พิมพ์หน้าหรือส่วนของข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ความสามารถในการพิมพ์ส่วนหรือหน้าของข้อความอีเมลขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Outlook ที่คุณกำลังใช้อยู่ ในทุกเวอร์ชัน คุณสามารถพิมพ์ส่วนหรือหน้า โดยการเปิดข้อความในหน้าต่างเบราว์เซอร์ เช่น Internet Explorer คุณสามารถเปิดเบราว์เซอร์จากภายในข้อความเปิดอยู่

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณพิมพ์จากหน้าต่างเบราว์เซอร์ สำเนาฮาร์ดดิสก์ไม่มีชื่อเรื่องและส่วนหัวของเขตข้อมูลเช่นจาก ส่ง และเรื่องเขตข้อมูล

 • ถ้าข้อความอยู่ในรูปแบบข้อความธรรมดาคุณไม่สามารถพิมพ์โดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบข้อความ

สิ่งสำคัญ: จำนวนมากเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้บริโภค เนื่องจากเราไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาใด ๆ กับเครื่องพิมพ์ของคุณ  สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา ดูที่คู่มือหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต

Outlook สนับสนุนรูปแบบข้อความสาม:

 • HTML     นี่คือรูปแบบข้อความเริ่มต้นใน Outlook อาจเป็นรูปแบบดีที่สุดไปใช้เมื่อคุณต้องการสร้างข้อความที่มีลักษณะคล้ายกับเอกสารดั้งเดิม ด้วยฟอนต์ต่าง ๆ สี และรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ โดยเริ่มต้น เมื่อคุณเลือกตัวเลือกที่อนุญาตให้จัดรูปแบบ (HTML หรือRich Text ), การส่งข้อความในรูปแบบ HTML ดังนั้น เมื่อคุณใช้ HTML คุณรู้ว่า สิ่งที่คุณส่ง สิ่งที่ผู้รับจะเห็น

 • ข้อความธรรมดา     นี่คือรูปแบบที่สนับสนุนแอปพลิเคชันอีเมทั้งหมด คุณสามารถตั้งค่า Outlook เพื่อเปิดข้อความที่คุณได้รับในรูปแบบข้อความธรรมดาเท่านั้น ข้อความธรรมดาไม่สนับสนุนตัวหนา ตัวเอียง สีฟอนต์ หรือจัดรูปแบบข้อความอื่น ๆ นั้นยังไม่สนับสนุนรูปภาพที่จะแสดงในเนื้อหาข้อความ โดยตรงแม้ว่าคุณสามารถรวมรูปภาพเป็นสิ่งที่แนบมา

 • จัดรูปแบบ Rich Text ของ outlook (RTF)     นี่คือรูปแบบของ Microsoft ที่สนับสนุนเฉพาะที่ต่อไปนี้อีเมโปรแกรมประยุกต์:

  • Microsoft Exchange Client เวอร์ชัน 4.0 และ 5.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 97, 98, 2000, 2002

   คุณสามารถใช้ RTF เมื่อส่งข้อความภายในองค์กรที่ใช้ Microsoft Exchange อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ คุณใช้รูปแบบ HTML RTF สนับสนุนรูปแบบข้อความ การรวมถึงสัญลักษณ์ จัดแนว และวัตถุที่ลิงก์ Outlook โดยอัตโนมัติแปลง RTF ถูกจัดรูปแบบข้อความเป็น HTML ตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณส่งไปยังผู้รับมีอินเทอร์เน็ต เพื่อให้จัดรูปแบบข้อความถูกเก็บรักษา และได้รับสิ่งที่แนบมา Outlook ยังจะจัดรูปแบบการประชุม และการร้องของาน และข้อความที่ มีปุ่มลงคะแนนเสียงเพื่อที่ว่ารายการเหล่านี้อาจถูกส่งไปไว้อย่างเดิมนอินเทอร์เน็ต Outlook ผู้ใช้รายอื่น โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบเริ่มต้นของข้อความ ถ้าข้อความผูกกับอินเทอร์เน็ต หรือการเรียกประชุม Outlook โดยอัตโนมัติแปลงให้เป็นปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต จัดรูปแบบ รูปแบบทั่วไปสำหรับรายการปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต เพื่อที่แอปพลิเคชันอีเมอื่น ๆ สามารถสนับสนุน

