พิมพ์เอกสารใน Word 2016 สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ก่อนที่คุณพิมพ์ คุณสามารถแสดงตัวอย่างเอกสารของคุณ ระบุหน้าที่จะพิมพ์ และระบุตัวเลือกอื่น ๆ

หัวข้อนี้มีขั้นตอนต่อไปนี้:

แสดงตัวอย่าง และพิมพ์เอกสารทั้งเอกสาร

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. ถ้าคุณต้องการแสดงตัวอย่างหน้า คลิกลูกศรไปข้างหน้า และเวอร์ชันก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบพิมพ์

  เลือกการแสดงตัวอย่างรวดเร็ว และคลิกปุ่มลูกศรเพื่อแสดงตัวอย่างของหน้าในเอกสารของคุณ
 3. กำหนดจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ โดยการพิมพ์ตัวเลข หรือใช้ตัวควบคุมที่ลูกศรเพื่อเปลี่ยนตัวเลขในสำเนา จากนั้น คลิพิมพ์

  พิมพ์ หรือใช้ตัวควบคุมลูกศรเพื่อกำหนดจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์

  เมื่อเลือกทั้งหมด ภายใต้หน้า ไว้ Word ส่งหน้าทั้งหมดไปยังเครื่องพิมพ์ที่เลือก

 4. คลิก พิมพ์

พิมพ์หน้าใดหน้าหนึ่ง โดยหมายเลขหน้า

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. ภายใต้หน้า ระบุหน้าแสดงอยู่ในปัจจุบัน เฉพาะหน้าที่ หรือช่วงของหน้า:

  • เมื่อต้องการพิมพ์หน้านั้นแสดงใน preview เลือกหน้าปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการพิมพ์หน้าต่อเนื่องกัน เช่น 1 ถึง 3 เลือกจาก ใส่หมายเลขหน้าเริ่มต้นในจาก และหมายเลขหน้าสิ้นสุดในการ

   ที่สิ้นสุดและการพิมพ์ช่วงของหน้าด้วยการใส่การเริ่มต้นสำหรับหน้าจากหน้าสำหรับการ
  • เมื่อต้องการพิมพ์ช่วงของหน้า เช่นหน้า 3 และ 4 ถึง 6 หน้าและหน้าแต่ละตัวเลือกช่วงของหน้า และใส่หมายเลขหน้าและช่วงที่คั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (ตัวอย่างเช่น 3, 4-6)

   พิมพ์หน้าใดหน้าและช่วงของหน้า โดยการระบุเหล่านั้นในช่วงของหน้า
 3. คลิก พิมพ์

เลือกตัวเลือกการพิมพ์อื่น ๆ และพิมพ์เอกสาร

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. พิมพ์ ในMicrosoft Word

  ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ เลือก Microsoft Word เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับการพิมพ์
 3. คลิกตัวเลือกของ Word เพื่อแสดงตัวเลือกการพิมพ์เพิ่มเติม

  คลิกตัวเลือกของ Word เพื่อเลือกตัวเลือกการพิมพ์กระทำ

  Word แสดงตัวเลือกการพิมพ์เพิ่มเติม

  คลิกตัวเลือกของ Word เพื่อเลือกตัวเลือกการพิมพ์เพิ่มเติม

  หลังจากที่คุณทำการเลือก ปิดหน้าต่างนี้เมื่อต้องการกลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

 4. เมื่อต้องการพิมพ์เนื้อหาอื่นนอกเหนือจากเอกสารขั้นสุดท้าย เลือกรายการจากรายการสิ่งที่พิมพ์

  เลือกองค์ประกอบของเอกสารสำหรับการพิมพ์ในการพิมพ์รายการใดเมื่อต้องการพิมพ์

  ตัวเลือกรวมคุณสมบัติเอกสาร มาร์กอัปแสดงเอกสาร รายการของมาร์กอัป สไตล์ รายการข้อความอัตโนมัติ และการกำหนดคีย์

 5. คลิก พิมพ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×