พิมพ์แผ่นงานของนามบัตรด้วย Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นามบัตรดีที่สุดที่เริ่มต้น ด้วยเทมเพลต คุณอาจต้องการโทร และพิมพ์นามบัตรในสต็อก Averyหรือพิมพ์นามบัตรแตกต่างกันบนแผ่นงานเดียวกัน

แต่ถ้าคุณต้องการพิมพ์แผ่นงานของนามบัตรเพียงแค่ คุณสามารถค้นหาตัวเลือกที่คุณต้องการ โดยการคลิกไฟล์ >พิมพ์

 1. จากเทมเพลตของคุณนามบัตร คลิกไฟล์ >พิมพ์

 2. เลือกเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง

 3. ภายใต้การตั้งค่า ตัวเลือกที่คุณจะต้องการชำระเงินความสนใจไปยังอยู่ภายใต้หน้า

  คลิกไฟล์ > พิมพ์ เพื่อดูการตั้งค่าสำหรับการพิมพ์ใน Publisher 2013

  • ถ้าคุณสร้างขึ้นแต่ละนามบัตรบนกระดาษแผ่นเดียว เลือกหลายหน้าต่อแผ่นงาน เมื่อต้องการพิมพ์นามบัตรจำนวนมากบนกระดาษแผ่นเดียว ถ้าคุณเลือกเทมเพลตที่ประกอบด้วยแผ่นงานทั้งหมดของนามบัตร เลือกหนึ่งหน้าต่อแผ่น

  • เลือกขนาดกระดาษที่ถูกต้องและการวางแนวเพื่อพิมพ์บนแผ่นกระดาษหรือนามบัตรหุ้น

 4. คลิกปุ่ม พิมพ์ ที่ด้านบนของหน้าจอ

 1. จากเทมเพลตของคุณนามบัตร คลิกไฟล์ >พิมพ์

 2. เลือกเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง

 3. ภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกหลายหน้าต่อแผ่น

 4. เลือกขนาดกระดาษและการวางแนว

 5. คลิกปุ่ม พิมพ์ ที่ด้านบนของหน้าจอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×