   หมายเหตุ: เมื่อคุณตอบกลับข้อความ Outlook รักษารูปแบบของข้อความต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเลือกตัวเลือกอ่านจดหมายมาตรฐานทั้งหมดในข้อความธรรมดา Outlook รูปแบบข้อความตอบกลับของคุณในข้อความธรรมดา หรือคุณสามารถคลิกแถบข้อมูล เปลี่ยนรูปแบบของข้อความเป็นHTML หรือRich Text และตอบกลับแล้ว ถ้าคุณเปลี่ยนรูปแบบของข้อความ การตอบกลับที่ถูกจัดรูปแบบ ด้วยรูปแบบการแสดงใหม่

ด้านบนของหน้า

พิมพ์หน้าใดหน้าหนึ่งข้อความอีเมล

ในทุกเวอร์ชันของ Outlook คุณสามารถพิมพ์หน้าคี่หรือหน้าคู่จากตัวเลือกหมายเลขหน้า ภายใต้สำเนา ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการพิมพ์ คุณสามารถพิมพ์หน้าใด ๆ ที่คุณเลือก โดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง หรือ ด้วยการสลับไปยังมุมมองเบราว์เซอร์ของข้อความ

พิมพ์หน้าที่เลือก

 1. ในข้อความเปิด บนแท็บไฟล์ คลิกพิมพ์ >ตัวเลือกการพิมพ์

 2. เลือกตัวเลือกการพิมพ์ สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดของตัวเลือกเหล่านี้ ดูที่การพิมพ์ใน Outlook

 3. ภายใต้พิมพ์ คลิก หรือใส่หน้าใดหน้าหนึ่งหรือเว็บเพจที่คุณต้องการพิมพ์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูข้อความของคุณลักษณะจะพิมพ์ออก คลิกแสดงตัวอย่าง ก่อน ถ้าคุณไม่ต้องการพิมพ์ข้อความทั้งหมดหรือรายการ นี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจว่าหน้าใดบุคคลเมื่อต้องการพิมพ์

 4. คลิก พิมพ์

พิมพ์หน้าที่เลือกโดยใช้มุมมองเบราว์เซอร์

 1. ในข้อความเปิด บนแท็บข้อความ ในกลุ่มย้าย คลิกการกระทำ แล้ว คลิ กแสดงในเบราว์เซอร์

  เลือกมุมมองในเบราว์เซอร์

  ถ้าคุณเห็นข้อความปลอดภัย คลิกตกลง ถ้าคุณเลือกที่จะดำเนินต่อ

 2. เมื่อต้องการดูข้อความของคุณลักษณะจะพิมพ์ออก คลิกขวาบนข้อความ ทางแล้ว เลือกตัวอย่างก่อนพิมพ์

 3. บนแถบเครื่องมือ คลิกพิมพ์

 4. กำหนดหน้าหรือเว็บเพจที่คุณต้องการพิมพ์

 5. ภายใต้ช่วงของหน้า คลิกหน้า แล้ว พิมพ์หมายเลขหน้าของหน้าที่คุณต้องการพิมพ์

 6. เลือกตัวเลือกอื่น ๆ ที่พิมพ์

 7. คลิก พิมพ์

ด้านบนของหน้า

พิมพ์ส่วนของข้อความ

 1. ในข้อความเปิด บนแท็บข้อความ ในกลุ่มย้าย คลิกการกระทำอื่น แล้ว คลิ กแสดงในเบราว์เซอร์

  เลือกมุมมองในเบราว์เซอร์

  ถ้าคุณเห็นข้อความปลอดภัย คลิกตกลง เพื่อดำเนินต่อ

 2. ในข้อความ เลือกส่วนที่คุณต้องการพิมพ์ เลือกข้อความหรือส่วนอื่น ๆ ของข้อความ ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ได้โดยตรง ไม่ได้อยู่ ในหน้าต่างตัวอย่างก่อนพิมพ์

 3. บนแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มพิมพ์ แล้ว คลิ กพิมพ์

