พิมพ์เส้นตารางของเซลล์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เส้นตารางไม่ปรากฏบนพิมพ์เวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเลือกที่จะพิมพ์เส้นตาราง ปรับเปลี่ยนสีของพวกเขา และการแสดงตัวอย่างลักษณะที่ปรากฏของเส้นตาราง

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการดูลักษณะเส้นตารางจะพิมพ์ บนแท็บเค้าโครง ภายใต้พิมพ์ คลิกแสดงตัวอย่าง ซึ่งแสดงตัวอย่างของสิ่งที่แผ่นงานพิมพ์ของคุณจะมีลักษณะอย่างไร เส้นตารางออกแบบมาเพื่อพิมพ์รอบ ๆ ข้อมูลจริงในแผ่นงานเท่านั้น ถ้าคุณต้องการพิมพ์เส้นตารางรอบเซลล์ว่างด้วย คุณต้องตั้งค่าพื้นที่พิมพ์เพื่อรวมเซลล์เหล่านั้น อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถนำเส้นขอบรอบ ๆ เซลล์แทน

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเส้นตารางของเซลล์ ในการกำหนดลักษณะ ภายใต้เขียน คลิกมุมมอง ในมุมมอง กล่องโต้ตอบ ภายใต้ตัวเลือกของหน้าต่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเส้นตาราง และบนเมนูป็อปอัพสี เลือกสีที่คุณต้องการใช้

 • ถ้าเส้นตารางไม่ปรากฏให้เห็นเมื่อคุณแสดงตัวอย่าง หรือพิมพ์แผ่นงาน บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ แล้ว บนแท็บแผ่นงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายคุณภาพแบบร่าง

 • ถ้าเส้นตารางไม่พิมพ์ อาจมีปัญหากับโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุดจากผู้ผลิตเครื่องพิมพ์

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. บนแบบ เค้าโครงหน้ากระดาษ แท็บ ภายใต้ เส้นตาราง, เลือกแบบ พิมพ์ กล่องกาเครื่องหมาย

  บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ภายใต้ เส้นตาราง ให้เลือก พิมพ์

 3. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้พิมพ์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเส้นตาราง

  แท็บเค้าโครง กลุ่มพิมพ์

 3. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

หน้าแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

พิมพ์บางส่วนของแผ่นงาน

พิมพ์ส่วนหัวหรือชื่อบนทุกหน้า

พิมพ์ข้อคิดเห็น

แสดง หรือซ่อนเส้นตารางในแผ่นงาน

เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาเส้นขอบเซลล์ออก

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×