พิมพ์เอกสาร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ก่อนที่คุณจะพิมพ์คุณสามารถแสดงตัวอย่างเอกสารของคุณและระบุหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ได้

แสดงตัวอย่าง และพิมพ์เอกสารของคุณ

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างแต่ละหน้า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ด้านล่างของการแสดงตัวอย่าง

  กล่องโต้ตอบ พิมพ์

  ถ้าคุณไม่เห็นการแสดงตัวอย่าง ให้เลือก คัดลอกและวาง ที่อยู่ใต้ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วเลือกกล่องที่อยู่ถัดจาก แสดงการแสดงตัวอย่างด่วน

 3. เลือกจำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์และตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิกปุ่ม พิมพ์

พิมพ์หน้าที่ระบุ

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะบางหน้าเท่านั้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จากภายใต้ หน้า

  • เมื่อต้องการพิมพ์หน้าที่แสดงในการแสดงตัวอย่างด่วน ให้เลือก หน้าปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการพิมพ์หน้าที่เรียงต่อกัน เช่น หน้า 1-3 ให้เลือก จาก แล้วใส่หมายเลขหน้าแรกและสุดท้ายในกล่อง จาก และ ถึง

  • เมื่อต้องการพิมพ์หน้าแต่ละหน้าและช่วงของหน้า (เช่น หน้าที่ 3 และหน้า 4-6) พร้อมกัน ให้เลือก ช่วงของหน้า แล้วใส่หมายเลขหน้าและช่วงโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (เช่น 3, 4-6)

  กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ที่มีส่วน หน้า ถูกเน้นไว้

พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน

วิธีง่ายที่สุดในการสร้างสิ่งพิมพ์สองหน้าจะพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน เมื่อต้องการค้นหาว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์สองด้าน (หรือเรียกว่าแบบสองหน้า หรือแบบสองด้าน) พิมพ์ คุณสามารถตรวจสอบคู่มือเครื่องพิมพ์ของคุณ หรือปรึกษาผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ของคุณ หรือคุณสามารถเลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. คลิกคัดลอกและหน้า แล้ว คลิ กเค้าโครง

  เลือกเค้าโครงในกล่องโต้ตอบพิมพ์

 3. คลิกแบบสองด้าน จากนั้นผูก Long ขอบ (เมื่อต้องการพลิกหน้าในส่วนท้ายยาว) หรือผูกขอบสั้น (เมื่อต้องการพลิกหน้าในส่วนท้ายสั้น)

  เลือกตัวเลือกบนเมนูแบบสองด้าน

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สามารถพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษด้วยตนเอง

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. คลิกคัดลอกและหน้า แล้ว คลิ กMicrosoft Word

 3. คลิก หน้าคี่เท่านั้น

 4. หลังจากที่มีพิมพ์หน้าคี่ พลิกกองซ้อนของหน้าเหนือ แทรกซ้อนกันอยู่ในเครื่องพิมพ์ ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้ว คลิ กหน้าคู่เท่านั้น

  ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์ คุณอาจต้องหมุนและจัดลำดับเอกสารใหม่เพื่อพิมพ์อีกด้านหนึ่งของกองเอกสาร

พิมพ์หน้าคู่ หรือเลขคี่เท่านั้น

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. คลิกคัดลอกและหน้า แล้ว คลิ กMicrosoft Word

 3. คลิก หน้าคี่เท่านั้น หรือ หน้าคู่เท่านั้น

พิมพ์ลำดับย้อนหลัง

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณเรียงเอกสารขาออกแบบกลับไปข้างหน้า คุณยังคงสามารถพิมพ์เอกสารของคุณในลำดับถูกต้อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารที่เริ่มต้นด้วยหน้าสุดท้าย

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ ผลลัพธ์และแชร์ ให้คลิก พิมพ์

 3. ภายใต้ตัวเลือกพิมพ์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสลับลำดับการพิมพ์

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์เอกสารในแนวนอนหรือแนวตั้ง

พิมพ์พื้นหลังเมื่อคุณพิมพ์เอกสาร

แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. คลิก แสดงตัวอย่าง

พิมพ์เอกสาร

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. บนเมนูป็อปอัพ เครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ เช่น จำนวนหน้าหรือหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ แล้วคลิก พิมพ์

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ คลิกลูกศรชี้ด้านล่างสีน้ำเงินทางด้านขวาของเมนูป็อปอัพ เครื่องพิมพ์

พิมพ์หน้าใดหน้าหรือส่วน

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. บนเมนูป็อปอัพ เครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 3. คลิก ช่วงของหน้า จากนั้นในกล่อง ช่วงของหน้า ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการพิมพ์

