พิมพ์แถวบนสุดบนทุกหน้า

พิมพ์แถวบนสุดบนทุกหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สำหรับเวิร์กชีตที่จะพิมพ์ซึ่งมีขนาดยาวมากนั้น คุณสามารถพิมพ์ส่วนหัวของคอลัมน์ลงบนหน้าแต่ละหน้าได้ เพื่อที่ผู้อ่านจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปหน้าแรกเพื่อดูส่วนหัว

  1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก หัวเรื่องที่จะพิมพ์

    ถ้า พิมพ์ชื่อเรื่อง เป็นสีจาง คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้แก้ไขเซลล์ เครื่องพิมพ์ถูกติดตั้งไว้แล้ว และไม่มีการเลือกแผนภูมิใดๆ อยู่ทั้งสิ้น

  2. บนแท็บแผ่นงาน ในกล่องแถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบน พิมพ์ $1:$1

    กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ

เคล็ดลับ:  ถ้าต้องการพิมพ์แถวส่วนหัวตั้งแต่สองแถวขึ้นไป ให้พิมพ์ $1:$2 หรือ $1:$3

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×