พิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย บันทึกย่อ หรือสไลด์ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะต้องการพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย หน้าบันทึกย่อ หรือสไลด์ คุณมาถูกที่แล้ว

(ถ้าคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย เช่น วิธีตั้งค่าเค้าโครงสไลด์และการวางแนว หรือวิธีเปลี่ยนส่วนหัว ส่วนท้าย หรือพื้นหลัง ให้ดู สร้างหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบคำบรรยายของงานนำเสนอ)

เอกสารประกอบคำบรรยายที่มีบันทึกย่อ
เอกสารประกอบคำบรรยาย "3 สไลด์" ที่มีบรรทัดสำหรับจดบันทึก (ดูขั้นตอนที่ 4)

พิมพ์สไลด์ บันทึกย่อ หรือเอกสารประกอบคำบรรยาย

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิกลูกศรลงแล้วเลือกเครื่องพิมพ์

  เลือกเครื่องพิมพ์
  • ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องพิมพ์ใดๆ ในรายการ:    คุณจะต้องเพิ่มเครื่องพิมพ์ลงไปในแผงควบคุมของ Windows (ดู: 'เพิ่มอุปกรณ์' ในวิธีใช้ของ Windows สำหรับรายละเอียด)

  • ถ้าคุณไม่มีเครื่องพิมพ์แบบเครือข่ายหรือไร้สาย:    คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ ดูเอกสารประกอบของเครื่องพิมพ์ของคุณสำหรับรายละเอียด

 3. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกลูกศรลงถัดจาก พิมพ์สไลด์ทั้งหมด จากนั้นเลือกสไลด์ที่คุณต้องการพิมพ์:

  การตั้งค่าการพิมพ์

  เคล็ดลับ:  ถ้าคุณมีสไลด์ที่ซ่อนอยู่ที่คุณต้องการพิมพ์ ตัวเลือก พิมพ์สไลด์ที่ซ่อนอยู่ จะใช้งานได้ และคุณสามารถเลือกได้

 4. คลิกลูกศรลงถัดจาก สไลด์เต็มหน้า จากนั้นเลือกเค้าโครงเหมือนพิมพ์ รูปขนาดย่อที่ด้านล่างแสดงตัวอย่างของลักษณะหน้าเมื่อพิมพ์ออกมา

  เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการพิมพ์บันทึกย่อสไลด์ ไม่ว่าจะสำหรับผู้บรรยายหรือเป็นเอกสารประกอบคำบรรยายสำหรับผู้ชม ให้เลือก หน้าบันทึกย่อ ภายใต้ เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ตัวเลือกนี้จะพิมพ์หนึ่งสไลด์ต่อหน้าโดยมีบันทึกย่อทั้งหมดที่ด้านล่าง และเหมาะกับสไลด์ที่มีข้อความมากเกินไปจะจัดให้พอดีกับสไลด์เดียวได้

  เลือกเค้าโครงเหมือนพิมพ์
 5. คลิกลูกศรลงถัดจาก พิมพ์ทั้งสองด้าน จากนั้นเลือกรูปแบบหน้า

  เลือกการกำหนดลักษณะหน้า

  หมายเหตุ: คุณจะเห็นตัวเลือกนี้ถ้าคุณกำลังส่งสไลด์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านเท่านั้น

 6. คลิก เรียงทีละชุด จากนั้นเลือกการกำหนดลักษณะสำหรับการจัดระเบียบสิ่งพิมพ์ของคุณ ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่มีการเรียงทีละชุด ตัวเลือกนี้อาจเป็นสีเทา

 7. คลิก เย็บเล่ม เพื่อเลือกการกำหนดลักษณะสำหรับการเย็บเล่มสิ่งพิมพ์ของคุณ ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่มีการเย็บเล็บ ตัวเลือกนี้อาจเป็นสีเทา

 8. คลิก ระดับสีเทา แล้วเลือกแบบแผนชุดสีสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ

  เลือกแบบแผนชุดสีสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ

  เคล็ดลับสำหรับการพิมพ์เป็นสี ระดับสีเทา หรือขาวดำเท่านั้น

  สี

  ถ้าคุณเลือกตัวเลือก สี แต่ไม่มีเครื่องพิมพ์สี สิ่งพิมพ์จะออกมาคล้ายกับระดับสีเทา แต่มีคุณภาพไม่เท่ากัน

  ระดับสีเทา

  ถ้าคุณไม่มีเครื่องพิมพ์สีหรือไม่ต้องใช้สิ่งพิมพ์สี การเลือก ระดับสีเทา จะพิมพ์วัตถุทั้งหมดบนหน้าเป็นการไล่ระดับสีเทา ในระดับสีเทา วัตถุเช่นแผนภูมิและตารางจะมีลักษณะชัดเจนและสะอาดกว่าการเลือกตัวเลือก สี เมื่อใช้เครื่องพิมพ์ที่พิมพ์สีไม่ได้

  ขาวดำเท่านั้น

  ตัวเลือกนี้จะพิมพ์สไลด์เป็นสีขาวและดำ จะไม่มีการไล่ระดับสีเทา ดังนั้นวัตถุบางอย่างในธีมการออกแบบของสไลด์ เช่น การทำนูนและการใส่เงาจะไม่ถูกพิมพ์ ข้อความจะถูกพิมพ์เป็นสีดำ ถึงแม้ว่าคุณเลือกสีเทาเป็นสีต้นแบบของข้อความ

 9. ในกล่อง สำเนา ให้ใส่จำนวนของสำเนาที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก พิมพ์

  คลิก พิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ใน PowerPoint ให้ดูดังต่อไปนี้:

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×