พิมพ์สไลด์ PowerPoint เอกสารประกอบคำบรรยาย หรือบันทึกย่อของคุณ

คุณสามารถพิมพ์สไลด์ เค้าร่าง บันทึกย่อของผู้บรรยาย หรือเอกสารประกอบคำบรรยายของงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

เค้าร่างจะพิมพ์เฉพาะข้อความในสไลด์เท่านั้น โดยไม่มีรูปภาพ บันทึกย่อของงานนำเสนอจะแสดงสไลด์และบันทึกย่อของผู้บรรยายที่เกี่ยวข้องที่ด้านล่าง ถ้าคุณเลือกพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย คุณสามารถพิมพ์หลายสไลด์ในหน้าเดียวโดยใช้เค้าโครงต่างๆ ได้ บางเค้าโครงจะมีพื้นที่สำหรับจดบันทึก

พิมพ์สไลด์

 1. เลือก ไฟล์

  คลิก ไฟล์ ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอของคุณ
 2. เลือก พิมพ์

 3. เลือก สไลด์แบบเต็มหน้า แล้วเลือก สไลด์แบบเต็มหน้า จากรายการ เค้าโครงเหมือนพิมพ์

  ในบานหน้าต่าง พิมพ์ ให้คลิกสไลด์แบบเต็มหน้า แล้วเลือก สไลด์แบบเต็มหน้า จากรายการ เค้าโครงเหมือนพิมพ์
 4. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก พิมพ์

พิมพ์สไลด์ที่มีบันทึกย่อของผู้บรรยาย

 1. เลือก ไฟล์

  คลิก ไฟล์ ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอของคุณ
 2. เลือก พิมพ์

 3. เลือก สไลด์แบบเต็มหน้า แล้วเลือก หน้าบันทึกย่อ จากรายการ เค้าโครงเหมือนพิมพ์

  ในบานหน้าต่าง พิมพ์ ให้คลิก สไลด์แบบเต็มหน้า แล้วเลือก หน้าบันทึกย่อ จากรายการ เค้าโครงเหมือนพิมพ์
 4. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก พิมพ์

พิมพ์เค้าร่าง

 1. เลือก ไฟล์

  คลิก ไฟล์ ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอของคุณ
 2. เลือก พิมพ์

 3. เลือก สไลด์แบบเต็มหน้า แล้วเลือก เค้าร่าง จากรายการ เค้าโครงเหมือนพิมพ์

  ในบานหน้าต่าง พิมพ์ ให้คลิก สไลด์แบบเต็มหน้า แล้วเลือก เค้าร่าง จากรายการ เค้าโครงเหมือนพิมพ์
 4. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก พิมพ์

พิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย

 1. เลือก ไฟล์

  คลิก ไฟล์ ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอของคุณ
 2. เลือก พิมพ์

 3. เลือก สไลด์แบบเต็มหน้า แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจากรายการ เอกสารประกอบคำบรรยาย

  ในบานหน้าต่าง พิมพ์ ให้คลิก สไลด์แบบเต็มหน้า แล้วเลือกเค้าโครงที่คุณต้องการจากรายการของเอกสารประกอบคำบรรยาย
 4. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก พิมพ์

พิมพ์ใน PowerPoint 2007

สำหรับการพิมพ์ใน PowerPoint 2007 ให้ดู พิมพ์สไลด์ของคุณใน PowerPoint เวอร์ชันที่เก่ากว่า

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์ของคุณ

พิมพ์สไลด์ของคุณเป็นรูปแบบขาวดำหรือระดับสีเทา

ขั้นตอนต่อไปนี้ครอบคลุมถึงการพิมพ์ใน PowerPoint 2016 for Mac

สำหรับการพิมพ์ใน PowerPoint for Mac 2011 ให้ดู พิมพ์สไลด์ของคุณใน PowerPoint เวอร์ชันที่เก่ากว่า

พิมพ์สไลด์

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้เลือก พิมพ์

 2. เลือก แสดงรายละเอียด ทางด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

  ปุ่ม แสดงรายละเอียด ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. ในกล่อง เค้าโครง ให้เลือก สไลด์

  เลือกเค้าโครง สไลด์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 4. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วเลือก พิมพ์

พิมพ์สไลด์ที่มีบันทึกย่อของผู้บรรยาย

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้เลือก พิมพ์

 2. เลือก แสดงรายละเอียด ทางด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

  ปุ่ม แสดงรายละเอียด ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. ในกล่อง เค้าโครง ให้เลือก บันทึกย่อ

  เลือกเค้าโครง บันทึกย่อ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 4. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วเลือก พิมพ์

พิมพ์เค้าร่าง

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้เลือก พิมพ์

 2. เลือก แสดงรายละเอียด ทางด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

  ปุ่ม แสดงรายละเอียด ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. ในกล่อง เค้าโครง ให้เลือก เค้าร่าง

  เลือกเค้าโครง เค้าร่าง ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 4. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วเลือก พิมพ์

พิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้เลือก พิมพ์

 2. เลือก แสดงรายละเอียด ทางด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

  ปุ่ม แสดงรายละเอียด ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. ในกล่อง เค้าโครง ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือก เอกสารประกอบคำบรรยาย โดยขึ้นอยู่กับจำนวนสไลด์ต่อหน้าที่คุณต้องการ

  เลือกเค้าโครง เอกสารประกอบคำบรรยาย ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 4. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วเลือก พิมพ์

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์ของคุณ

พิมพ์สไลด์ของคุณเป็นรูปแบบขาวดำหรือระดับสีเทา

ดู พิมพ์สไลด์ของคุณใน PowerPoint Online คุณสามารถพิมพ์สไลด์ แต่ไม่สามารถพิมพ์บันทึกย่อ เอกสารประกอบคำบรรยาย หรือเค้าร่าง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×