พิมพ์เวิร์กชีตที่มีแถวและคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่

ใน Excel Online เมื่อคุณพิมพ์เวิร์กชีตที่มีแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ แถวและคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่เหล่านั้นจะไม่ถูกพิมพ์ ถ้าคุณต้องการรวมแถวและคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ คุณจะต้องยกเลิกการซ่อนก่อนที่คุณจะพิมพ์เวิร์กชีต

คุณสามารถบอกได้ว่าแถวหรือคอลัมน์ถูกซ่อนอยู่หรือไม่ได้จากป้ายชื่อส่วนหัวที่หายไป หรือด้วยเส้นคู่ดังที่แสดงไว้ในรูปภาพนี้

เส้นคู่ระหว่างแถวและคอลัมน์จะแสดงแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่

ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถยกเลิกการซ่อนแถวหรือคอลัมน์

  1. เลือกช่วงของส่วนหัวที่อยู่รอบๆ แถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ ในตัวอย่างนี้ เลือกส่วนหัวของแถวทั้งหมดระหว่าง 2 และ 7 เพื่อยกเลิกการซ่อนแถว 3 และ 6

    เลือกช่วงของส่วนหัวรอบๆ แถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่

  2. คลิกขวาที่สิ่งที่เลือก และเลือก ยกเลิกการซ่อนแถว (สำหรับคอลัมน์ ให้เลือก ยกเลิกการซ่อนคอลัมน์)

  3. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

  4. คลิก พิมพ์ สำหรับการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

    การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

  5. ในกล่อง ตัวเลือกการพิมพ์ ดูให้แน่ใจว่าได้เลือก ทั้งแผ่นงาน แล้วคลิก พิมพ์

หมายเหตุ:  ป้ายชื่อสำหรับแถวและคอลัมน์จะไม่แสดงในตัวอย่างก่อนพิมพ์และสิ่งที่พิมพ์ิ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×