พิมพ์เวิร์กชีตตามการวางแนวในแนวนอนหรือแนวตั้ง

พิมพ์เวิร์กชีตตามการวางแนวในแนวนอนหรือแนวตั้ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น Microsoft Excel จะพิมพ์เวิร์กชีตตามการวางแนวในแนวตั้ง (ความสูงมากกว่าความกว้าง) คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษเป็นแนวนอนสำหรับเวิร์กชีตแต่ละแผ่นที่ต้องการได้

เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ

 1. เลือกเวิร์กชีตหนึ่งหรือหลายเวิร์กชีตที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการวางแนวหน้ากระดาษ

  เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การวางแนว แล้วคลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

  บนแท็บ หน้าแรก คลิก การวางแนว

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ไว้ ตัวเลือก การวางแนว จะปรากฏเป็นสีจาง และคุณจะไม่สามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ คุณต้องติดตั้งเครื่องพิมพ์ ตัวเลือกนี้ยังปรากฏเป็นสีจางด้วยเช่นกันเมื่อคุณกำลังแก้ไขเนื้อหาในเซลล์ เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้กด Enter เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือกด Esc เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

  • เนื่องจากคุณสามารถตั้งค่าการวางแนวหน้ากระดาษบนแผ่นงานแผ่นพื้นฐาน คุณอาจพิมพ์แผ่นงานบางอย่างในเวิร์กบุ๊กในแนวเดียวกัน (เช่นการวางแนวตั้ง) และแผ่นงานอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกันในการวางแนวที่ตรงกันข้าม (เช่นแนวนอน การวางแนว) เพียงแค่ตั้งค่าการวางแนวสำหรับแต่ละแผ่นงานตามความเหมาะสม จากนั้นพิมพ์เวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก

เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษเมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์

 1. เลือกเวิร์กชีตหนึ่งเวิร์กชีต, หลายเวิร์กชีต หรือข้อมูลเวิร์กชีตที่คุณต้องการพิมพ์

 2. คลิกไฟล์ >พิมพ์

 3. ในกล่องดรอปดาวน์ การวางแนวหน้ากระดาษ ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก การวางแนวในแนวตั้ง หรือ การวางแนวในแนวนอน

 4. เมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

สร้างเทมเพลตที่ใช้การวางแนวในแนวนอนตามค่าเริ่มต้น

เพื่อเป็นการประหยัดเวลา คุณสามารถบันทึกเวิร์กบุ๊กที่ถูกกำหนดค่าให้พิมพ์ตามการวางแนวในแนวนอนเป็นเทมเพลตได้ จากนั้นคุณจะสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กอื่นๆ

สร้างเทมเพลต

 1. สร้างเวิร์กบุ๊ก

 2. เลือกเวิร์กชีตหนึ่งหรือหลายเวิร์กชีตที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการวางแนวหน้ากระดาษ

  วิธีการเลือกเวิร์กชีต

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำดังนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  คลิกที่แท็บ แผ่นงาน

  ถ้าคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นคลิกแท็บที่ต้องการ

  คลิกลูกศรสำหรับเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด

  หมายเหตุ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

 3. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การวางแนว แล้วคลิก แนวนอน

  บนแท็บ หน้าแรก คลิก การวางแนว

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ไว้ ตัวเลือก การวางแนว จะปรากฏเป็นสีจาง และคุณจะไม่สามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ คุณต้องติดตั้งเครื่องพิมพ์ ตัวเลือกนี้ยังปรากฏเป็นสีจางด้วยเช่นกันเมื่อคุณกำลังแก้ไขเนื้อหาในเซลล์ เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้กด Enter เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือกด Esc เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

 4. กำหนดค่าอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการกำหนดค่าเองกับหลายเวิร์กชีตในคราวเดียว คุณสามารถจัดกลุ่มเวิร์กชีตเหล่านั้นชั่วคราวได้ ทำการเปลี่ยนแปลง แล้วจึงยกเลิกการจัดกลุ่ม เมื่อต้องการจัดกลุ่มเวิร์กชีต ให้คลิกขวาที่แท็บใดก็ได้ที่ด้านล่างของเวิร์กชีต บนเมนูทางลัด คลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด ในแถบชื่อเรื่อง คุณควรเห็นชื่อของเวิร์กบุ๊กตามด้วยคำว่า [กลุ่ม] จากนั้นให้เปลี่ยนการวางแนวเป็นแนวนอนหรือทำการกำหนดค่าเองอื่นๆ ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการปิดการจัดกลุ่ม ให้คลิกขวาแท็บใดก็ได้ จากนั้นคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน (หรือเพียงคลิกแท็บเวิร์กชีตอื่น)

 5. คลิกแท็บ ไฟล์

 6. คลิก บันทึกเป็น แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกเวิร์กชีตของคุณ ตัวอย่างเช่น คลิก คอมพิวเตอร์ (หรือ พีซีนี้ ใน Excel 2016) แล้วคลิก เดสก์ท็อป

 7. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลต

 8. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก Excel Template (*.xltx) หรือคลิก Excel Macro-Enabled Template (*.xltm) ถ้าเวิร์กบุ๊กนั้นมีแมโครที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งานในเทมเพลต

 9. คลิก บันทึก

  เทมเพลตนี้จะถูกส่งเข้าไปในโฟลเดอร์เทมเพลตโดยอัตโนมัติ

  เมื่อต้องการใช้เทมเพลตเพื่อสร้างเวิร์กบุ๊ก ทำต่อไปนี้ (สำหรับ Excel 2016, Excel 2013 และ Excel 2010 เท่านั้น):

