ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ
ยกระดับการใช้งานปฏิทินไปอีกขั้น

ยกระดับการใช้งานปฏิทินไปอีกขั้น

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

People use calendars for more than just meetings and appointments. So, why not use Outlook calendars for those things, too? This video shows you how.

Change a single appointment or meeting

  1. Open the appointment or meeting. If you open an item that is part of a recurring series, in the Open Recurring Item dialog box, click Just this one, and then click OK.

  2. On the Item Occurrence tab, change the options you want, and then click Save & Close, or for a meeting, click Send Update.

    Drag the appointment or meeting to a different date on the calendar. You can also change the subject by clicking the text, and then typing your changes.

Change a recurring appointment or meeting

  1. Open the appointment or meeting. If you open an item that is part of a recurring series, in the Open Recurring Item dialog box, click The entire series, and then click OK.

  2. On the Appointment Series or Meeting Series tab, change the options you want.

  3. To change recurrence options, on the Appointment Series or Meeting Series tab, in the Options group, click Recurrence. Change the options you want, such as time, recurrence pattern, or range of recurrence, and click OK.

  4. Click Save & Close, or for a meeting, click Send Update.

Want more?

Calendar basics

Add holidays to the calendar

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×