พิมพ์เบื้องหลังเมื่อคุณพิมพ์เอกสารใน Word for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. บนเมนูWord คลิกการกำหนดลักษณะ และภายใต้ผลลัพธ์และแชร์ คลิกพิมพ์

  2. ภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายพิมพ์สีพื้นหลังและรูป

  3. ปิดกล่องโต้ตอบพิมพ์ และบนเมนูไฟล์ คลิกพิมพ์

  1. บนเมนู Word คลิก กำหนดลักษณะ จากนั้นภายใต้ ผลลัพธ์และแชร์ คลิก พิมพ์  ปุ่ม กำหนดลักษณะการพิมพ์

  2. ภายใต้ ตัวเลือกสำหรับเอกสารปัจจุบันเท่านั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์สีพื้นหลังและรูป จากนั้น คลิก ตกลง

  3. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม เปลี่ยน หรือลบพื้นหลังของเอกสาร

พิมพ์เอกสาร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×