัง เพื่อทำให้แน่ใจว่าด้านหน้าและด้านหลังของไปรษณียบัตรขึ้นเป็นด้านขวา ถ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นให้เปลี่ยนตัวเลือกในขั้นตอนที่ 3 ในการ พิมพ์ทั้งสองด้าน - พลิก กระดาษในแนวกว้าง
  ตัวเลื่อนการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์สำหรับการดูทั้งด้านหน้าและหลังของสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณจึงสามารถดูได้ว่ามีการจัดบรรทัดอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์สิ่งพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่ไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ในเครื่องพิมพ์รายการ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้

 3. พิมพ์หน้าแรกด้วยการพิมพ์ 1 ในกล่องหลายหน้าแล้วคลิก พิมพ์ได้
  การพิมพ์กล่องที่มีหลายหน้า ให้ตั้งค่าหน้าที่จะพิมพ์

 4. เมื่อด้านแรกถูกพิมพ์ออกมาแล้วให้พลิกกระดาษขึ้นและใส่กลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์และพิมพ์อีกด้านหนึ่งด้วยการพิมพ์ 2 ในกล่องหลายหน้า

หมายเหตุ: ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองหน้าและถ้าคุณกำลังใช้จดหมายเวียนผสานที่อยู่หรือข้อมูลอื่นลงในสิ่งพิมพ์ของคุณคุณจำเป็นต้องสร้างไฟล์ของ Publisher แยกกันสองไฟล์ ให้แต่ละไฟล์อยู่กันคนละด้านของสิ่งพิมพ์ก่อนที่จะทำการพิมพ์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×