แสดงการนำเสนอสไลด์

พิมพ์สไลด์ PowerPoint เอกสารประกอบคำบรรยาย หรือบันทึกย่อของคุณ

พิมพ์สไลด์ PowerPoint เอกสารประกอบคำบรรยาย หรือบันทึกย่อของคุณ

คุณสามารถพิมพ์สไลด์ เค้าร่าง บันทึกย่อของผู้บรรยาย หรือเอกสารประกอบคำบรรยายของงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

เค้าร่างจะพิมพ์เฉพาะข้อความในสไลด์เท่านั้น โดยไม่มีรูปภาพ บันทึกย่อของงานนำเสนอจะแสดงสไลด์และบันทึกย่อของผู้บรรยายที่เกี่ยวข้องที่ด้านล่าง ถ้าคุณเลือกพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย คุณสามารถพิมพ์หลายสไลด์ในหน้าเดียวโดยใช้เค้าโครงต่างๆ ได้ บางเค้าโครงจะมีพื้นที่สำหรับจดบันทึก

เลือกส่วนหัวด้านล่างเพื่อเปิด และดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. เลือก ไฟล์

  คลิก ไฟล์ ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอของคุณ
 2. เลือก พิมพ์

 3. เลือก สไลด์แบบเต็มหน้า แล้วเลือก สไลด์แบบเต็มหน้า จากรายการ เค้าโครงเหมือนพิมพ์

  ในบานหน้าต่าง พิมพ์ ให้คลิกสไลด์แบบเต็มหน้า แล้วเลือก สไลด์แบบเต็มหน้า จากรายการ เค้าโครงเหมือนพิมพ์
 4. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก พิมพ์

 1. เลือก ไฟล์

  คลิก ไฟล์ ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอของคุณ
 2. เลือก พิมพ์

 3. เลือก สไลด์แบบเต็มหน้า แล้วเลือก หน้าบันทึกย่อ จากรายการ เค้าโครงเหมือนพิมพ์

  ในบานหน้าต่าง พิมพ์ ให้คลิก สไลด์แบบเต็มหน้า แล้วเลือก หน้าบันทึกย่อ จากรายการ เค้าโครงเหมือนพิมพ์
 4. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก พิมพ์

 1. เลือก ไฟล์

  คลิก ไฟล์ ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอของคุณ
 2. เลือก พิมพ์

 3. เลือก สไลด์แบบเต็มหน้า แล้วเลือก เค้าร่าง จากรายการ เค้าโครงเหมือนพิมพ์

  ในบานหน้าต่าง พิมพ์ ให้คลิก สไลด์แบบเต็มหน้า แล้วเลือก เค้าร่าง จากรายการ เค้าโครงเหมือนพิมพ์
 4. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก พิมพ์

 1. เลือก ไฟล์

  คลิก ไฟล์ ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอของคุณ
 2. เลือก พิมพ์

 3. เลือก สไลด์แบบเต็มหน้า แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจากรายการ เอกสารประกอบคำบรรยาย

  ในบานหน้าต่าง พิมพ์ ให้คลิก สไลด์แบบเต็มหน้า แล้วเลือกเค้าโครงที่คุณต้องการจากรายการของเอกสารประกอบคำบรรยาย
 4. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก พิมพ์

สำหรับการพิมพ์ใน PowerPoint 2007 ให้ดู พิมพ์สไลด์ของคุณใน PowerPoint เวอร์ชันที่เก่ากว่า

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์ของคุณ

พิมพ์สไลด์ของคุณเป็นรูปแบบขาวดำหรือระดับสีเทา

เค้าร่างจะพิมพ์เฉพาะข้อความในสไลด์เท่านั้น โดยไม่มีรูปภาพ บันทึกย่อของงานนำเสนอจะแสดงสไลด์และบันทึกย่อของผู้บรรยายที่เกี่ยวข้องที่ด้านล่าง ถ้าคุณเลือกพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย คุณสามารถพิมพ์หลายสไลด์ในหน้าเดียวโดยใช้เค้าโครงต่างๆ ได้ บางเค้าโครงจะมีพื้นที่สำหรับจดบันทึก

ขั้นตอนต่อไปนี้ครอบคลุมถึงการพิมพ์ใน PowerPoint 2016 for Mac

สำหรับการพิมพ์ใน PowerPoint for Mac 2011 ให้ดู พิมพ์สไลด์ของคุณใน PowerPoint เวอร์ชันที่เก่ากว่า

เลือกส่วนหัวด้านล่างเพื่อเปิด และดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้เลือก พิมพ์

 2. เลือก แสดงรายละเอียด ทางด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

  ปุ่ม แสดงรายละเอียด ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. ในกล่อง เค้าโครง ให้เลือก สไลด์

