พิมพ์แถวที่มีส่วนหัวของคอลัมน์ที่ด้านบนของทุกหน้า

พิมพ์แถวที่มีส่วนหัวของคอลัมน์ที่ด้านบนของทุกหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าเวิร์กชีตมีเนื้อที่มากกว่าหนึ่งหน้า คุณสามารถพิมพ์ส่วนหัวของแถวและคอลัมน์หรือป้ายชื่อ (หรือที่เรียกว่า พิมพ์ชื่อเรื่อง) ของทุกหน้าได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำซ้ำแถวแรกของส่วนหัวของคอลัมน์บนหน้าทั้งหมดได้เมื่อคุณมีเวิร์กชีตที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่

 1. เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก หัวเรื่องที่จะพิมพ์

  บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิก พิมพ์ชื่อเรื่อง

หมายเหตุ: คำสั่ง หัวเรื่องที่จะพิมพ์ จะปรากฏเป็นสีจางถ้าคุณอยู่ในโหมดการแก้ไขเซลล์ หรือถ้ามีการเลือกแผนภูมิหนึ่งในแผ่นงานเดียวกัน หรือถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์

 1. บนแท็บ แผ่นงาน ภายใต้ หัวเรื่องที่จะพิมพ์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • ในกล่อง แถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบน ให้พิมพ์การอ้างอิงของแถวที่มีป้ายชื่อคอลัมน์

  • ในกล่อง คอลัมน์ที่จะพิมพ์ซ้ำทางซ้าย ให้พิมพ์การอ้างอิงของคอลัมน์ที่มีป้ายชื่อแถว

   ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการพิมพ์ป้ายชื่อคอลัมน์ที่ด้านบนสุดของทุกหน้าที่พิมพ์ คุณสามารถพิมพ์ $1:$1 ในกล่อง แถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบน

   เคล็ดลับ: คุณสามารถคลิกปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ทางด้านขวาสุดของกล่อง แถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบน และกล่อง คอลัมน์ที่จะพิมพ์ซ้ำทางซ้าย แล้วเลือกชื่อของแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการพิมพ์ซ้ำในเวิร์กชีต เมื่อคุณเลือกแถวหัวเรื่องหรือคอลัมน์หัวเรื่องเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม อีกครั้งเพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกไว้หลายแผ่นงาน กล่อง แถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบน และกล่อง คอลัมน์ที่จะพิมพ์ซ้ำทางซ้าย ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ จะใช้งานไม่ได้ เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกหลายแผ่นงาน ให้คลิกแผ่นงานที่ไม่ได้เลือกใดๆ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าค่าแผ่นงานของคุณเมื่อต้องการรวมแถว และส่วนหัวของคอลัมน์ หรือป้ายชื่อ (ชื่อชื่อเรื่องที่พิมพ์) บนทุกหน้า คุณสามารถไปข้างหน้าและพิมพ์แผ่นงานของคุณได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×