พิมพ์แผนภูมิ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณจำเป็นต้องพิมพ์แผนภูมิในExcel 2013 หรือExcel 2016 คุณสามารถใช้ตัวเลือกพิมพ์ จากแท็บไฟล์ คุณสามารถใช้เมนูการตั้งค่า เพื่อระบุอย่างแม่นยำรายการคุณต้องการพิมพ์จากเวิร์กบุ๊กของคุณ

 1. คลิกแผนภูมิภายในเวิร์กบุ๊กของคุณ

 2. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + P เพื่อเปิดตัวเลือกการพิมพ์

 3. คลิกที่เมนูดรอปดาวน์ของเครื่องพิมพ์ และเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้

  ในเมนูดรอปดาวน์เครื่องพิมพ์ ระบุเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้
 4. คลิก พิมพ์

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้ตัวเลือกการตั้งค่า เพื่อระบุรายการเฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการพิมพ์ คลิกที่เมนูดรอปดาวน์การตั้งค่า และคลิกที่แผนภูมิเลือกพิมพ์ เพื่อพิมพ์เพียงแค่แผนภูมิ หรือคลิกพิมพ์ทั้งเวิร์กบุ๊ก ที่จะพิมพ์ทั้งเวิร์กบุ๊ก

  ระบุสิ่งที่คุณต้องการพิมพ์ในเมนูดรอปดาวน์ การตั้งค่า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สร้างแผนภูมินับจากวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด

ปรับพอดีกับหนึ่งหน้า

พิมพ์แผนภูมิที่ มีข้อมูลในเวิร์กชีต

 1. คลิกแผ่นงานที่ประกอบด้วยแผนภูมิที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองเวิร์กบุ๊ก คลิกเค้าโครงหน้า หรือแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. เมื่อต้องการย้ายแผนภูมิ ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนหน้าที่คุณต้องการพิมพ์

 4. เมื่อต้องการปรับขนาดแผนภูมิ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกที่แผนภูมิ แล้วลากที่จัดการขยายขนาดเพื่อปรับให้ได้ขนาดตามที่คุณต้องการ

  • บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้ใส่ขนาดในกล่อง ความสูงของรูปร่าง และ ความกว้างของรูปร่าง

   กลุ่มรูปแบบ

 5. ถ้าแผ่นงานประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งแผนภูมิ คุณอาจไม่สามารถพิมพ์แผนภูมิบนหน้าเดียว ด้วยการลดขนาดของแผนภูมิ

 6. คลิกแผ่นงาน

 7. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก พิมพ์

  ตามค่าเริ่มต้นแผ่นงาน จะถูกเลือกภายใต้สิ่งที่พิมพ์

  คุณสามารถคลิแสดงตัวอย่าง เพื่อดูลักษณะของแผนภูมิจะปรากฏบนหน้าที่พิมพ์

ตามค่าเริ่มต้น ไม่มีพิมพ์เส้นตารางของเซลล์บนแผ่นงาน เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงาน ด้วยแสดงเส้นตารางของเซลล์ ดูพิมพ์มี หรือไม่ มีเส้นตารางของเซลล์

คุณสามารถพิมพ์แผนภูมิหนึ่ง โดยไม่มีข้อมูลในเวิร์กชีตต่อหนึ่งหน้า

 1. เลือกแผนภูมิที่คุณต้องการพิมพ์

  ถ้าแผนภูมิแยกต่างหากแผ่นงานแผนภูมิ คลิกที่แท็บแผ่นงานแผนภูมิ

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก พิมพ์

  ตามค่าเริ่มต้นแผนภูมิที่เลือก ไว้ภายใต้สิ่งที่พิมพ์

  คุณสามารถคลิแสดงตัวอย่าง เพื่อดูลักษณะของแผนภูมิจะปรากฏบนหน้าที่พิมพ์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถปรับขนาดแผนภูมิก่อนที่คุณพิมพ์ แทน คุณสามารถย้าย และคือพื้นที่แผนภูมิของแผนภูมินั้นเพื่อปรับขนาดตามที่จำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ย้าย หรือปรับขนาดแผนภูมิ

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • บนแท็บหน้า ระบุการวางแนว ขนาดกระดาษ คุณภาพการพิมพ์ และหมายเลขหน้าของหน้าแรก

   หมายเหตุ: คุณไม่สามารถปรับมาตราส่วนของแผนภูมิ

เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วให้ระบุการวางแนวหน้า พิมพ์บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกการวางแนว แล้ว คลิ กแนวตั้ง หรือแนวนอน

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ระยะขอบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ระยะขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คลิกตัวเลือกระยะขอบที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการระบุระยะขอบกระดาษแบบกำหนดเอง คลิกระยะขอบแบบกำหนดเอง จากนั้นบนล่างซ้ายขวา กล่องและ ใส่ขนาดของระยะขอบที่คุณต้องการ

  • ในการตั้งค่าระยะขอบของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง แล้วป้อนขนาดระยะขอบใหม่ในกล่อง หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ การตั้งค่าระยะขอบของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจะเปลี่ยนแปลงระยะห่างจากขอบบนของกระดาษถึงหัวกระดาษ หรือจากขอบล่างของกระดาษถึงท้ายกระดาษ

   หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษควรให้มีขนาดเล็กกว่าการตั้งค่าระยะขอบด้านบนและล่างของคุณ และใหญ่กว่าหรือเท่ากับระยะขอบต่ำสุดของเครื่องพิมพ์

  • เมื่อต้องการดูว่าระยะขอบจะมีผลต่อแผ่นงานที่พิมพ์ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ เมื่อต้องการปรับระยะขอบในตัวอย่างก่อนพิมพ์ คลิกแสดงระยะขอบ นั้นแล้ว ลากจุดจับระยะขอบสีดำด้านใดด้านหนึ่ง และ ที่ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถจัดกึ่งกลางหน้าตามแนวนอน หรือแนวตั้งสำหรับแผนภูมิ

 1. เลือกแผนภูมิที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. บนแท็บแผนภูมิ ภายใต้การพิมพ์คุณภาพ เลือกกล่องกาเครื่องหมายคุณภาพแบบร่าง กล่องกาเครื่องหมายพิมพ์เป็นขาวดำ หรือทั้งสองอย่าง

  เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ที่คุณเลือก คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์

 4. คลิก พิมพ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×