พิมพ์หน้าหรือส่วนหนึ่งของข้อความอีเมล

คุณสามารถพิมพ์ทั้งข้อความอีเมลใน Outlook ได้โดยเปิดข้อความขึ้นมา จากนั้นเลือก ไฟล์ > พิมพ์

ถ้าคุณต้องการพิมพ์เพียงหน้าเดียวหรือเพียงบางหน้า คุณสามารถทำได้โดยใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการพิมพ์

สิ่งสำคัญ: เนื่องจากมีเครื่องพิมพ์จำนวนมากให้เลือกใช้งาน เราจึงไม่สามารถให้ข้อมูลการแก้ไขปัญหาสำหรับการพิมพ์ที่เฉพาะเจาะจงได้ เช่น เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง การล้างคิวการพิมพ์ หรือกรณีที่ Outlook ไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา ให้ดูคู่มือเครื่องพิมพ์ของคุณหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต  

พิมพ์หน้าที่ระบุของข้อความ

ใน Outlook เวอร์ชันใดก็ตาม คุณสามารถพิมพ์หน้าคี่หรือหน้าคู่ทั้งหมดได้จากตัวเลือก หมายเลขของหน้า ภายใต้ สำเนา ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการพิมพ์

พิมพ์หน้าที่เลือก

 1. ในข้อความที่เปิด ให้เลือก ไฟล์ > พิมพ์ > ตัวเลือกการพิมพ์

  คุณสามารถพิมพ์ได้เฉพาะบางหน้าของข้อความอีเมลเท่านั้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook 2010 พร้อมเครื่องพิมพ์เครือข่าย หน้าต่าง พิมพ์ อาจปรากฏอยู่ด้านหลังหน้าต่างของแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้

 2. เลือกตัวเลือกการพิมพ์ที่คุณต้องการ สำหรับคำอธิบายอย่างละเอียดของตัวเลือกเหล่านี้ ให้ดู พิมพ์รายการใน Outlook

 3. ภายใต้ ช่วงของหน้า ให้คลิกหรือใส่หน้าที่ระบุที่คุณต้องการพิมพ์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูว่าข้อความของคุณจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อพิมพ์ออกมา ให้คลิก แสดงตัวอย่าง ก่อน ถ้าคุณไม่ต้องการพิมพ์ทั้งข้อความหรือรายการ นี่จะช่วยคุณกำหนดแต่ละหน้าที่จะพิมพ์

 4. คลิก พิมพ์

พิมพ์ส่วนหนึ่งของข้อความ

 1. ในข้อความที่เปิด บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ย้าย ให้คลิก การดำเนินการการดำเนินการอื่นๆ จากนั้นคลิก ดูในเบราว์เซอร์

  เลือก ดูในเบราว์เซอร์

  ถ้าคุณเห็นข้อความความปลอดภัย ให้คลิก ตกลง เพื่อดำเนินการต่อ

 2. ในข้อความ ให้เลือกส่วนที่คุณต้องการพิมพ์ ให้เลือกข้อความหรือส่วนอื่นของข้อความในหน้าต่างเบราว์เซอร์โดยตรง ไม่ใช่ในหน้าต่าง ตัวอย่างก่อนพิมพ์

 3. บนแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์ ให้คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม พิมพ์ จากนั้นคลิก พิมพ์

 4. ภายใต้ ช่วงของหน้า ให้คลิก ส่วนที่เลือก จากนั้นคลิก พิมพ์

ถ้าคุณกำลังใช้ 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) หรือใหม่กว่า คุณสามารถพิมพ์แต่ละหน้าจากข้อความได้ Outlook เวอร์ชันก่อนๆ ไม่มีความสามารถนี้และคุณต้องเปิดข้อความในเบราว์เซอร์เพื่อสั่งให้พิมพ์แต่ละหน้าหรือส่วน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบ Office เวอร์ชันที่คุณกำลังใช้อยู่ ในเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เกี่ยวกับ Microsoft Outlook เวอร์ชันที่คุณใช้จะแสดงอยู่ที่ด้านบนสุดของกล่อง เกี่ยวกับ Microsoft Outlook

