พิมพ์แผ่นพับใช้ Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถพิมพ์แผ่นพับด้วยตัวคุณเอง โดยเฉพาะถ้าคุณมีเครื่องถ่ายสำเนาที่ดี หรือคุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้าง แพคแล้วส่ง ใน Publisher 2013 เพื่อส่งแผ่นพับของคุณไปยังเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ได้ ให้ดูที่ การพิมพ์: เลือกระหว่างการพิมพ์บนเดสก์ท็อป ที่ร้านถ่ายเอกสาร และเชิงพาณิชย์ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะใช้วิธีการใด

พิมพ์สำเนแผ่นพับของคุณหนึ่งชุด

  1. จากเทมเพลตแผ่นพับของคุณ ให้คลิก ไฟล์ > พิมพ์

  2. เลือกเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง

  3. ภายใต้ การตั้งค่า ดูให้แน่ใจว่าคุณกำลังพิมพ์หนึ่งหน้าต่อหนึ่งแผ่น เลือกขนาดกระดาษที่ถูกต้องแล้ว และกำลังพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน

  4. คลิกปุ่ม พิมพ์ ที่ด้านบนของหน้าจอ

สร้างไฟล์แผ่นพับสำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์

  1. จากเทมเพลตแผ่นพับของคุณ ให้คลิก ไฟล์ > ส่งออก

  2. ภายใต้ แพคแล้วส่ง ให้คลิก บันทึกสำหรับเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์

คลิก ไฟล์ จากนั้นคลิก ส่งออก เพื่อดูตัวเลือก แพคแล้วส่ง

  1. คลิกที่ลูกศร และคลิก สิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ

  2. คลิก ทั้งไฟล์ PDF และไฟล์ .pub ของ Publisher

  3. คลิก ตัวช่วยสร้างการแพคแล้วส่ง และบันทึกไฟล์

  4. ส่งไฟล์ PDF และ .pub ไปยังเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×