พิมพ์หัวเรื่องหรือชื่อบนทุกหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการพิมพ์แผ่นงาน ที่จะพิมพ์หลาย ๆ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์หัวเรื่องหรือชื่อเรื่องของแผ่นงานบนทุกหน้า

Excel มีส่วนหัวของคอลัมน์ (A, B, C) และแถว (1, 2, 3) โดยอัตโนมัติ คุณสามารถพิมพ์ชื่อในแผ่นงานของคุณที่อธิบายเนื้อหาในแถวและคอลัมน์ ในภาพประกอบต่อไปนี้ ตัวอย่างประมาณ คือ แถวชื่อเรื่อง และไตรมาส 2 เป็นชื่อคอลัมน์

แผ่นงานที่มีส่วนหัวและป้ายชื่อ

คำบรรยายภาพ 1 ส่วนหัวของแถว

คำบรรยายภาพ 2 ส่วนหัวของคอลัมน์

คำบรรยายภาพ 3  ชื่อคอลัมน์

คำบรรยายภาพ 4  ชื่อเรื่องของแถว

การพิมพ์ส่วนหัวของแถวและคอลัมน์

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่มตัวเลือกแผ่นงาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายพิมพ์ ภายใต้หัวเรื่อง

  บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ภายใต้ ส่วนหัว ให้เลือก พิมพ์

 3. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  คุณสามารถดูวิธีพิมพ์แผ่นงานของคุณในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

พิมพ์ชื่อเรื่องของแถวหรือคอลัมน์บนทุกหน้า

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ

  บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้เลือก การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. ภายใต้พิมพ์ชื่อเรื่อง คลิกในแถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบนสุด หรือคอลัมน์ที่จะพิมพ์ซ้ำด้านซ้าย และเลือกคอลัมน์หรือแถวที่ประกอบด้วยชื่อเรื่องคุณต้องการทำซ้ำ

 4. คลิก ตกลง

 5. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  คุณสามารถดูวิธีพิมพ์แผ่นงานของคุณในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

การพิมพ์ส่วนหัวของแถวและคอลัมน์

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้พิมพ์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายหัวเรื่อง

  แท็บเค้าโครง กลุ่มพิมพ์

 3. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  คุณสามารถดูว่าจะพิมพ์แผ่นงานของคุณก่อนที่คุณพิมพ์ โดยการคลิกแสดงตัวอย่าง

พิมพ์ชื่อเรื่องของแถวบนทุกหน้า

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้พิมพ์ คลิกทำซ้ำชื่อเรื่อง

  แท็บเค้าโครง กลุ่มพิมพ์

 3. คลิกในกล่องคอลัมน์จะพิมพ์ซ้ำด้านซ้าย และบนแผ่นงาน เลือกคอลัมน์ที่ประกอบด้วยชื่อเรื่องของแถว

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย่อให้เล็กสุด และขยายกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ ดังนั้นคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของแผ่นงานของคุณ คลิ ย่อตัวเลือกการตั้งค่าหน้ากระดาษให้เล็กสุด หรือ ขยายตัวเลือกการตั้งค่าหน้ากระดาษ คุณคลิกในกล่องอยู่ถัดจาก

 4. คลิก ตกลง

 5. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  คุณสามารถดูว่าจะพิมพ์แผ่นงานของคุณก่อนที่คุณพิมพ์ โดยการคลิกแสดงตัวอย่าง

พิมพ์ชื่อคอลัมน์ทุกหน้า

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้พิมพ์ คลิกทำซ้ำชื่อเรื่อง

  แท็บเค้าโครง กลุ่มพิมพ์

 3. ภายใต้พิมพ์ชื่อเรื่อง คลิกในกล่องแถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบน และบนแผ่นงาน เลือกแถวที่ประกอบด้วยชื่อเรื่องของคอลัมน์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย่อให้เล็กสุด และขยายกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ ดังนั้นคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของแผ่นงานของคุณ คลิ ย่อตัวเลือกการตั้งค่าหน้ากระดาษให้เล็กสุด หรือ ขยายตัวเลือกการตั้งค่าหน้ากระดาษ คุณคลิกในกล่องอยู่ถัดจาก

 4. คลิก ตกลง

 5. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  คุณสามารถดูว่าจะพิมพ์แผ่นงานของคุณก่อนที่คุณพิมพ์ โดยการคลิกแสดงตัวอย่าง

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์บางส่วนของแผ่นงาน

พิมพ์ที่ มีการวางแนวในแนวนอน

มาตราส่วนขนาดแผ่นงานสำหรับการพิมพ์

หน้าแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×