  ให้ทำดังนี้

  หน้าที่ไม่ติดกัน

  พิมพ์หมายเลขหน้าที่มีเครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างหมายเลข หรือเครื่องหมายยัติภังค์ระหว่างหมายเลขเริ่มต้นและหมายเลขสิ้นสุดของช่วง

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการพิมพ์หน้า 2, 4, 5, 6 และ 8 ให้พิมพ์ 2, 4-6, 8

  ส่วนทั้งหมด

  พิมพ์ s ตามด้วยหมายเลขส่วน

  ตัวอย่าง เมื่อต้องการพิมพ์ส่วนที่ 3 ให้พิมพ์ s3

  ส่วนที่ไม่ติดกัน

  พิมพ์ s ตามด้วยหมายเลขส่วน พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค แล้วพิมพ์ s ตามด้วยหมายเลขส่วนถัดไป

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการพิมพ์ส่วนที่ 3 และ 5 ให้พิมพ์ s3,s5

  ช่วงของหน้าข้ามส่วน

  พิมพ์ช่วงตามรูปแบบต่อไปนี้: p ns n-p ns n โดยให้ p อยู่หน้าหมายเลขหน้า และ s อยู่หน้าหมายเลขส่วน

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการพิมพ์ตั้งแต่หน้า 2 ในส่วนที่ 3 จนถึงหน้า 3 ในส่วน 5 ให้พิมพ์ p2s3-p3s5

  ช่วงของหน้าในส่วน

  พิมพ์ช่วงตามรูปแบบต่อไปนี้: p ns n-p ns n โดยให้ p อยู่หน้าหมายเลขหน้า และ s อยู่หน้าหมายเลขส่วน

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการพิมพ์ตั้งแต่หน้า 5 ถึง 7 ในส่วนที่ 3 ให้พิมพ์ p5s3-p7s3

 4. คลิก พิมพ์

พิมพ์ทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ (พิมพ์สองด้าน)

วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างสิ่งพิมพ์สองด้านคือการพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน โดยปกติแล้ว คุณสามารถเรียนรู้ว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านหรือไม่ด้วยการดูข้อมูลที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หรือด้วยการดูที่คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์บางเครื่องมีตัวเลือกการพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษ (การพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ) โดยอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์อื่นๆ จะแนะนำให้คุณป้อนกระดาษอีกครั้งด้วยตนเองเมื่อต้องการพิมพ์ด้านที่สอง (การพิมพ์แบบสองด้านด้วยตนเอง) เครื่องพิมพ์บางเครื่องไม่สามารถพิมพ์แบบสองด้าน

เคล็ดลับ: ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน และคุณกำลังประสบปัญหาในการพิมพ์แบบสองด้าน บนเมนูป็อปอัพ สำเนาและหน้า ให้คลิก เค้าโครง จากนั้น บนเมนูป็อปอัพ สองด้าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปิด ไม่ถูกเลือก

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สามารถพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษด้วยตนเอง

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. บนเมนูป็อปอัพ เครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 3. บนเมนูป็อปอัพ สำเนาและหน้า คลิก Microsoft Word

 4. คลิก หน้าคี่เท่านั้น

 5. หลังจากพิมพ์หน้าคี่ ให้พลิกกองเอกสาร แล้วป้อนลงในเครื่องพิมพ์อีกครั้ง ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 แล้วคลิก หน้าคู่เท่านั้น

  ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์ คุณอาจต้องหมุนและจัดลำดับเอกสารใหม่เพื่อพิมพ์อีกด้านหนึ่งของกองเอกสาร

พิมพ์หน้าคู่ หรือเลขคี่เท่านั้น

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. บนเมนูป็อปอัพ เครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 3. บนเมนูป็อปอัพ สำเนาและหน้า คลิก Microsoft Word

 4. คลิก หน้าคี่เท่านั้น หรือ หน้าคู่เท่านั้น

พิมพ์ลำดับย้อนหลัง

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณเรียงเอกสารขาออกแบบกลับไปข้างหน้า คุณยังคงสามารถพิมพ์เอกสารของคุณในลำดับถูกต้อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารที่เริ่มต้นด้วยหน้าสุดท้าย

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ ผลลัพธ์และแชร์ ให้คลิก พิมพ์

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการพิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ย้อนกลับลำดับการพิมพ์

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์เอกสารในแนวนอนหรือแนวตั้ง

พิมพ์เบื้องหลังเมื่อคุณพิมพ์เอกสาร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×