  เลือกเค้าโครง สไลด์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 4. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วเลือก พิมพ์

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้เลือก พิมพ์

 2. เลือก แสดงรายละเอียด ทางด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

  ปุ่ม แสดงรายละเอียด ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. ในกล่อง เค้าโครง ให้เลือก บันทึกย่อ

  เลือกเค้าโครง บันทึกย่อ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 4. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วเลือก พิมพ์

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้เลือก พิมพ์

 2. เลือก แสดงรายละเอียด ทางด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

  ปุ่ม แสดงรายละเอียด ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. ในกล่อง เค้าโครง ให้เลือก เค้าร่าง

  เลือกเค้าโครง เค้าร่าง ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 4. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วเลือก พิมพ์

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้เลือก พิมพ์

 2. เลือก แสดงรายละเอียด ทางด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

  ปุ่ม แสดงรายละเอียด ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. ในกล่อง เค้าโครง ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือก เอกสารประกอบคำบรรยาย โดยขึ้นอยู่กับจำนวนสไลด์ต่อหน้าที่คุณต้องการ

  เลือกเค้าโครง เอกสารประกอบคำบรรยาย ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 4. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วเลือก พิมพ์

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์ของคุณ

พิมพ์สไลด์ของคุณเป็นรูปแบบขาวดำหรือระดับสีเทา

ทุกคนสามารถพิมพ์ภาพนิ่งใน PowerPoint Online ได้ Office 365สมาชิกใช้ไฟล์ที่จัดเก็บไว้บน OneDrive for Businessหรือ SharePoint Onlineยังสามารถพิมพ์บันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยายได้

หน้าบันทึกย่อที่พิมพ์ออกมาแสดงสไลด์ที่ครึ่งบนของหน้า และแสดงบันทึกย่อของผู้บรรยายที่ครึ่งล่าง

หน้าบันทึกย่อที่พิมพ์สไลดในครึ่งบนของหน้า และแสดงบันทึกย่อของผู้บรรยายที่เกี่ยวข้องในครึ่งล่าง

เอกสารประกอบคำบรรยายที่พิมพ์ออกมาแสดงสไลด์สามสไลด์ทางด้านซ้ายของหน้าและพื้นที่สำหรับจดบันทึกย่อที่ด้านขวา

เอกสารประกอบคำบรรยายมีรูปขนาดย่อสามสไลด์ทางด้านซ้าย และบรรทัดที่พิมพ์หลายบรรทัดสำหรับจดบันทึกย่อทางด้านขวาของแต่ละรูปขนาดย่อ

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิด และดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. จากการนำเสนอสไลด์ PowerPoint Online ของคุณ ให้เลือก ไฟล์ > พิมพ์ แล้วจึงเลือกชนิดของแผ่นงานที่คุณต้องการพิมพ์t: พิมพ์สไลด์แบบเต็มหน้าพิมพ์หน้าบันทึกย่อ หรือพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย

  เลือกปุ่มพิมพ์หนึ่งปุ่ม

 2. รอจนกว่าแผงการพิมพ์จะเปิดขึ้น

  ตัวเลือกแผงการพิมพ์ของ Chrome

 3. ถัดจาก ปลายทาง ให้คลิก เปลี่ยน เพื่อเลือกเครื่องพิมพ์ ตั้งค่าตัวเลือกเค้าโครงการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ เช่น สไลด์ที่จะพิมพ์และการพิมพ์หนึ่งด้านหรือสองด้าน (ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานจะแตกต่างกันไปตามเครื่องพิมพ์)

  คลิกเปลี่ยนเพื่อเลือกเครื่องพิมพ์

 4. คลิก พิมพ์

  คลิก พิมพ์

 1. จากการนำเสนอสไลด์ PowerPoint Online ของคุณ ให้คลิก ไฟล์ > พิมพ์ แล้วจึงเลือกชนิดของแผ่นงานที่คุณต้องการพิมพ์t: พิมพ์สไลด์แบบเต็มหน้าพิมพ์หน้าบันทึกย่อ หรือพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย

  เลือกปุ่มพิมพ์หนึ่งปุ่ม

 2. รอจนกว่ากล่องโต้ตอบ พิมพ์ จะเปิดขึ้น

  รอจนกว่าแผงเครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้น

 3. ภายใต้ การวางแนว ให้เลือกตัวเลือกที่ตรงกับการวางแนวของสไลด์ของคุณ ตั้งค่าตัวเลือกเค้าโครงการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ เช่น สไลด์ที่จะพิมพ์และการพิมพ์หนึ่งด้านหรือสองด้าน (ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานจะแตกต่างกันไปตามเครื่องพิมพ์)

