ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

พิมพ์แผนภูมิ

ถ้าคุณต้องการพิมพ์แผนภูมิใน Excel 2013 หรือ Excel 2016 คุณสามารถใช้ตัวเลือกการพิมพ์จากแท็บไฟล์ได้ คุณสามารถใช้เมนูการตั้งค่าเพื่อระบุรายการที่คุณต้องการพิมพ์จากเวิร์กบุ๊กของคุณได้อย่างแม่นยำ

 1. คลิกแผนภูมิภายในเวิร์กบุ๊กของคุณ

 2. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + P เพื่อเปิดตัวเลือกการพิมพ์ได้

 3. คลิกเมนูแบบดรอปดาวน์เครื่องพิมพ์แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้

  ในเมนูดรอปดาวน์เครื่องพิมพ์ ระบุเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้
 4. คลิก พิมพ์

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้ตัวเลือกการตั้งค่าเพื่อระบุรายการที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการพิมพ์ คลิกเมนูดรอปดาวน์การตั้งค่าแล้วคลิกพิมพ์แผนภูมิที่เลือกเพื่อพิมพ์เฉพาะแผนภูมิหรือคลิกพิมพ์ทั้งเวิร์กบุ๊กเพื่อพิมพ์ทั้งเวิร์กบุ๊ก

  ระบุสิ่งที่คุณต้องการพิมพ์ในเมนูดรอปดาวน์ การตั้งค่า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สร้างแผนภูมินับจากวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด

พอดีกับหนึ่งหน้า

พิมพ์แผนภูมิที่มีข้อมูลเวิร์กชีต

 1. คลิกแผ่นงานที่มีแผนภูมิที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนแท็บมุมมองในกลุ่มมุมมองเวิร์กบุ๊กให้คลิกเค้าโครงหน้ากระดาษหรือแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. เมื่อต้องการย้ายแผนภูมิให้ลากแผนภูมิไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการบนหน้าที่คุณต้องการพิมพ์

 4. เมื่อต้องการปรับขนาดแผนภูมิให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกที่แผนภูมิ แล้วลากที่จับการขยายขนาดเพื่อปรับให้ได้ขนาดตามที่คุณต้องการ

  • บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้ใส่ขนาดที่คุณต้องการในกล่อง ความสูงของรูปร่าง และ ความกว้างของรูปร่าง

   รูป Ribbon ของ Outlook

 5. ถ้าเวิร์กชีตมีแผนภูมิมากกว่าหนึ่งแผนภูมิคุณอาจสามารถพิมพ์แผนภูมิบนหน้าเดียวได้โดยการลดขนาดของแผนภูมิ

 6. คลิกเวิร์กชีต

 7. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก พิมพ์

  ตามค่าเริ่มต้นแผ่นงานที่ใช้งานอยู่จะถูกเลือกภายใต้พิมพ์อะไร

  คุณสามารถคลิกแสดงตัวอย่างเพื่อดูว่าแผนภูมิจะมีลักษณะอย่างไรบนหน้ากระดาษที่พิมพ์ออกมา

ตามค่าเริ่มต้นเส้นตารางของเซลล์จะไม่ถูกพิมพ์บนเวิร์กชีต เมื่อต้องการพิมพ์เวิร์กชีตที่มีเส้นตารางของเซลล์แสดงอยู่ให้ดูที่พิมพ์เส้นตารางในเวิร์กชีต

คุณสามารถพิมพ์แผนภูมิได้หนึ่งแผนภูมิโดยไม่มีข้อมูลเวิร์กชีตต่อหน้า

 1. เลือกแผนภูมิที่คุณต้องการพิมพ์

  ถ้าแผนภูมิอยู่บน แผ่นงานแผนภูมิ ที่แยกต่างหากให้คลิกแท็บแผ่นงานแผนภูมิ

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก พิมพ์

  ตามค่าเริ่มต้นแผนภูมิที่เลือกจะถูกเลือกภายใต้พิมพ์อะไร

  คุณสามารถคลิกแสดงตัวอย่างเพื่อดูว่าแผนภูมิจะมีลักษณะอย่างไรบนหน้ากระดาษที่พิมพ์ออกมา

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถปรับมาตราส่วนแผนภูมิก่อนที่คุณจะพิมพ์ได้ แทนที่คุณจะสามารถย้ายและปรับขนาดพื้นที่แผนภูมิของแผนภูมิเพื่อปรับได้ตามต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ย้ายหรือปรับขนาดแผนภูมิ

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • บนแท็บหน้าให้ระบุการวางแนวขนาดกระดาษคุณภาพการพิมพ์และหมายเลขหน้าของหน้าแรก

   หมายเหตุ: คุณไม่สามารถปรับมาตราส่วนของแผนภูมิได้

เมื่อต้องการระบุการวางแนวของหน้าที่พิมพ์อย่างรวดเร็วบนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษในกลุ่มการตั้งค่าหน้ากระดาษให้คลิกการวางแนวแล้วคลิกแนวตั้งหรือแนวนอน

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ระยะขอบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ระยะขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้คลิกตัวเลือกระยะขอบที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการระบุระยะขอบหน้ากระดาษแบบกำหนดเองให้คลิกระยะขอบแบบกำหนดเองจากนั้นในกล่องด้านบนล่างซ้ายและขวาให้ใส่ขนาดระยะขอบที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะขอบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษให้คลิกระยะขอบแบบกำหนดเองแล้วใส่ขนาดระยะขอบใหม่ในกล่องหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ การตั้งค่าระยะขอบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจะเปลี่ยนระยะห่างจากขอบบนของกระดาษให้เป็นหัวกระดาษหรือจากขอบล่างของกระดาษจนถึงท้ายกระดาษ

   หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษควรให้มีขนาดเล็กกว่าการตั้งค่าระยะขอบด้านบนและล่างของคุณ และใหญ่กว่าหรือเท่ากับระยะขอบต่ำสุดของเครื่องพิมพ์

  • เมื่อต้องการดูว่าระยะขอบจะมีผลต่อเวิร์กชีตพิมพ์อย่างไรให้คลิกแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ เมื่อต้องการปรับระยะขอบในการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ให้คลิกแสดงระยะขอบแล้วลากจุดจับระยะขอบสีดำบนด้านใดด้านหนึ่งและที่ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถจัดกึ่งกลางหน้าในแนวนอนหรือแนวตั้งสำหรับแผนภูมิได้

 1. เลือกแผนภูมิที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. บนแท็บแผนภูมิภายใต้คุณภาพการพิมพ์ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายคุณภาพแบบร่างพิมพ์เป็นขาวดำหรือทั้งสองอย่าง

  เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ที่คุณเลือกให้คลิกแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 4. คลิก พิมพ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×