  1. คลิก ไฟล์ > ใหม่

  2. คลิก ส่วนบุคคล

  3. คลิกไอคอนหรือชื่อเทมเพลตที่คุณบันทึกไว้

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษในเวิร์กชีต

 1. เลือกเวิร์กชีตหนึ่งหรือหลายเวิร์กชีตที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการวางแนวหน้ากระดาษ

  วิธีการเลือกเวิร์กชีต

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำดังนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

  หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

  ปุ่มเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

  หมายเหตุ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การวางแนว แล้วคลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูเส้นขอบของหน้าที่พิมพ์ เพิ่มเติมมีระดับ คุณสามารถทำงานในมุมมองเค้าโครงหน้า (แท็บมุมมอง กลุ่มมุมมองเวิร์กบุ๊ก )

เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษเมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์

 1. เลือกเวิร์กชีตหนึ่งเวิร์กชีต, หลายเวิร์กชีต หรือข้อมูลเวิร์กชีตที่คุณต้องการพิมพ์

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้ว คลิ กพิมพ์

 3. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ คลิกคุณสมบัติ

 4. ในเครื่องพิมพ์กล่องโต้ตอบคุณสมบัติ ในแท็บเค้าโครง ภายใต้การวางแนว คลิกแนวตั้ง หรือแนวนอน และคลิกตกลง

 5. เมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ตัวเลือกการวางแนว จะปรากฏเป็นสีจาง และคุณจะไม่สามารถเลือกได้ เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ คุณต้องตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ตัวเลือกที่จะปรากฏเป็นสีจางเมื่อคุณอยู่ในกระบวนการแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ กด ENTER เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือ ESC เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

สร้างเทมเพลตที่ใช้การวางแนวในแนวนอนตามค่าเริ่มต้น

เพื่อเป็นการประหยัดเวลา คุณสามารถบันทึกเวิร์กบุ๊กที่ถูกกำหนดค่าให้พิมพ์ตามการวางแนวในแนวนอนเป็นเทมเพลตได้ จากนั้นคุณจะสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กอื่นๆ

สร้างเทมเพลต

 1. สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

 2. เลือกเวิร์กชีตหนึ่งหรือหลายเวิร์กชีตที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการวางแนวหน้ากระดาษ

  วิธีการเลือกเวิร์กชีต

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำดังนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

  หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

  ปุ่มเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

  เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 3. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การวางแนว แล้วคลิก แนวนอน

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ตัวเลือกการวางแนว จะปรากฏเป็นสีจาง และคุณจะไม่สามารถเลือกได้ เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ คุณต้องตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ตัวเลือกที่จะปรากฏเป็นสีจางเมื่อคุณอยู่ในกระบวนการแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ กด ENTER เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือ ESC เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

 4. กำหนดค่าอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการกำหนดจำนวนเวิร์กชีตในคราวเดียว คุณสามารถจัดกลุ่มแผ่นงานชั่วคราว ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้ว ยกเลิกเหล่านั้น เมื่อต้องการจัดกลุ่มเวิร์กชีต คลิกขวาแท็บที่ด้านล่างของแผ่นงาน บนเมนูทางลัด คลิกเลือกแผ่นงานทั้งหมด ในแถบชื่อเรื่อง คุณควรเห็นชื่อของเวิร์กบุ๊กแล้วตาม ด้วย word [กลุ่ม] แล้ว เปลี่ยนการวางแนวเพื่อเป็นแนวนอน หรือทำการกำหนดเองอื่น ๆ ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการปิดการจัดกลุ่ม คลิกขวาแท็บ และคลิกยกเลิกแผ่นงาน (หรือเพียงแค่คลิกแท็บเวิร์กชีตอื่น) อย่าลืมเมื่อต้องการยกเลิกแผ่นงาน เมื่อเวิร์กชีตถูกจัดกลุ่ม อะไรก็ตามที่คุณทำไปยังเวิร์กชีตหนึ่งมีผลต่อเวิร์กชีตอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งเป็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ

 5. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้ว คลิ กบันทึกเป็น

 6. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลต

 7. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก Excel Template (*.xltx) หรือคลิก Excel Macro-Enabled Template (*.xltm) ถ้าเวิร์กบุ๊กนั้นมีแมโครที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งานในเทมเพลต

 8. คลิก บันทึก

  เทมเพลตจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ เทมเพลต โดยอัตโนมัติ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณคัดลอกเวิร์กบุ๊ก Excel ลงในโฟลเดอร์เทมเพลต คุณสามารถใช้เวิร์กบุ๊กเป็นเทมเพลตโดยไม่บันทึกในรูปแบบไฟล์เทมเพลต (.xltx หรือ.xltm) ในWindows Vista โฟลเดอร์เทมเพลตมัก \AppData\Roaming\Microsoft\Templates C:\Users\ <ชื่อของคุณ > ใน Microsoft Windows XP โฟลเดอร์เทมเพลตมัก C:\Documents and Settings\ <ชื่อของคุณ > \Application Data\Microsoft\Templates

 9. เมื่อต้องการใช้เทมเพลตเพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้ว คลิ กใหม่

  2. ภายใต้ เทมเพลต ให้คลิก เทมเพลตของฉัน

  3. ในกล่องโต้ตอบสร้าง ดับเบิลคลิกที่เทมเพลตที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

   Excel จะสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่โดยยึดตามเทมเพลตของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×