พิมพ์อีเมลที่แสดงชื่อผู้รับสำเนาลับถึง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไม่มีวิธีในการพิมพ์ข้อความอีเมลภายใน Outlook ที่แสดงชื่อผู้รับที่รวมอยู่ในเขตข้อมูลสำเนาลับถึง (สำเนาลับ) โดยตรง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้โปรแกรมจับภาพหน้าจอ การจับภาพของอีเมลแล้ว พิมพ์รูปนั้น

ใน Windows 10 มือสนิป Windows คือ วิธีการจับภาพหน้าจอเมื่อต้องการใช้งานง่าย เมื่อต้องการเปิดเครื่องมือสนิปของ Windows เลือกแป้น Windows จาก นั้นเริ่มพิมพ์คำตัดส่วน เมื่อคุณเห็นเครื่องมือสนิปที่ปรากฏบนเมนูเริ่ม เลือก

SnippingTool_C3_201781914372

ด้วยเครื่องมือสนิปเปิด ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อต้องการจับภาพของอีเมลของคุณถูกส่ง ด้วยข้อมูลสำเนาลับถึงที่มีอยู่

 1. ในOutlook ไปที่โฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง และเปิดข้อความอีเมลที่คุณต้องการพิมพ์ คุณสามารถแสดงข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน หรือดับเบิลคลิกเพื่อเปิดข้อความ

  เคล็ดลับ: ไม่เห็นชื่อผู้รับที่คุณรวมไว้ในกล่องสำเนาลับถึง เมื่อคุณเรียบเรียงข้อความ ได้อย่างไร ไปยังแสดง ซ่อน และดูกล่องสำเนาลับถึงเมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการดูผู้รับในกล่องสำเนาลับถึง

 2. สลับไปยังเครื่องมือสนิป จากนั้น เลือกใหม่ ซึ่งจะพร่ามัวหน้าจอของคุณ และเปิดเคอร์เซอร์ของคุณลงในแบบสัญลักษณ์ +
  Tool_C3_2017819151816 ตัดออก

 3. กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ และลากเคอร์เซอร์เมื่อต้องการเลือกส่วนที่มองเห็นได้ของข้อความของคุณบนหน้าจอ เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ เครื่องมือสนิปจะแสดงรูปภาพของคุณ

 4. จากเครื่องมือสนิป เลือกไฟล์ >พิมพ์

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถเลือกตัวเลือกการพิมพ์พร้อมใช้งาน

  • นี้เท่านั้นช่วยให้คุณเพื่อจับภาพหน้าจอเดียวของอีเมลในเวลาเดียวกัน ถ้าคุณต้องการจับภาพหน้าจอหลาย คุณจะต้องการจับภาพหน้าจอแรก พิมพ์ที่ แล้วเลื่อนลงในข้อความ จากจับภาพหน้าจอสอง เครื่องมือสนิปไม่อนุญาตให้คุณสามารถเปิดหลายรูปพร้อมกัน เพื่อให้คุณจำเป็นต้องพิมพ์แต่ละรูปก่อนที่คุณดำเนินการจับภาพหน้าจอที่สองออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×