พิมพ์เอกสารใน Word

ก่อนที่คุณจะพิมพ์คุณสามารถแสดงตัวอย่างเอกสารของคุณและระบุหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ได้

แสดงตัวอย่างเอกสารของคุณ

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างแต่ละหน้า ให้คลิกลูกศรเดินหน้าและที่อยู่ด้านล่างของหน้า

  สกรีนช็อตของบานหน้าต่างการพิมพ์ที่มีลูกศรเพื่อแสดงตัวอย่างหน้าของเอกสารที่ถูกไฮไลต์

  ถ้าข้อความมีขนาดเล็กเกินกว่าจะอ่านได้ ให้ใช้แถบเลื่อนย่อ/ขยายที่ด้านล่างของหน้าเพื่อขยาย

  ตัวเลื่อนย่อ/ขยายเพื่อขยายหรือลดข้อความที่แสดง

 3. เลือกจำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์และตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิกปุ่ม พิมพ์

  สกรีนช็อตของบานหน้าต่างที่มีการตั้งค่าการพิมพ์ที่หลากหลาย เช่น จำนวนสำเนา

พิมพ์หน้าที่ระบุ

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะบางหน้า พิมพ์บางคุณสมบัติของเอกสาร หรือพิมพ์การเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นที่มีการติดตาม ภายใต้ การตั้งค่า คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก พิมพ์หน้าทั้งหมด (ค่าเริ่มต้น) เพื่อดูตัวเลือกทั้งหมด

  สกรีนช็อตของบานหน้าต่างที่มีเมนูพิมพ์หน้าทั้งหมดที่ขยายเพื่อแสดงตัวเลือกทั้งหมด

 3. เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะบางหน้าเท่านั้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการพิมพ์หน้าที่แสดงในการแสดงตัวอย่าง ให้เลือก พิมพ์หน้าปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการพิมพ์หน้าที่เรียงต่อกัน เช่น หน้า 1-3 ให้เลือก พิมพ์แบบกำหนดเอง แล้วใส่หมายเลขหน้าแรกและสุดท้ายในกล่อง หน้า

  • เมื่อต้องการพิมพ์หน้าแต่ละหน้าและช่วงของหน้า (เช่น หน้าที่ 3 และหน้า 4-6) พร้อมกัน ให้เลือก พิมพ์แบบกำหนดเอง แล้วใส่หมายเลขหน้าและช่วงโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (เช่น 3, 4-6)

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×