  ภายใต้การวางแนว ให้คลิกแนวนอน

 4. ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์

  เลือกเครื่องพิมพ์

 5. คลิก พิมพ์ เพื่อพิมพ์การนำเสนอสไลด์ของคุณ (คุณอาจต้องเลื่อนดูเพื่อค้นหา พิมพ์ บนแผงการพิมพ์)

  คลิกพิมพ์

 1. จากการนำเสนอสไลด์ PowerPoint Online ของคุณ ให้คลิก ไฟล์ > พิมพ์ แล้วจึงเลือกชนิดของแผ่นงานที่คุณต้องการพิมพ์t: พิมพ์สไลด์แบบเต็มหน้าพิมพ์หน้าบันทึกย่อ หรือพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย

  เลือกปุ่มพิมพ์หนึ่งปุ่ม

 2. คลิก เปิด PDF

  PDF ของคุณพร้อมแล้ว

 3. คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ทางขวาบนเหนือการนำเสนอสไลด์

  คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์

 4. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ที่ปรากฏขึ้น ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์

  เลือกเครื่องพิมพ์

 5. คลิก ตกลง เพื่อพิมพ์การนำเสนอสไลด์ของคุณ

  คลิก ตกลง เพื่อพิมพ์

 6. เมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้ว ให้ปิดไฟล์ PDF ที่เปิดสำหรับการพิมพ์ในขั้นตอนที่ 2

เราขอแนะนำให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์ Microsoft Edge แทน Internet Explorer เมื่อคุณทำงานใน PowerPoint Online เพื่อความราบรื่นยิ่งขึ้นเมื่อพิมพ์

ถ้าคุณใช้ Internet Explorer เราขอแนะนำให้คุณติดตั้ง Adobe Reader เนื่องจากการติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณจะทำให้กระบวนการการพิมพ์ใน PowerPoint Online ง่ายขึ้น

 1. จากการนำเสนอสไลด์ PowerPoint Online ของคุณ ให้คลิก ไฟล์ > พิมพ์ แล้วจึงเลือกชนิดของแผ่นงานที่คุณต้องการพิมพ์t: พิมพ์สไลด์แบบเต็มหน้าพิมพ์หน้าบันทึกย่อ หรือพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย

  เลือกปุ่มพิมพ์หนึ่งปุ่ม

 2. คลิก เปิด PDF

  PDF ของคุณพร้อมแล้ว

 3. บนหน้า พิมพ์ ที่ปรากฏขึ้น ภายใต้ การดำเนินการ ให้คลิก แนวนอน ให้ตั้งค่าตัวเลือกเค้าโครงการพิมพ์อื่นๆ ตามที่คุณต้องการ

  คลิกแนวนอน​​และตัวเลือกอื่นๆ

 4. ในกล่อง ชื่อ ให้เลือกเครื่องพิมพ์

  ในกล่องชื่อ ให้คลิกชื่อของเครื่องพิมพ์

 5. คลิก ตกลง เพื่อพิมพ์การนำเสนอสไลด์ของคุณ (คุณอาจต้องเลื่อนดูเพื่อค้นหา ตกลง บนหน้าการพิมพ์)

  คลิก ตกลง เพื่อพิมพ์

 6. เมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้ว ให้ปิดไฟล์ PDF ที่เปิดสำหรับการพิมพ์ในขั้นตอนที่ 2

 1. จากการนำเสนอสไลด์ PowerPoint Online ของคุณ ให้คลิก ไฟล์ > พิมพ์ แล้วจึงเลือกชนิดของแผ่นงานที่คุณต้องการพิมพ์t: พิมพ์สไลด์แบบเต็มหน้าพิมพ์หน้าบันทึกย่อ หรือพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย

  เลือกปุ่มพิมพ์หนึ่งปุ่ม

 2. คลิก เปิด PDF

  PDF ของคุณพร้อมแล้ว

 3. จากงานนำเสนอที่เปิด ให้เลื่อนตัวชี้ของคุณไปด้านล่างของงานนำเสนอ แล้วคลิกรูปภาพนี้

  คลิกรูปภาพในงานนำเสนอ PowerPoint Online

 4. บนหน้ากล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ การดำเนินการ ให้คลิก แนวนอน ให้ตั้งค่าตัวเลือกเค้าโครงการพิมพ์อื่นๆ ตามที่คุณต้องการ

  เลือกการตั้งค่าการพิมพ์ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์

 5. ในกล่อง เครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์

 6. คลิก พิมพ์ เพื่อพิมพ์การนำเสนอสไลด์ของคุณ

 7. เมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้ว ให้ปิดไฟล์ PDF ที่เปิดสำหรับการพิมพ์ในขั้นตอนที่ 2

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×