พิมพ์หน้าที่ระบุของข้อความ

ใน Outlook เวอร์ชันใดก็ตาม คุณสามารถพิมพ์หน้าคี่หรือหน้าคู่ทั้งหมดได้จากตัวเลือก หมายเลขของหน้า คุณสามารถพิมพ์หน้าใดก็ตามที่คุณเลือกโดยสลับไปยังมุมมองเบราว์เซอร์ของข้อความ

ถ้าคุณกำลังใช้ Office 2007 SP2 คุณสามารถระบุแต่ละหน้าเพื่อพิมพ์ได้โดยไม่ต้องใช้มุมมองเบราว์เซอร์

เมื่อต้องการพิมพ์หน้าที่เลือกโดยใช้ Office 2007 SP2

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในข้อความที่เปิด ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ พิมพ์ จากนั้นคลิก พิมพ์ ในรายการ แสดงตัวอย่างและพิมพ์

  • ใน รายการข้อความ ให้คลิกข้อความที่คุณต้องการพิมพ์ จากนั้นบนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. เลือกตัวเลือกการพิมพ์ สำหรับคำอธิบายอย่างละเอียดของตัวเลือกเหล่านี้ ให้ดู พิมพ์รายการใน Outlook

 3. ภายใต้ พิมพ์ ให้คลิกหรือใส่หน้าที่ระบุที่คุณต้องการพิมพ์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูว่าข้อความของคุณจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อพิมพ์ออกมา ให้คลิก ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ก่อน ถ้าคุณไม่ต้องการพิมพ์ทั้งข้อความหรือรายการ นี่จะช่วยคุณกำหนดแต่ละหน้าที่จะพิมพ์

 4. คลิก ตกลง เพื่อพิมพ์

เมื่อต้องการพิมพ์หน้าที่เลือกโดยใช้มุมมองเบราว์เซอร์

 1. ในข้อความที่เปิด บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม การดำเนินการ ให้คลิก การดำเนินการอื่นๆ จากนั้นคลิก ดูในเบราว์เซอร์

  ถ้าคุณเห็นข้อความความปลอดภัย ให้คลิก ตกลง ถ้าคุณต้องการดำเนินการต่อ

 2. บนแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์ ให้คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม พิมพ์ จากนั้นคลิก ตัวอย่างก่อนพิมพ์

 3. กำหนดหน้าที่คุณต้องการพิมพ์

 4. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก พิมพ์

 5. ภายใต้ ช่วงของหน้า ให้คลิก หน้า จากนั้นพิมพ์หมายเลขหน้าของหน้าที่คุณต้องการพิมพ์

 6. เลือกตัวเลือกการพิมพ์อื่น

 7. คลิก พิมพ์

พิมพ์ส่วนหนึ่งของข้อความ

หมายเหตุ: Office 2007 SP2 ไม่มีตัวเลือกให้พิมพ์ส่วนที่เลือกจากข้อความ คุณต้องทำดังนี้ในมุมมองเบราว์เซอร์เท่านั้น

 1. ในข้อความที่เปิด บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม การดำเนินการ ให้คลิก การดำเนินการอื่นๆ จากนั้นคลิก ดูในเบราว์เซอร์

  ถ้าคุณเห็นข้อความความปลอดภัย ให้คลิก ตกลง เพื่อดำเนินการต่อ

 2. ในข้อความ ให้เลือกส่วนที่คุณต้องการพิมพ์ ให้เลือกข้อความหรือส่วนอื่นของข้อความในหน้าต่างเบราว์เซอร์โดยตรง ไม่ใช่ในหน้าต่าง ตัวอย่างก่อนพิมพ์

 3. บนแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์ ให้คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม พิมพ์ จากนั้นคลิก พิมพ์

 4. ภายใต้ ช่วงของหน้า ให้คลิก ส่วนที่เลือก จากนั้นคลิก พิมพ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×