 4. ภายใต้ช่วงของหน้า คลิกส่วนที่เลือก แล้ว คลิ กพิมพ์

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณกำลังใช้2007 Microsoft Office ชุด Service Pack 2 (SP2) หรือใหม่กว่า คุณสามารถพิมพ์แต่ละหน้าจากข้อความ Outlook เวอร์ชันก่อนหน้ามีความสามารถนี้ และคุณต้องเปิดข้อความในเบราว์เซอร์เพื่อที่จะพิมพ์แต่ละหน้าหรือส่วน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดเวอร์ชันของ Office ที่คุณกำลังใช้ ในเมนูวิธีใช้ คลิกเกี่ยวกับ Microsoft Outlook เวอร์ชันคุณกำลังใช้ถูกแสดงไว้ที่ด้านบนของกล่องเกี่ยวกับ Microsoft Outlook

พิมพ์หน้าใดหน้าหนึ่งข้อความอีเมล

ในทุกเวอร์ชันของ Outlook คุณสามารถพิมพ์หน้าคี่หรือหน้าคู่จากตัวเลือกหมายเลขหน้า คุณสามารถพิมพ์หน้าใด ๆ ที่คุณเลือก โดยสลับไปยังมุมมองเบราว์เซอร์ของข้อความ

ถ้าคุณกำลังใช้ Office 2007 SP2 คุณสามารถระบุแต่ละหน้าเมื่อต้องการพิมพ์โดยไม่ใช้มุมมองเบราว์เซอร์

เมื่อต้องการพิมพ์หน้าที่เลือกโดยใช้ Office 2007 SP2

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในข้อความเปิด คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่พิมพ์ จาก นั้นให้คลิกพิมพ์ ในรายการแสดงตัวอย่างและการพิมพ์

  • ในตัวรายการข้อความ คลิกข้อความคุณต้องการพิมพ์ แล้ว บนเมนูไฟล์ คลิ กพิมพ์

 2. เลือกตัวเลือกการพิมพ์ สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดของตัวเลือกเหล่านี้ ดูที่การพิมพ์ใน Outlook

 3. ภายใต้พิมพ์ คลิก หรือใส่หน้าใดหน้าหนึ่งหรือเว็บเพจที่คุณต้องการพิมพ์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยืนยันว่า ข้อความของคุณจะมีลักษณะพิมพ์เอาท์ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ ก่อน ถ้าคุณไม่ต้องการพิมพ์ข้อความทั้งหมดหรือรายการ ซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดที่แต่ละหน้าเมื่อต้องการพิมพ์

 4. คลิกตกลง เมื่อต้องการพิมพ์

เมื่อต้องการพิมพ์หน้าที่เลือกโดยใช้มุมมองเบราว์เซอร์

 1. ในข้อความเปิด บนแท็บข้อความ ในกลุ่มการกระทำ คลิกการกระทำอื่น แล้ว คลิ กแสดงในเบราว์เซอร์

  ถ้าคุณเห็นข้อความปลอดภัย คลิกตกลง ถ้าคุณเลือกเพื่อดำเนินต่อ

 2. บนแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มพิมพ์ แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์

 3. กำหนดหน้าหรือเว็บเพจที่คุณต้องการพิมพ์

 4. บนแถบเครื่องมือ คลิกพิมพ์

 5. ภายใต้ช่วงของหน้า คลิกหน้า แล้ว พิมพ์หมายเลขหน้าของหน้าที่คุณต้องการพิมพ์

 6. เลือกตัวเลือกอื่น ๆ ที่พิมพ์

 7. คลิก พิมพ์

ด้านบนของหน้า

พิมพ์ส่วนของข้อความ

หมายเหตุ: Office 2007 SP2 ไม่มีตัวเลือกการพิมพ์ส่วนที่เลือกจากข้อความ ต้องทำสิ่งนี้เพื่อไปแต่ละมุมมองเบราว์เซอร์

 1. ในข้อความเปิด บนแท็บข้อความ ในกลุ่มการกระทำ คลิกการกระทำอื่น แล้ว คลิ กแสดงในเบราว์เซอร์

  ถ้าคุณเห็นข้อความปลอดภัย คลิกตกลง เพื่อดำเนินต่อ

 2. ในข้อความ เลือกส่วนที่คุณต้องการพิมพ์ เลือกข้อความหรือส่วนอื่น ๆ ของข้อความ ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ได้โดยตรง ไม่ได้อยู่ ในหน้าต่างตัวอย่างก่อนพิมพ์

 3. บนแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มพิมพ์ แล้ว คลิ กพิมพ์

 4. ภายใต้ช่วงของหน้า คลิกส่วนที่เลือก แล้ว คลิ กพิมพ์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×