พิมพ์เวิร์กบุ๊ก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าเวิร์กบุ๊ก Excel Online ของคุณมีเพียงหนึ่งเวิร์กชีตเท่านั้น คุณจะสามารถพิมพ์เวิร์กชีตได้เลย แต่ถ้าเวิร์กบุ๊กมีหลายเวิร์กชีต คุณจะต้องไปที่แต่ละเวิร์กชีตโดยคลิกแท็บแผ่นงานของเวิร์กชีต แล้วจึงพิมพ์เวิร์กชีตนั้นๆ

แท็บแผ่นงาน

ไม่แน่ใจว่าเวิร์กบุ๊กมีเวิร์กชีตที่ซ่อนอยู่หรือไม่ นี่คือวิธีที่คุณสามารถตรวจสอบได้

  1. คลิกขวาที่แท็บแผ่นงานใดๆ

คลิกขวาที่แท็บเวิร์กชีตใดๆ เพื่อตรวจสอบเวิร์กชีตที่ซ่อนอยู่

  1. ถ้าตัวเลือก ยกเลิกการซ่อน พร้อมใช้งาน แสดงว่าเวิร์กบุ๊กมีเวิร์กชีตอย่างน้อยหนึ่งรายการซ่อนอยู่ คลิก ยกเลิกการซ่อน เพื่อแสดงและยกเลิกการซ่อนเวิร์กชีต

  2. เมื่อคุณยกเลิกการซ่อนเวิร์กชีต แท็บแผ่นงานของเวิร์กชีตนั้นจะพร้อมใช้งาน คลิกที่แท็บแผ่นงาน แล้วพิมพ์เวิร์กชีต

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×