พิมพ์แผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ก่อนที่คุณพิมพ์ในแผนภูมิ คุณสามารถปรับตำแหน่งที่จะพิมพ์บนหน้าแผนภูมิ ด้วยการย้าย หรือปรับขนาดแผนภูมิในมุมมองเค้าโครงหน้าหรือแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า คุณสามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วด้วยแผนภูมิ โดยไม่มีข้อมูลในเวิร์กชีตเท่านั้น

สำหรับการพิมพ์เร็ว คุณสามารถเปลี่ยนคุณภาพการพิมพ์ของแผนภูมิเพื่อพิมพ์ขาวดำ หรือคุณภาพแบบร่าง

คุณต้องการทำสิ่งใด

พิมพ์แผนภูมิที่ มีข้อมูลในเวิร์กชีต

พิมพ์แผนภูมิ โดยไม่มีข้อมูลในเวิร์กชีต

ตั้งค่าตัวเลือกหน้าสำหรับแผนภูมิ

ตั้งค่าระยะขอบกระดาษสำหรับแผนภูมิ

เปลี่ยนคุณภาพการพิมพ์ของแผนภูมิ

พิมพ์แผนภูมิที่ มีข้อมูลในเวิร์กชีต

 1. คลิกแผ่นงานที่ประกอบด้วยแผนภูมิที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนแท็บมุม ในกลุ่มมองเวิร์กบุ๊ก คลิกเค้าโครงหน้า หรือแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. เมื่อต้องการย้ายแผนภูมิ ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนหน้าที่คุณต้องการพิมพ์

 4. เมื่อต้องการปรับขนาดแผนภูมิ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกที่แผนภูมิ แล้วลากที่จัดการขยายขนาดเพื่อปรับให้ได้ขนาดตามที่คุณต้องการ

  • บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้ใส่ขนาดในกล่อง ความสูงของรูปร่าง และ ความกว้างของรูปร่าง

   รูป Ribbon ของ Outlook

 5. ถ้าแผ่นงานประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งแผนภูมิ คุณอาจไม่สามารถพิมพ์แผนภูมิบนหน้าเดียว ด้วยการลดขนาดของแผนภูมิ

 6. คลิกแผ่นงาน

 7. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก พิมพ์

  ตามค่าเริ่มต้นแผ่นงาน จะถูกเลือกภายใต้สิ่งที่พิมพ์

  คุณสามารถคลิแสดงตัวอย่าง เพื่อดูลักษณะของแผนภูมิจะปรากฏบนหน้าที่พิมพ์

ตามค่าเริ่มต้น ไม่มีพิมพ์เส้นตารางของเซลล์บนแผ่นงาน เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงาน ด้วยแสดงเส้นตารางของเซลล์ ดูพิมพ์มี หรือไม่ มีเส้นตารางของเซลล์

ด้านบนของเพจ

พิมพ์แผนภูมิ โดยไม่มีข้อมูลในเวิร์กชีต

คุณสามารถพิมพ์แผนภูมิหนึ่ง โดยไม่มีข้อมูลในแผ่นงานสำหรับแต่ละหน้า

 1. เลือกแผนภูมิที่คุณต้องการพิมพ์

  ถ้าแผนภูมิแยกต่างหากแผ่นงานแผนภูมิ คลิกที่แท็บแผ่นงานแผนภูมิ

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก พิมพ์

  ตามค่าเริ่มต้นแผนภูมิที่เลือก ไว้ภายใต้สิ่งที่พิมพ์

  คุณสามารถคลิแสดงตัวอย่าง เพื่อดูลักษณะของแผนภูมิจะปรากฏบนหน้าที่พิมพ์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถปรับมาตราส่วนแผนภูมิก่อนที่คุณพิมพ์ แทน คุณสามารถย้าย และคือพื้นที่แผนภูมิของแผนภูมินั้นเพื่อปรับขนาดตามที่จำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ย้าย หรือปรับขนาดแผนภูมิ

ด้านบนของเพจ

ตั้งค่าตัวเลือกหน้าสำหรับแผนภูมิ

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • บนแท็บหน้า ระบุการวางแนว ขนาดกระดาษ คุณภาพการพิมพ์ และหมายเลขหน้าของหน้าแรก

   หมายเหตุ: คุณไม่สามารถปรับมาตราส่วนของแผนภูมิ

เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วให้ระบุการวางแนวหน้า พิมพ์บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกการวางแนว นั้นแล้ว คลิกแนวตั้ง หรือแนวนอน

ด้านบนของเพจ

ตั้งค่าระยะขอบกระดาษสำหรับแผนภูมิ

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ระยะขอบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ระยะขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คลิกตัวเลือกระยะขอบที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการระบุระยะขอบกระดาษแบบกำหนดเอง คลิกระยะขอบแบบกำหนดเอง จากนั้นบนล่างซ้ายขวา กล่องและ ใส่ขนาดของระยะขอบที่คุณต้องการ

  • ในการตั้งค่าระยะขอบของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง แล้วป้อนขนาดระยะขอบใหม่ในกล่อง หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ การตั้งค่าระยะขอบของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจะเปลี่ยนแปลงระยะห่างจากขอบบนของกระดาษถึงหัวกระดาษ หรือจากขอบล่างของกระดาษถึงท้ายกระดาษ

   หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษควรให้มีขนาดเล็กกว่าการตั้งค่าระยะขอบด้านบนและล่างของคุณ และใหญ่กว่าหรือเท่ากับระยะขอบต่ำสุดของเครื่องพิมพ์

  • เมื่อต้องการดูว่าระยะขอบจะมีผลต่อแผ่นงานที่พิมพ์ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ เมื่อต้องการปรับระยะขอบในตัวอย่างก่อนพิมพ์ คลิกแสดงระยะขอบ นั้นแล้ว ลากจุดจับระยะขอบสีดำด้านใดด้านหนึ่ง และ ที่ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถจัดกึ่งกลางหน้าตามแนวนอน หรือแนวตั้งสำหรับแผนภูมิ

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนคุณภาพการพิมพ์ของแผนภูมิ

 1. เลือกแผนภูมิที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. บนแท็บแผนภูมิ ภายใต้การพิมพ์คุณภาพ เลือกกล่องกาเครื่องหมายคุณภาพแบบร่าง กล่องกาเครื่องหมายพิมพ์เป็นขาวดำ หรือทั้งสองอย่าง

  เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ที่คุณเลือก คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์

 4. คลิก พิมพ์

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×